Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
Jeżyki

Jeżyki

PLAN PRACY- „ JEŻYKI" p. Elżbieta Stelmach

MARZEC 2019
 

BLOKI TEMATYCZNE
  1. Jak woda kapie, dzwoni i gra?
  2. Kogo spotkamy nad wodą?
  3. Kto mieszka w wiejskiej zagrodzie?
  4. Dlaczego powietrza nie widać?
 
CELE
- Wypowiadanie się na dany temat, mówienie pełnymi zdaniami
- Współpraca z grupą w czasie zajęć i zabaw
- Stosowanie zwrotów grzecznościowych
- Doskonalenie samodzielności w codziennych sytuacjach
- Obserwowanie, opisywanie i rozumienie znaczenia symboli pogodowych
- Doskonalenie obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie wiosną
- Klasyfikowanie garderoby, dobierając ją odpowiednio do pogody
-Przeliczanie w zakresie 1-5 lub więcej
- Rozpoznawanie wybranych środowisk wodnych
- Rozpoznawanie zwierząt wodnych i charakterystycznych cech ich wyglądu
- Naśladowanie odgłosów przyrody, słuchanie muzyki i granie na instrumentach
- Rozwijanie wyobraźni w trakcie tworzenia prac plastyczno – technicznych i konstrukcyjnych
- Klasyfikowanie i przeliczanie elementów
- Uczestniczenie w zabawach badawczych i próby samodzielnego wyciągania wniosków
- Poznanie tradycji Wielkanocnych i uczestniczenie w przygotowaniach do świąt
- Doskonalenie percepcji słuchowej i artykulacji
- Doskonalenie umiejętności społeczno- emocjonalnych
- Ćwiczenie sprawności manualnej
- Doskonalenie pamięci
 
ŚWIĘTA NIETYPOWE
Dzień Kobiet
Międzynarodowy Dzień Teatru
Pierwszy Dzień Wiosny
Dzień uśmiech
 
WIERSZYK Iwona Suchorzewska „Marzec”
Raz śnieg pada, a raz deszczyk.
Na jeziorze lód już trzeszczy.
Śnieg topnieje już w kałuży,
Bałwan w słońcu oczy mruży.
Koniec zimy?
Przerwa.
Dzwonek…
To nie dzwonek,
To skowronek!
 
PIOSENKA  „Marcowe żaby”
https://www.youtube.com/watch?v=HEi4wz8L-6o
 
 

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL