Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
Jeżyki

Jeżyki

PLAN MIESIĘCZNY GRUPA- „ JEŻYKI" 

NAUCZYCIEL:  KATARZYNA TERLECKA

GRUDZIEŃ 2019
 

1.  BLOKI TEMATYCZNE

 1. Grudniowe życzenia
 2. Kim będę gdy dorosnę
 3. Święta za pasem
 4. Świąteczne tradycje
 
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
 • Nabywanie umiejętności określania swoich pragnień.
 • Budowanie prostychwypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia.
 • Usprawnianie spostrzegawczości wzrokowej – porównywanie kształtów różnych elementów i łączenie ich w pary.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej – wykonanie pracy plastycznejprzedstawiającej wymarzony prezent.
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego –opowiadanie historyjki obrazkowej.
 • Używanie określeń: mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy, największy.
 • Porządkowanie obiektów – układanie sekwencji rosnących lub malejących.
 • Przygotowanie prezentów dla zwierząt ze schroniska.
 • Kształtowanie poczucia empatii i troski.
 • Zachęcanie dzieci do brania udziału w akcjach charytatywnych,uświadamianie potrzeby społecznego współdziałania na rzecz innych.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji ruchowej.
 • Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 • Zapoznanie ze zwyczajem mikołajkowymi.
 • Zapoznanie z pracą kucharza – poznanie narzędzi i przyborów potrzebnych do wykonywania tego zawodu.
 • Uwrażliwianie zmysłów poprzez zabawy usprawniające percepcję wzrokową i słuchową.
 • Poznanie pracy krawca – czynności, jakie wykonuje i potrzebnych przyborów.
 • Nabywanie umiejętności posługiwania się pojęciami dłuższy, krótszy, zachęcanie doporównywania przez odmierzanie.
 • Zapoznanie z pracą malarza wnętrz (pokojowego) i artysty.
 • Malowanie nadużej powierzchni – zabawy farbą i różnymi narzędziami malarskimi.
 • Zabawy konstrukcyjne – tworzenie budowli z różnego rodzaju klockówi materiałów codziennego użytku.
 • Wdrażanie do współdziałania w grupie.
 • Rozwijanie ekspresji ruchowej poprzez zabawy parateatralne.
 • Kształtowanie myślenia logicznego, wnioskowania poprzez rozwiązywanie zagadek słuchowych dotyczących różnorodnych zawodów.
 • Nauka wykonywania czynności porządkowych – pomoc w pracach domowych.
 • Kształtowanie postawy gotowości do pomagania.
 • Wykonanie ozdób choinkowych – rozwijanie sprawności manualnej.
 • Kształtowanie poczucia estetyki.
 • Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej.
 • Doskonalenie umiejętności różnicowania długości oraz stosowania określeń: długi, krótki.
 • Dostrzeganie regularności, odwzorowywanie i kontynuowanie rytmów.
 • Zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia – pieczenie pierniczków.
 • Rozwijanie zmysłów: dotyku i węchu.
 • Rozwijanie ekspresji ruchowej.
 • Wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie podczas wspólnego ubierania choinki.
 • Rozumienie określeń: na górze, na dole, wysoko, nisko.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej – wykonanie pracy plastycznej.
 • Poznawanie zwyczajów świątecznych – składanie życzeń.
 • Wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie.
 • Identyfikowanie i określanie własnych emocji.
 • Eksperymentowanie z różnymi materiałami plastycznymi przy wykonywaniu gwiazdek
 • Doskonalenie liczenia i porównywaniezbiorów.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów związanych ze świętami BożegoNarodzenia – potrawy wigilijne.
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania przy stole.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia – dodatkowe nakrycie.
 • Nakrywanie do stołu – posługiwanie się określeniem tyle samo.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji ruchowej.
 • Zapoznanie ze zwyczajem mikołajkowym.
 
Zadania do codziennej realizacji:
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań–zachęcanie dzieci zachęcanie dzieci do zgodnych zabaw.
 • „Powitanka” –stwarzanie miłej i życzliwej atmosfery.
 • Zabawy wprowadzające do tematu dnia–zabawy paluszkowe, rozwiązywanie zagadek, słuchanie wiersza, zabawy muzyczno-ruchowe, ćwiczenia oddechowe,
 • Zabawy rozwijające sprawność fizyczną.
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
 • Słuchanie tekstów czytanych przez N.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – prowadzenie obserwacji przyrody. Zabawy integracyjne na świeżym powietrzu. Przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu.
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
 
ŚWIĘTA NIETYPOWE
- Dzień Górnika
- Dzień Praw Człowieka
- Pierwszy dzień zimy

WIERSZYK „Prezent dla Mikołaja” Dorota Gellner
A ja się bardzo, bardzo postaram
I zrobię prezent dla Mikołaja.
Zrobię mu szalik, piękny i nowy,
Żeby go nosił w noce zimowe
I żeby nie zmarzł w szyje i w uszy,
Gdy z Brej chmury, śnieg zacznie prószyć.
Niech się ucieszy Mikołaj Święty,
Tak rzadko ktoś mu daje prezenty.

PIOSENKA „A Mikołaj pędzi…”
https://www.youtube.com/watch?v=aLy0DVYuh0s
 

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL