Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
MOTYLKI

MOTYLKI

PLAN MIESIĘCZNY GRUPA STARSZAKÓW („Motylki”)
Nauczyciele: Małgorzata Gawryszuk


LISTOPAD  2018

BLOKI TEMATYCZNE

1.  LISTOPADOWE WSPOMNIENIA
2.  JESIENNA POGODA
3.  ZWIERZĘTA DOMOWE
4.  ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
 
Aktywność językowo – literacka i słuchowa
·      Nazywa pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazach
·      Swobodnie wypowiada się na dany temat /ilustracja lub wysłuchany teks/
·      Opowiada o sytuacji przedstawionej na obrazku
·      Wyciąga wnioski
·      Nazywa niektóre zawody związane z usługami np.: fotograf, listonosz, kucharz
·      Recytuje wiersz z pamięci
·      Ilustruje treść wiersza przy pomocy pantomimy
·      Rozróżnia dźwięki z otoczenia
·      Rozwija zdanie rozpoczęte przez nauczyciela: test niedokończonych zdań
·      Dzieli zdanie na wyrazy, wyrazy na sylaby
·      Czyta globalnie wyrazy: ekran, tamburyn, deska, igła
·      Rozpoznaje i nazywa litery: a, A,  i, I, E, e
   
     
 Aktywność społeczno – przyrodnicza
·   Rozumie konieczność ubierania się stosownie do pory roku
·   Aktywnie uczestniczy w wycieczkach do parku i prowadzi obserwacje przyrodnicze
·    Interesuje się środowiskiem przyrodniczym /stosuje szkło powiększające i mikroskop/
·   Wymienia członków rodziny z uwzględnieniem pokrewieństwa do 3 pokoleń wstecz
·   Wykonuje drzewo genealogiczne swojej rodziny
·   Rozpoznaje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla szarugi jesiennej; rozumie pojęcie słota
·   Wymyśla zasady niektórych gier i zabaw
·   Zna swój adres i potrafi go używać w sytuacjach spontanicznych
·   Czynnie uczestniczy w prezentowaniu umiejętności wokalno – tanecznych poza placówką
·   Uczestniczy w konkursach plastycznych
·   Rozumie potrzebę opiekowania się ptakami w okresie późnej jesieni i zimy
 
          Aktywność matematyczna
·      Posługuje się wyrażeniami: na, pod, obok, za, między  w sytuacjach zadaniowych
·      Wymienia różnice i podobieństwa miedzy dwoma przedmiotami
·      Dokonuje klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybrane cechy
·      Posługuje się liczebnikami porządkowymi
·      Prawidłowo przelicza w  coraz szerszym zakresie
·      Porządkuje zbiory
·      Układa obrazki w sensowną historyjkę
·      Uważnie słucha utworów literackich
·      Planuje własne działania podczas wykonywanego określonego zadania
·      Sprawnie przelicza oczka w kostce, uczestniczy w zabawach z kostką
·      Tworzy zbiory równoliczne
       
 
 Aktywność plastyczna,  techniczna i grafomotoryczna
·      Konstruuje różne budowle z klocków
·      Nazywa swoje doznania dotykowe podczas zabawy: „Czarodziejski worek”
·       Rysuje i maluje na dowolny temat
·      Lepi z gliny
·      Koloruje rysunki zgodnie z kodem
·      Rysuje w tunelu i po śladzie
·      Kreśli pętelki po śladzie
·      Odwzorowuje wg wzoru litery oraz cyfry: 1, 2, 3
·      Wykonuje zadanie wg instrukcji
·       Samodzielnie wykonuje zdjęcia aparatem fotograficznym
·      Wykonuje wg instrukcji ciasto na chleb
Aktywność muzyczna
·       Śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie
·       Słucha w skupieniu muzyki klasycznej
·       Porusza się w rytm słyszanej muzyki /marsz, podskoki, bieg/
·       Zna treść piosenek: „Jesienny deszcz”,
·       Uczestniczy w zabawach tanecznych – reaguje ruchem na zmianę dynamiki, tempa, i wysokości dźwięków
·       Odtwarza rytm podany przez nauczyciela
·       Poszerza swoje doznania słuchowe podczas wydobywania dźwięków z różnorodnych przedmiotów
     
Aktywność ruchowo - zdrowotna
·       Właściwie reaguje na sygnały wzrokowe podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
·       Stara się w sposób dokładny naśladować N. w czasie wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
·       Myje ręce po zabawie, spacerze, przed posiłkiem i po skorzystaniu z toalety
·       Sprawnie ustawia się w kole, w szeregu i w rzędzie
·       Uzasadnia wybór ubrania stosownie do pogody
·       Właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały
·       Bawi się w przedszkolnym ogrodzie wykorzystując sprzęt terenowy, przestrzega zasad dotyczących  bezpieczeństwa.
·       Umiejętnie porusza się w przestrzeni
·       Przestrzega te zasady, które wcześniej zostały wspólnie ustalone.
 
Piosenka do nauki : „Deszczowa piosenka” /sł. I muz. Joanna Bernat/
 
Kto nie lubi deszczu, kto się boi burzy
Komu w niepogodę czas się dłuży
Niechaj zagra z nami w deszczowej orkiestrze,
Bo my gramy razem z deszczem.
Bum, bum, bum, bum, bum! – burza gra
Kap, kap, kap, kap, kap, - kapie deszcz
I my razem z deszczem gramy sobie tez.
Bum, bum, bum, bum, bum! – burza gra.
Szu, szu, szu, szu, szu! Szumi wiatr.
 
 
Wiersz do nauki: „Dyzio marzyciel” /Julian Tuwim/
 
Położył się Dyzio na łące,
Przygląda się niebu błękitnemu
I marzy:
"Jaka szkoda, że te obłoczki płynące
Nie są z waniliowego kremu...
A te różowe -
Że to nie lody malinowe...
A te złociste, pierzaste -
Że to nie stosy ciastek...
I szkoda, że całe niebo
Nie jest z tortu czekoladowego...
Jaki piękny byłby wtedy świat!
Leżałbym sobie, jak leżę,
Na tej murawie świeżej,
Wyciągnąłbym tylko rękę
I jadł... i jadł... i jadł..."
                   

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL