Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
MOTYLKI

MOTYLKI

PLAN MIESIĘCZNY GRUPA STARSZAKÓW („Motylki”)
Nauczyciele: Małgorzata Gawryszuk, Teresa Pykosz

CZERWIEC 2017

BLOKI TEMATYCZNE

1.  DZIECIĘCE PRZYJAŹNIE
2.  NA NASZYM PODWÓRKU
3.  POZNAJĘ SWÓJ KRAJ
4.  NADSZEDŁ CZAS WAKACJI
 
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
 
Aktywność językowo – literacka i słuchowa
·      Opowiada treść obrazka , układając zdania pojedyncze.
·      Na zadany temat wypowiada się w sposób logiczny, uzasadniając swoje zdanie lub wybór
·      Stosuje przymiotniki: / odważny, silny, troskliwy, dobry, mądry/
·      Dokonuje oceny bohatera i wyciąga wnioski
·      Recytuje wiersze z pamięci; uroczystość: Pożegnanie Starszaków
·      Aktywnie uczestniczy w przygotowaniu przedstawienia: POŻEGNANIE STARSZAKÓW
·      Czyta globalnie wyrazy: auto, Polska, góry, zabawa, las, woda, wakacje, lato
·      Wymyśla rym do danego słowa
·      Interesuje się książkami, czasopismami i chętnie z nich korzysta.
·      Tworzy liczbę mnogą rzeczownika
·      Tworzy rodzaj żeński i męski przymiotników
·      Czyta proste teksty wyrazowo – obrazkowe
      
Aktywność społeczno – przyrodnicza
·  Uczestniczy w zabawach tematycznych
·  Ocenia zachowanie i sytuacje, przedstawiona na obrazku
·  Wypowiada się na temat: „Kim chciałbym zostać , jak będę dorosły?”
· Obserwuje otoczenie i potrafi powiedzieć na jego temat kilka zdań
·  Wie, jak należy dbać o przyrodę
· Stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu, spacerze.
· Zna numer, na który należy zadzwonić w razie pożaru, wypadku: 112,
·  Rozpoznaje po utworze język naszych sąsiadów : czeski, niemiecki,
·  Wie, jakie grożą nam niebezpieczeństwa w czasie wakacji /kąpiel  w niedozwolonym miejscu, zbieranie grzybów trujących, zabawa niewybuchami, spożywanie trujących owoców lasu , brak nakrycia głowy w czasie upałów/
·  Przestrzega zasad podczas gier planszowych
·  Rozpoznaje po obrazkach znane miejsca wakacyjne: /morze, las, , góry/
· Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie
· Wymienia popularne owoce dojrzewające w czerwcu /czereśnie, truskawki, papierówki, poziomki/
 
Aktywność matematyczna
·      Posługuje się realnymi środkami płatniczymi; zabawa w „SKLEP”
·      Różnicuje i nazywa kierunki w przestrzeni
·      Układa wzory z różnych figur geometrycznych
·      Tworzy zbiory kilkuelementowe i zbiór pusty
·      Doskonali umiejętność rozwiązywania zadań matematycznych z treścią
·      Planuje kolejne czynności, zadania przy organizowaniu przyjęcia dla rodziców
·      Łączy pojęcia przeciwstawne
·      Posługuje się cyframi do 10 i więcej
·      Ocenia liczbę elementów zbioru na „oko”
·      Podejmuje próby układania prostych zadań z treścią
       
   Aktywność plastyczna,  techniczna i grafomotoryczna
·      Konstruuje różnorodne budowle
·      Wykonuje prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów
·      Dokładnie koloruje obszar ograniczony linia
·      Rysuje w tunelu i po śladzie
·      Kreśli wg wzoru linie na tabliczce sucho ścieralnej
·      Tworzy obrazy poprzez dorysowanie
·      Kreśli po śladzie i z pamięci
·      Tworzy prace plastyczne – zespołowe
Aktywność muzyczna
·       Realizuje rytm przedstawiony graficznie
·       Śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie
·       Uczestniczy w zabawach tanecznych – porusza się w rytm słuchanej muzyki /polonez, , taniec współczesny/
·       Ilustruje muzykę klasyczną ruchem – „Taniec kurcząt”
·       Różnicuje wysokość dźwięków
·       Realizuje rytm piosenki w sposób określony przez nauczyciela
·       Śpiewa piosenki solo i w grupie
·       Zna treść piosenki: „Wakacje”
 
 Aktywność ruchowo - zdrowotna
 
·       Rozwija koordynacje ruchową, motorykę małą i umiejętność współpracy podczas zabaw ruchowych
·       Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych  i ćwiczeniach gimnastycznych
·       Doskonali umiejętność utrzymania równowagi
·       Kontroluje własną aktywność ruchową podczas  zabaw pobudzająco – hamujących
·       Sprawnie rzuca i chwyta piłkę
·       Zna zagrożenia płynące ze spotkania z dzikim, obcym zwierzęciem
·       Potrafi przybrać bezpieczna pozycje , chroniącą przed uszkodzeniami ciała.
·       Właściwie reaguje na wcześniej umówione sygnały
·       Bawi się na przedszkolnym placu w sposób bezpieczny
·       Potrafi realizować spacer na dłuższych odcinkach
 
Piosenka do nauki : „Wakacje”
Niech żyją wakacje
Niech żyje pole, las
I niebo i słońce
Wolny swobodny czas.
Pojedzie z nami piłka
i pajac i skakanka,
będziemy się bawili
od samiutkiego ranka.
Początek formularza
Gorące złote słońce
na czarno nas opali
w przejrzystej bystrej rzece
będziemy się kąpali.
 
Niech żyją wakacje
Niech żyje pole, las
I niebo i słońce
Wolny swobodny czas.

 
Wiersz do nauki: „Przyjaciel”
Nie musisz mieć przyjaciół stu,
nie musisz mieć dziesięciu,
wystarczy byś jednego miał,
a to już wielkie szczęście.
Przyjaciel to jest taki ktoś,
kto zawsze cię zrozumie,
gdy dobrze jest – to cieszy się,
gdy źle – pocieszyć umie.
Przyjaciel to jest taki ktoś,
kto nigdy nie zawiedzie,
a poznasz go, bo z tobą jest
gdy coś się nie powiedzie.
                 

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL