Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
Mini Przedszkole

Mini Przedszkole

"Mini Przedszkole" – zajęcia adaptacyjno - edukacyjne dla Dzieci: 2,5 - 6 lat;  trwają: 2 h
 Są to zajęcia popołudniowe przeznaczone dla dzieci, które jeszcze nie uczęszczają do przedszkola

Częstotliwość zajęć: raz w tygodniu w godzinach popołudniowych

Koszt karnetu: 120 zł (bez podwieczorku), 130 zł (z podwieczorkiem). Karnet obejmuje 4 zajęcia po 2h.

Dziecko pozostaje w przedszkolu pod opieką nauczyciela. Rodzice odbierają dziecko po 2h.

Dzieci pod fachową opieką uczestniczą w zabawach muzyczno – ruchowych, sportowych oraz zajęciach plastycznych. Powoli zapoznają się z kolegami nowym środowiskiem i nową formą spędzania wolnego czasu. Zapewniamy warunki, w których mogą stopniowo rozwijać więzi społeczne, uczyć się zgodnej zabawy z rówieśnikami. Dzięki zajęciom w "Mini Przedszkolu" mają okazję rozwijać wyobraźnię, odkrywać w sobie nowe talenty oraz doskonalić umiejętności.

Nasze zajęcia w "Mini Przedszkolu" pozwalają dzieciom na zrobienie pierwszych samodzielnych kroczków. Zachęcamy do udziału we wspólnej zabawie, która na pewno pomoże w przyszłości w tych pierwszych trudniejszych dniach przedszkolnych. Metoda "małych kroków" jest sprawdzona przez  doświadczonych pedagogów i polecana dla rodziców myślących już dziś o przyszłości swojego dziecka w nowym przedszkolu.
Warto spróbować i ułatwić dziecku wejście w nowe środowisko.

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL