Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą

GIMNASTYKA ELFIKA - ZAJĘCIA DLA DZIECI 2,5-4 LAT, TRWAJĄ 1,5 h

SOSNOWIEC UL. STALOWA 9 CZEKAMY NA ZAPISY
Zapisy/kontakt: e-mail:  magda@elfik.pl

Zapraszamy dzieci w wieku 2,5 - 4 lat na świetną zabawę w ruchu przy muzyce.

          Podczas zajęć proponujemy zabawy ruchowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe (indywidualne - wykonywane samodzielnie przez dziecko, z partnerem - ćwiczenia w parach, w relacji Dziecko-Rodzic lub z rówieśnikiem).

          Ćwiczenia te służą wszechstronnemu rozwojowi dziecka, kształtowaniu odpowiednich postaw i zachowań, nawyków w zakresie edukacji zdrowotnej, zdrowego stylu życia (umiejętność racjonalnego gospodarowania czasem wolnym) oraz profilaktyce wad rozwojowych i chorób cywilizacyjnych (tj.: otyłość, cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe, układu oddechowego, pokarmowego, problemy psychologiczne tj. uzależnienie od Internetu, depresje, uzależnienia i inne). 

   Dodatkowo, podczas zajęć specjalista zwraca uwagę na skorygowanie postawy ciała. Dobór ćwiczeń wg indywidualnych możliwości, potrzeb oraz wieku dziecka. Istotnym elementem jest obserwacja dziecka w trakcie zajęć, eliminacja pozycji i sytuacji, stwarzających warunki do rozwoju czy pogłębiania wad postawy.

      Ponadto ćwiczenia ruchowe, ogólnorozwojowe wspomagają rozwój sfery umysłowej dziecka, koncentrację i uwagę. Wpływają na kształtowanie sfery emocjonalnej, funkcje poznawcze (wspieranie pozytywnych emocji dziecka, budowanie kontaktu społecznego, empatii oraz więzi emocjonalnych, wzmacnianie relacji Dziecko-Rodzic, wspieranie samorozwoju, poczucia własnej wartości. Eliminacja negatywnych napięć, emocji, agresji).

 W ramach zajęć ćwiczenia wykorzystujące metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne:
 • ćw. ogólnorozwojowe, rozwijające sprawność ruchową, wzmacniające i rozwijające poszczególne partie mięśniowe ciała,
 • ćw. koordynacji wzrokowo-słuchowej, ćw. koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • ćw. ruchowo-naśladowcze, 
 • zabawy ruchowe przy muzyce,
 • ćw. profilaktyczne wad rozwojowych,
 • ćw. wspomagające procesy koncentracji, uwagi, pamięci, myślenia oraz spostrzeżeń (przyczynowo-skutkowe), rozwój umiejętności przewidywania, sprawności manualnych,
 • ćw. kształtujące orientację przestrzenną, pobudzające wyobraźnię,
 • ćw. kształtujące właściwe relacje z rówieśnikami (rozwój samodzielności, współpracy, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, empatii),
 • wspomaganie rozwoju mowy, umiejętności liczenia, rozpoznawania i nazywania kolorów, kształtów, dni tygodnia, miesięcy,
 • ćw. poznania własnego ciała (kierunki-prawa i lewa str., orientacja przestrzenna),
 • ćw. doskonalenia zręczności i równowagi ciała (duża i mała motoryka - kopanie, łapanie, rzucanie piłki).
Prowadzić je będzie Pani pedagog, terapeuta, specjalista w zakresie edukacji zdrowia i rehabilitacji.

Nazwa Opis Oplata miesięczna Cena za 1 zajęcia
Gimnastyka Elfika   2,5-4 lat 120 zł
4 x 30 zł
35 zł

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL