Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
Jeżyki

Jeżyki

PLAN PRACY- „ JEŻYKI" p. Elżbieta Stelmach


STYCZEŃ 2019
 

BLOKI TEMATYCZNE
1.      Gdzie jest gorąco i pachnąco?
2.      Zima dobra czy zła?
3.      Co lubię robić z babcią czy z dziadkiem?
4.      Kogo spotkam na balu?
 
CELE

- Doskonalenie samodzielności
- Poznanie kuchni i pracy kucharki
- Nazywanie naczyń i urządzeń kuchennych
- Badanie polisensoryczne produktów i przypraw kuchennych
- Doskonalenie umiejętności odpowiedniego zachowania się przy stole
-Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą
- Poznanie sportów i zabaw zimowych
- Obserwowanie wybranych gatunków ptaków
- Wymienianie imion członków rodziny
-Umiejętność zachowania  w kontaktach z nieznajomymi
- Poznanie tradycyjnych zabaw i rządzących nimi reguł
- Prezentowanie swojej wiedzy i umiejętności na forum grupy
- Przygotowywanie prezentów dla bliskich
- Rozwijanie zainteresowania książkami
- Doskonalenie artykulacji
- Uczenie się wiersza na pamięć
- Utrwalanie znajomości kolorów
- Rozwijanie ekspresji ruchowej
- Wykonywanie pracy plastycznej wykazując się inwencja twórczą
-Doskonalenie umiejętności poprawnego budowania wypowiedzi na dany temat
- Doskonalenie sprawności ruchowej
- Przeliczanie w dowolnym zakresie i ze wskazaniem obiektu liczenia
- Naśladowanie ruchem zabawy
- Doskonalenie percepcji wzrokowej
- Nabywanie umiejętności słuchania i rozumienia dłuższych tekstów
- Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi
- Ilustrowanie piosenki ruchem
- Umiejętność łączenia słownego opisu z obrazkiem
 
ŚWIĘTA NIETYPOWE

- Światowy dzień radia
- Dzień kota
- Dzień Kubusia Puchatka
- Dzień śniegu
- Dzień Babci
- Dzień Dziadka
- Międzynarodowy dzień przytulania
 
WIERSZYK
„Bałwanki i sanki” Danuta Gellnerowa
Popatrz! Tu stoją bałwanki.
A tutaj są dla nich sanki.
Martwi się jeden bałwanek:
-Czy nie za mało tych sanek?
Policz więc szybko bałwanki,
a potem bałwanków sanki.
Powiedz ile jest sanek
i czy miał rację bałwanek!
 
 


Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL