Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
MOTYLKI

MOTYLKI

PLAN MIESIĘCZNY GRUPA "MOTYLKI"

Nauczyciel: Małgorzata GAWRYSZUK


PAŹDZIERNIK 2019

1.    BLOKI TEMATYCZNE

 1.  JESIEŃ I JEJ WSPANIAŁE STROJE
 2.  CO NAM JESIEŃ W KOSZU NIESIE?
 3.  UCZYMY SIĘ DBAĆ O ZDROWIE
 4.  NIEZWYKŁY RYTM PRZYRODY
 
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
 
Aktywność językowo – literacka i słuchowa
 • Wypowiada się na forum grupy
 • Słucha krótkich utworów literackich i odpowiada na pytania dotyczące treści
 • Wyraża swoje rozumienia świata  za pomocą języka mówionego
 • W sposób kulturalny wyraża własne opinie
 • Opowiada o swoich pasjach i zainteresowaniach
 • Rozumie, co oznacza rymowanie
 • Podejmuje próby oceny i wyciąga wnioski
 • Zadaje pytania w sposób zrozumiały
 • Układa zdania na określony temat
 • Dokonuje analizy i syntezy prostych wyrazów; 6 latki
 • Rozpoznaje i nazywa litery: o, O, e, E, i, I, m, M – 6 latki
 • Czyta globalnie wyrazy: osa, mama, mak, dom, lis, las
 • Wyodrębnia głoski w nagłosie i w wygłosie
   Aktywność społeczno – przyrodnicza
 •   Zna i stosuje zasady zgodnego współżycia w grupie
 •   Eksperymentuje z rożnymi przedmiotami
 •    Rozróżnia emocje pozytywne i negatywne
 •    W sposób kulturalny zwraca się do osoby dorosłej
 •   Uczestniczy w zabawach dowolnych w małych zespołach
 •   Uczestniczy w zabawach tematycznych
 •   Przestrzega ustalonych reguł podczas gier i zabaw
 •   Samodzielnie zdejmuje i nakłada odzież wierzchnią,
 •   Samodzielnie przebiera się w strój gimnastyczny
 •   Wie, że dbanie o zdrowie łączy sie  z właściwym odżywianiem, ruchem, ubieraniem się stosownie do pogody
 •   Dokonuje porównania parku i lasu jesienią
 •   Nazywa niektóre gatunki drzew i ich owoce, zna niektóre gatunki grzybów
 •   Wymyśla zasady niektórych gier i zabaw
 •   Dostrzega i nazywa zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią
 •   Porządkuje wiedzę dotyczącą kalendarza.
 •   Komunikuje się w sposób poza werbalny
 Aktywność matematyczna
 • Orientuje się na kartce papieru; wskazuje gore i dół, lewa i prawa stronę kartki
 • Posługuje się określeniami: na, pod, między, obok, nisko, wysoko, za mną, przede mną, obok mnie
 • Wymienia różnice i podobieństwa miedzy dwoma przedmiotami
 • Dokonuje uogólnienia sklasyfikowanych przedmiotów
 • Wyodrębnia pojęcia przeciwstawne
 • Wychwytuje powtarzające się sekwencje
 • Posługuje się liczebnikami porządkowymi
 • Rozpoznaje i nazywa cyfrę: 3, 4, 5; 6 latki
 • Tworzy zbiory równoliczne
 • Klasyfikuje przedmioty wg jednej cechy
Aktywność plastyczna,  techniczna i grafomotoryczna
 • Komponuje makietę lasu
 • Tworzy różne kolory poprzez mieszanie farb
 • Konstruuje różne budowle z klocków
 • Prawidłowo trzyma narzędzie malarskie i pisarskie
 • Rysuje i maluje na dowolny temat
 • Lepi z plasteliny, modeliny, masy solnej
 • Potrafi utworzyć kolor zielony  z niebieskiego i żółtego
 • Odwzorowuje wg wzoru litery: A, O, M, L; 6 latki
 • Układa płaskie i przestrzenne kompozycje z różnorodnego materiału
 • Koloruje rysunki konturowe
 • Rysuje  w tunelu i po śladzie
 • Sprawnie posługuje się nożyczkami
Aktywność muzyczna
 • Śpiewa piosenki o lesie, parku i sadzie
 • Zna treść piosenek: „Pani Jesień”,  „Taki las”
 •  Uczestniczy w zabawach tanecznych – reaguje ruchem na zmianę dynamiki, tempa, i wysokości dźwięków
 • Odtwarza rytm podany przez nauczyciela
 • Opowiada ruchem ciała historyjkę przekazywaną przez nauczycielkę
      Aktywność ruchowo - zdrowotna
 • Stara się w sposób dokładny naśladować nauczycielkę w czasie wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • Komunikuje potrzebę ruchu i odpoczynku
 • Podejmuje zabawy ruchowe pamiętając o zasadach bezpieczeństwa
 • Sprawnie ustawia się w kole, w szeregu i w rzędzie
 • Doskonali sprawność motoryczną
 • Właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały
 • Bawi się w przedszkolnym ogrodzie wykorzystując sprzęt terenowy, przestrzega zasad dotyczących  bezpieczeństwa.
 • Umiejętnie porusza się w przestrzeni
 • Czerpie radość z zabaw ruchowych na powietrzu
 • Rozumie konieczność dbania o higienę jamy ustnej
 
Piosenka do nauki : „Pani Jesień”
 
Kto chodzi dziś po lesie?
La, la, la, la, la,
To piękna Pani Jesień
kapelusz z liści ma.
Listeczków kolorowych,
złocistych i brązowych,
czerwonych koralików
kapelusz ma bez liku.
 
Kto chodzi dziś po lesie?
 
La, la, la, la, la,
To piękna Pani Jesień
w koszyku dary ma.
Żołędzi i kasztanów
Jabłuszek pięć rumianych
I grzybków – borowików
W koszyku ma be liku.
 
 
 
 
 
 
Wiersz do nauki w październiku: „Psotnik”
 
Nudził się psotny wietrzyk,
Bo nikt się z nim nie bawił.
Pomyślał: „Co tu robić?”
I z dziupli nos wystawił.
Roześmiał się cichutko,
Poleciał aż pod chmury!
Tam zrobił dwa fikołki
I sfrunął szybko z góry.  
Ziu! Przestraszył zająca
Szu! Rozgonił wiewiórki 
Dmuchnął w nos niedźwiedziowi!
Wpadł do starej komórki!
Patrzcie! Łaskocze drzewa !
Te aż się gną od chichotu!
Przewrócił stracha na wróble!
I w uszy nagwizdał kotu.
   A potem sobie usiadł
   I westchnął cichuteńko
   „Nikt się ze mną nie bawi”
   Uronił łezkę maleńką.
   Lecz zaraz szybko ja wytarł,
   Troszeczkę poweselał:
  „Polecę w świat, będę szukał
   I znajdę gdzieś przyjaciela”
 
 
Logopeda radzi
Drodzy Rodzice!
Już od najmłodszych lat możecie prowadzić działania profilaktyczne, które przyczynią się do prawidłowej, zrozumiałej dla wszystkich  wymowy dziecka.
 1. Zadbajcie o sprawność narządów artykulacyjnych Waszych pociech
 2. Podawajcie pożywienie o „wymagającej” konsystencji : jabłka, gruszki, marchewki, suszone owoce, pieczywo ze skórką, mięso, które można żuć
 3. Bawcie się w wymyślanie śmiesznych minek, parskajcie, cmokajcie    i wystawiajcie języki
 4.  Dmuchajcie na wiatraczki, puszczajcie banki mydlane
 5.  Mówcie raz cicho, raz głośno, szybciej, wolniej
 6.  Wymyślajcie najdziwniejsze tematy do rozmów, które rozwijają wyobraźnię, pozwolą  powiększyć zasób słownictwa i  przede wszystkim przyniosą Wam i dzieciom dużo radości!

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL