Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
Kadra prywatnego przedszkola „Elfik”

Kadra prywatnego przedszkola „Elfik”

Doskonale rozumiemy, jak ważna dla Rodziców jest dobra komunikacja z nauczycielami oraz ciągła wymiana informacji dotyczących adaptacji Maluszka w przedszkolu i jego postępów. Pragnąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom Rodziców naszych Elfików, staramy się zapewniać jak najlepsze warunki takiej wymiany informacji. Codzienny kontakt podczas odprowadzania i odbioru Dziecka z przedszkola często nie wystarcza, dlatego proponujemy program comiesięcznych spotkań indywidualnych, podczas których będziecie Państwo mieli okazję w miłej atmosferze porozmawiać z wychowawcami. Rodzice mogą liczyć na konsultacje z pedagogiem prowadzącym oraz szczegółowe wiadomości na temat osiągnięć i zachowania Dziecka każdego dnia pobytu w przedszkolu.
Wszystkie zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w naszym przedszkolu prowadzone są pod okiem pedagogów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z Dziećmi.

Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne prowadzone są pod okiem specjalistów - pedagogów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z Dziećmi.

Zespół niepublicznego przedszkola „Elfik” w Sosnowcu tworzy grupa wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, którzy w sposób kreatywny i odpowiedzialny kreują przyjazną, rodzinna atmosferę, zapewniając Dzieciom optymalne warunki wszechstronnego rozwoju, poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.

W codziennej pracy nauczyciele korzystają z nowatorskich programów dydaktycznych, których elementy dopasowują do indywidualnych potrzeb Dzieci, a także sprawdzone programy autorskie. Zajęcia prowadzone są w sposób atrakcyjny i właściwy do wieku i możliwości Przedszkolaków.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 stycznia 2013r. nauczycielki z Przedszkola uczestniczyły w szkoleniu "Pierwsza Pomoc".

Szkolenie obejmowało:

a) sposoby udzielania pierwszej pomocy z uwzględnieniem:
 • resuscytacja
 • tamowanie krwotoku
 • wstrząs mózgu
 • usztywnienie złamań
 • oparzenia
 • odmrożenia
 • omdlenia
 • zaprószenie oka
 • zatrucia
 • porażenie prądem elektrycznym
 • udar cieplny
b) wyposażenie Apteczki Pierwszej Pomocy
c) sprawna obsługa apteczki w razie wypadku lub zagrożenia życia

 


Magdalena RUSIN - Dyrektor (Przedszkole) (nauczyciel dyplomowany)

Ukończyła:
 • Studia Wyższe pedagogiczne - mgr pedagogiki, Wydział Pedagogiki I Psychologii, specjalność: pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogika i metody pracy korekcyjno - kompensacyjnej
 • Studia podyplomowe w zakresie Informatyki
 • Studia podyplomowe "Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne"
Doskonaliła swój warsztat pracy poprzez wiele różnych kursów i warsztatów m.in.:
 • kurs LOGORYTMIKA - metoda wspomagająca, słuch i mowę dziecka
 • kurs doskonalący "Nowa podstawa programowa w planowaniu pracy dydaktycznej i wychowawczej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej" 
 • Funkcjonowanie dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
 • Innowacje i eksperymenty pedagogiczne
 • Praca nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Diagnoza problemów ucznia warunkiem skuteczności działań Profilaktyczno - wychowawczych
 • Rola nauczycieli i rodziców w procesie wychowawczym i profilaktyce
 • Grafika użytkowa i liternictwo
 • Warsztaty ceramiki
 • Kurs kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • Emisja głosu. Mowa ciała.
 • Stosowanie metod aktywizujących w rozwijaniu kompetencji kluczowych
 • Metodyka pracy z dzieckiem szczególnie uzdolnionym
Magdalena Rusin pracowała jako wychowawca świetlicy szkolnej w szkole podstawowej oraz w Pracowni Dziennikarskiej Pałacu Młodzieży w Katowicach, gdzie zajmowała się młodzieżową gazetką. Jeszcze podczas studiów podjęła pracę w sosnowieckim Radiu Rezonans (dzisiejsza Eska), gdzie była odpowiedzialna za przygotowanie Czwartkowych serwisów studenckich.
W ramach współpracy z katowickim Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony oraz Pomocy Dziecku i Rodzinie pomagała podczas organizacji warsztatów dziennikarskich z okazji Dnia Dziecka, a za swoją działalność otrzymała honorowy tytuł „Przyjaciela Dziecka”. Współpracowała również z Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki. Niezwykła aktywność zawodowa i twórcze zaangażowanie w promocję kultury regionu świadczą o wielkiej energii i odwadze w dążeniu do realizacji własnych wartości.
 
W pracy cechuje ją samodyscyplina, punktualność i koleżeństwo. Jest lubiana zarówno przez Dzieci, jak i Rodziców. Swoją postawą i zachowaniem łatwo buduje autorytet.
Jest osobą bardzo ciepłą, radosną, spontaniczną i otwartą na innych. Swój talent plastyczny i muzyczny wykorzystuje wprowadzając Dzieci w zaczarowany świat barw i dźwięków.


 
Małgorzata GAWRYSZUK - nauczyciel (Przedszkole - grupa "Motylki") (nauczyciel dyplomowany)

Ukończyła Wyższą Szkołę Edukacji Wczesnoszkolnej w Mysłowicach (czerwiec 1997- licencjat) a także Studium Wychowania Przedszkolnego w Mysłowicach (czerwiec 1980).
Uczestniczyła w szkoleniach i kursach m.in.:
 • Edukacja Europejska Przedszkolaka
 • Glottodydaktyka - skuteczna metoda nauki czytania, pisania i ortografii
 • Sześciolatki na start! Integracja treści edukacyjno-wychowawczych warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka
 • Niepokojne dzieci - niektóre problemy wychowawcze wynikające z zaburzonego rozwoju dziecka
 • Aktywne uczenie się metodą story-line w wychowaniu przedszkolnym
 • Muzyka w edukacji przedszkolnej i w kształceniu zintegrowanym
 • Praktyczne możliwości zastosowania Gimnastyki Mózgu i Kinezjologii Edukacyjnej w przedszkolu
 • Jak polubić dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeniami w koncentracji uwagi

Od roku 1978 pracowała jako nauczyciel w przedszkolu publicznym w Ińsku a następnie w przedszkolach w Sosnowcu.
W 2005 roku otrzymała Akt nadania Stopnia Awansu zawodowego Nauczyciela - stopień nauczyciela dyplomowanego.


Pani Małgorzata jest autorką licznych publikacji na łamach Magazynu Szkolnego i Wiadomości Zagłębia a także współautorkę innowacji przedmiotowej pod nazwą Rozumienie Pojęć Dotyczących Zjawisk Przyrody Nieożywionej. Jest także autorką programu "Język niemiecki w przedszkolu".
Otrzymywała nagrody Dyrektora Przedszkola za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą i duże zaangażowanie a także Nagrodę Prezydenta Miasta Sosnowca za dotychczasową wzorową pracę dydaktyczną wychowawczą i organizacyjną.

TERESA PYKOSZ -  nauczyciel (Przedszkole - grupa "Motylki") (nauczyciel dyplomowany), prowadzi rytmikę
Ukończyła:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiki i Psychologii w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z uzyskaniem tytułu magistra (1999 r.). 
 • Studium Wychowania Przedszkolnego
 • Wyższą Szkołę Edukacji Wczesnoszkolnej w zakresie "Nauczanie oczątkowe i wychowanie przedszkolne"
 • Studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie "Diagnoza i terapia pedagogiczna"
 • Studia podylomowe w zakresie "Zarządzanie Placówkami Oświatowymi"


Kursy i szkolenia:
- Metoda dobrego startu,
- Warsztaty teatralne,
- Metody aktywizujące w pracy z dziećmi,
- Metody pracy z uczniem zdolnym i specjalnej troski,
- Elementy metody Dennisona w pracy z dziećmi przedszkolnymi,
- AD/HD - praca z uczniem nadpobudliwym,
- Zabawa w teatr,
- Muzykoterapia w pracy w przedszkolu,
- Konstruowanie szkolnych programów nauczania,
- Emisja głosu,
- Warsztaty i taneczne.

Pracowała w Przedszkolu Ćwiczeń nr 12 w Ostowcu Świętokrzyskim i od 1982 roku w Przedszolu Nr 5 w Mysłowicach, jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu dla studentek nauczania przedszkolnego. W 2001r uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Rok później została wpisana  na listę ekspertów MEN, wchodzących w skład komisji nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Pogłębiała wiedzę o zdrowiu dzieci uczestnicząc Ogólnopolskich Konferencjach Naukowo-Szkoleniowych:2001-2004; tematyka - Niepełnosprawność, wyzwaniem... - Bezpieczeństwo dziecka na drodze, - Pierwsza pomoc przedmedyczna (certyfikaty). Współpracowała z innymi placówkami przedszkolnymi i szkolnymi, organizując wyjazdy i scenariusze występów dzieci na Festiwal Kultury Dziecięcej w Pacanowie 2004-2006r. Wyjeżdżała z dziećmi na Wojewódzki Konkurs "Zawsze Kocham Cię Mamo" Siewierz.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliła się redagując artykuły w czasopismach Wychowanie w Przedszkolu i Bliżej Przedszkola. W konkursie ogólnopolskim "Przeżywamy, Odkrywamy", zajęła III miejsce na najlepszy scenariusz. Pisze teksty do piosenek, wiersze, wydała poradnik dla nauczycieli "O prababek bajaniu w nowym wydaniu", gdzie zamieszczone są współczesne bajki słowno-muzyczne. Jej pasją jest malowanie, decoupage, haft, witraże.
Jest osobą bardzo wrażliwą, skromną i utalentowaną muzycznie. Do chwili obecnej jest zaangażowana w pracę w chórze. Swoją pasję muzyczną stara się wykorzystać w pracy z naszymi dziećmi prowadząc zajęcia terapeutyczno - wyciszające z muzyką poważną.

JUSTYNA OLEWSKA - nauczyciel, wychowawczyni grupy "Biedronki"

Ukończyła studia Wyższe pedagogiczne – mgr pedagogiki, Wydział Pedagogiki, specjalność: pedagogika, Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.

Kursy:
·  ,,Magiczny świat edukacji przedszkolnej -j. angielski”(Wydawnictwo Macmillan)
·  ,,Jak uczy się mózg i co z tego wynika?’’ (Wydawnictwo Macmillan)
·  ,,Jak sprawić by uczniowie w klasie czuli się bezpiecznie’’(Wydawnictwo Macmillan)
·  Warsztat pracy metodą "Musical Babies" z założycielką Anną Rattenbury
·   Szkolenie w ramach projektu „Dzieciństwo bez próchnicy" organizowany przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
·  Szkolenie ,,Awans zawodowy’’(31.05.2015 r. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach)
·  ,,Kolorowy kram”- proste formy zabawkarskie w pracy z dzieckiem, wspierające rozwój. ”(. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach)
· ,,Choreoterapia. Kurs podstawowy’’(Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach)
„Kamibashi. Teatr ilustracji. Jak zamienić seans głośnego czytania w niezapomnianą chwilę pełną magii’’(. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach)

Jest osobą ciepłą, kreatywną. Łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi. Zaraża ich swoimi pasjami i jest dobrym przewodnikiem w krainie  przedszkolnych "Biedronek". Otwarta na współpracę i cierpliwa. Organizując zajęcia dba o wszechstronny rozwój stosując zróżnocowane metody pracy i indywidualne podejście do dziecka.Tworząc pozytywną atmosferę w grupie ułatwia dzieciom pokonywanie swoich trudności i nieśmiałości. Posiada umiejętności plastyczne. Otwarta na współpracę i cierpliwa. Praca z dziećmi dostarcza jej wiele satysfakcji, a uśmiech dziecka i jego postępy motywuje do dalszego działania.
W kręgu zainteresowań znajdują się: literatura, poezja, muzyka, wizaż i podróże.

ANETA MODRZEJEWSKA- WYPYCH - nauczyciel, wychowawczyni grupy "Żabki"


Ukończyła: Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - licencjat oraz studia magisterskie otrzymując tytuł magistra.


Swoją wiedzę wzbogacała uczestnicząc w kursach i szkoleniach, m.in.:
 - "Zabawa w teatr"
- "Bajkoterapia w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej"
- "Kreatywny przedszkolak" kurs plastyczny

Jest osobą bardzo kreatywną. Ma talent plastyczny i dużo ciekawych pomysłów. Jej żywiołowość i zaangażowanie widać na każdym kroku. Niedawno rozpoczęła czarowanie ścian w sali "Żabek" malując na nich piękne postacie bajkowe. Jest energiczna i zawsze znajdzie się w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu, właśnie tam gdzie jej potrzebują:) Dzieci  na pewno się z nią nie nudzą. Lubi żartować i łapie szybko dobry kontakt z maluszkami. W jej towarzystwie nie ma smuteczków, otrze każdą łzę dziecka:)
Ma bardzo dobry wpływ na dzieci, poświęca czas każdemu z osobna, a poprzez swoją postawę umie kształtować ich osobowość. Ciocia Aneta stymuluje przeżycia dzieci, organizuje warunki ciekawej zabawy oraz dostarcza wiele wiadomości o otaczającym świecie. Dzieci przy niech rozwijają się wszechstronnie:)


KATARZYNA KUŚ - wychowawczyni w grupie "Jeżyki"


Ukończyła Wyższą Szkołę Humanitas, "Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna" z elementami języka angielskiego licencjat i nadal studiuje na Wyższej Szkole Humanitas na kierunku "Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną"

Jest osobą kreatywną, organizując ciekawe zajęcia rozwija umiejętności u najmłodszych. Dba o pozytywną atmosferę w grupie, wywołując uśmiech na twarzach dzieci. Organizowane przez nią zajęcia wywołują wiele radości i pozwalają odkrywać świat. Jest to osoba zdecydowana, która dba o bezpieczeństwo i ciepło w grupie. Praca z dziećmi i ich postępy w rozwoju dają jej najwięcej satysfakcji.

Zainteresowania/pasje: 
 

Ukończona artystyczna szkoła fryzjerska w Sosnowcu. Pasjonuje sie literaturą, w szczególności z dziedziny psychologii zachowań ludzkich oraz muzyką celtycką.


KATARZYNA GONCIARZ - pomoc wychowawcy w grupie "Żabki"


Studentka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku "Pedagogika" w zakresie "Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne".


Przez rok pracowała w Przedszkolu w Czerńcu zbierając doświadczenie w pracy z małymi dziećmi.


To osoba o dużych zdolnościach plastycznych, lubiąca bawić się z dziećmi, a w szczególności organizując im przedstawienia pacynkowo-kukiełkowe. Lubi gotować, piec ciasta i jeździć na rowerze. 


MARTA GONCIARZ - pomoc wychowawcy w grupie "Jeżyki"


 
Studentka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku "Pedagogika" w zakresie "Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne".
Przez rok pracowała w Przedszkolu w Czerńcu zbierając doświadczenie w pracy z małymi dziećmi.

Lubi aktywnie spędzać czas z dziećmi, bawić się z nimi i tańczyć. Po pracy chętnie biega i pasjonuje się turystyką górską.


 

Klaudia Kiełdanowicz - lektor j.niemieckiego

Ukończyła: studia licencjackie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Wydział Filologiczny, Filologia germańska, specjalność nauczycielska
W trakcie: studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Wydział Filologiczny, Filologia germańska, specjalność nauczycielska

Wspólna przygoda z j.niemieckim rozpoczęła się po wejściu naszego przedszkola do programu poświęconego specyfice nauczania języków obcych w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym, w ramach programu MNiSW pt. "Akademickie Centrum Kreatywności". Od 2014 r. wprowadzono w naszym przedszkolu język niemiecki nauczany metodą narracyjną poprzez rozmowę w toku całych zajęć właśnie w tym języku i opowiadaniem bajek dzieciom. Pani Klaudia swoją ciepłą, radosną postawą zjednała sobie najstarszą grupę Przedszkolną i poprzez wzbogacone licznymi pomocami zajęcia z j.niemieckiego osiągnęła bardzo wysokie wyniki, co było sprawdzane testami językowymi przeprowadzanymi z dziećmi po wakacjach. Praca z dziećmi przynosi jej wiele satysfakcji i jest dużą przygodą.

Monika Lutyńska - lektor j.niemieckiego

Ukończyła: studia licencjackie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Wydział Filologiczny, Filologia germańska, specjalność nauczycielska

W trakcie: studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Wydział Filologiczny, Filologia germańska, specjalność nauczycielska


Wspólna przygoda z j.niemieckim rozpoczęła się po wejściu naszego przedszkola do programu poświęconego specyfice nauczania języków obcych w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym, w ramach programu MNiSW pt. "Akademickie Centrum Kreatywności". Od 2014 r. wprowadzono w naszym przedszkolu język niemiecki nauczany metodą narracyjną poprzez rozmowę w toku całych zajęć właśnie w tym języku i opowiadaniem bajek dzieciom. Pani Monika swoją radosną postawą od razu została zaakceptowana w grupie Starszaków. Do zajęć zawsze solidnie się przygotowuje wykorzystując wiele pomocy dydaktycznych osiągając dzięki temu wysokie wyniki nauczania j.niemieckiego - sprawdzane testami przeprowadzonymi z dziećmi po okresie wakacyjnym. Praca z dziećmi przynosi jej wiele satysfakcji i jest dużą przygodą.

Małgorzata Białoń - lektor j. angielskiego
 Ukończyła Wyższą Szkołę Lingwistyczną na kierunku Filologia angielska, specjalność: nauczyciel j. angielskiego oraz Akademię Polonijną - studia uzupełniające magisterskie na kierunku filologia angielska. Ukończyła również studia podyplomowe "Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z elementami tańca" oraz kurs Montessori.
Jest osobą elastyczną, punktualną, wytrwałą i chętną do dalszej nauki. Jej zainteresowania to taniec, muzyka i literatura.

Kursy/szkolenia:

 • ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki - pedagogika specjalna
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu sztuka (muzyka i plastyka)

Maciej Tabak - prowadzi zajęcia dla dzieci z Capoeiry

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wydziału Edukacji Techniczno-Informatycznej ze ścieżką nauczycielską. Ukończył kurs instruktora rekreacji ruchowej oraz posiada licencję II stopnia instruktora samoobrony, wydaną przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Swoją przygodę z prowadzeniem zajęć rozpoczął ze stopniem Monitor w 2003 roku w Sosnowcu. W 2006 roku wyjechał do Brazylii, aby na miejscu zgłębiać tajniki capoeira oraz podnosić swoje kwalifikacje trenerskie. Zwiedził m.in. Rio de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte, Ouro Preto czy Sete Lagoas.

Od 2005 roku cyklicznie organizuje Festiwal Kultury Brazylijskiej i Capoeira oraz egzaminy i ceremonie nadania stopni dla Śląskich sekcji Capoeira. W roku 2007 wraz z przyjaciółmi otworzył Klub Sportowy Capoeira w Sosnowcu, gdzie pełni funkcję prezesa. Jego uczniowie każdego roku zajmują wysokie miejsca na podium podczas ogólnopolskich zawodów capoeira. Czynnie propaguje sztukę capoeira w wielu programach telewizyjnych, radiowych oraz publikacjach prasowych i internetowych. Tworzy oficjalny serwis grupy Capoeira Camangula w Polsce – Camangula.pl. W roku 2013 otrzymał stopień Professor de Capoeira (Nauczyciel Capoeira), który jest obecnie najwyższym przyznanym w Polsce sznurem. Pracuje obecnie również w II Liceum Ogólnokształcącym w Będzinie jako nauczyciel informatyki.


 Stanisław Krawczyk - prowadzi zajęcia szachowePosiada ogólnopolskie uprawnienia instruktora szachowego.
Studiował na Wydziale Nauk Społecznych we Wrocławiu i w Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
W 2010r. wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowo - Metodycznej "Szachy w szkole" zorganizowanej przez Polski Związek Szachowy. Prowadzi warsztaty i szkółkę szachową przy Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu. Jest inicjatorem, kierownikiem organizacyjnym oraz często sędzią turniejów szachowych zarówno regionalnych jak i międzynarodowych.

Gry w szachy nauczył się gdy miał 16 lat. Według niego jest to jedyny sport w którym 6-latek może pokonać 30-latka. Dzieki swoim zajęciom szachowym uczy logicznego myślenia i planowania.
 


Piotr Targoński - prowadzi gimnastykę korekcyjną

Ukończył studia magisterskie o kierunku fizjoterapia na Wydziale Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Posiada doświadczenie w zakresie usług fizjoterapeutycznych (rehabilitacja ruchowa i fizykoterapia), w tym w prowadzeniu gimnastyki korekcyjnej i ogólnorozwojowej. Posiada świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie "Oligofrenopedagogiki".
Ukończone szkolenia:
 - szkolenie I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej "Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej"
- "Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z łagodnymi zaburzeniami neurologicznymi"
- "Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi"

ZAINTERESOWANIA: kino współczesne, sport, fizjoterapia w pediatrii

Patrycja Luty - trenerka sportowa zajęć z piłką programu "Przedszkoliada"
Ukończyła:
- Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną, tytuł magistra 
- Studia Podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego w Sosnowcu

Aktualnie jest też trenerką dzieci w AP Czarni Sosnowiec. Jej pasją jest sport i dlatego działając w programie "Przedszkoliada" stara się zarazić nasze Elfiki tym sportem.

Instruktor tańca p. Kamil - prowadzi zajęcia w naszym przedszkolu z tańca

Jego pasja to taniec:  
- zabawy taneczne ( kreowanie świadomego ruchu dziecka, poczucia rytmu, balansu)
- nauka podstawowych tańców z elementami choreografii
- kształtowanie sylwetki ( balet)
- przygotowanie choreografii i oprawy do przedstawień i występów
.......opis w przygotowaniu...........

Magdalena Wilk- zajęcia logopedyczne z firmy Karlik Logopedia

..........opis w przygotowaniu................

 

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL