Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą

Logopeda w Sosnowcu

LOGORYTMIKA – ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
DLA DZIECI OD 2,5 DO 7 LAT

Każde spotkanie w ramach zajęć z logopedą trwa 45 minut. Pół godziny przeznaczone jest na regularne zajęcia, zaś 15 minut zabawy pomaga dzieciom chętniej korzystać ze spotkań.
PONIEDZIAŁKI 17:00, SOSNOWIEC UL. STALOWA 9
CZEKAMY NA ZAPISY NA ZAJĘCIA - ZAJĘCIA JESZCZE NIE RUSZYŁY
Zapisy/kontakt: magda@elfik.pl
 

Logorytmika to forma zajęć dla dzieci, w przyjazny sposób łącząca rytmikę z terapią logopedyczną.

Podczas tego typu zajęć oddziałujemy kompleksowo na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową Dziecka. W oparciu o ćwiczenia muzyczno-ruchowe stosujemy ćwiczenia słowno-ruchowe, gdzie najważniejszym elementem jest wykorzystanie rymu. Swobodny, niewymuszony ruch Dziecka jest obok muzyki podstawowym motywem ćwiczeń. Takie założenia umożliwiają realizację zajęć logorytmicznych ze wszystkimi dziećmi, bez względu na ich poziom intelektualny, ruchowy czy stopień rozwoju muzycznego.

 Cele logorytmiki:
 1. Usprawnienie oddechu 
 2. Wykształcenie prawidłowej fonacji
 3. Usprawnienie narządów mowy
 4. Kształcenie słuchu fonematycznego
 5. Kształcenie pamięci muzycznej
 6. Kształcenie poczucia rytmu, tempa oraz metrum
 7. Kształcenie szybkiej reakcji ruchowej na sygnały słowne, dźwięk, ciszę.
 8. Kształcenie umiejętności percypowania i odtwarzania ruchem tempa,rytmu, akcentacji i ekspresji w muzyce i wypowiedzi słownej.
 9. Usprawnienie tzw. dużej motoryki
 10. Rozwój intelektualny
 11. Rozwój społeczny
Zajęcia logorytmiczne obejmują:
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia głosowe: fonacyjne, emisyjne, intonacyjne
 • ćwiczenia usprawniające tzw. małą motorykę (tj. narządy mowy)
 • ćwiczenia usprawniające tzw. dużą motorykę
 • ćwiczenia słuchowe
 • śpiew
 • ruchy przy muzyce
 • odtwarzanie i tworzenie muzyki
 • grę na instrumentach perkusyjnych
 
Nazwa Opis Oplata miesięczna Cena za 1 zajęcia
Logorytmika 30 minutowe zajęcia + 15 minut na Sali Zabaw, 2,5 - 7 lat 100 zł, 4 zajęcia po 25 zł 30 z

ZAPISY pod e-mailem: magda@elfik.pl

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL