Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
MOTYLKI

MOTYLKI

PLAN MIESIĘCZNY GRUPA STARSZAKÓW („Motylki”)
Nauczyciele: Małgorzata Gawryszuk


MAJ 2018


BLOKI TEMATYCZNE
1.  WYPRAWA W KOSMOS
2.  MAJOWE ŚWIĘTA
3.  PRZYJĘCIE DLA MAMY I TATY
4.  WSZYSTKIE DZIECI SĄ RÓWNE
 
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
 
Aktywność społeczna, przyrodnicza i zdrowotna
·      Dostrzega zależności przyczynowo-skutkowe miedzy działaniem a uzyskanym efektem
·      Interpretuje przysłowie: „W maju jak w gaju”
·      Nazywa niektóre zjawiska atmosferyczne
·      Rozpoznaje środowisko przyrodnicze – łąka i jej mieszkańcy: owady i kwiaty
·      Potrafi wymienić organizmy zwierzęce  występujące na łące
·      Zna fazy rozwojowe motyla i żaby
·      Zna rodzaje chmur i opadów atmosferycznych
·      Prowadzi hodowlę rośliny w kąciku przyrody: cebula
·      Potrafi pleść wianek z kwiatków
·      Projektuje kanapki ze zdrowej żywności
·      Rozróżnia budynki – domy różnych narodów; igloo, dom japoński, afrykański, europejski.
·      Uczestniczy w wydarzeni „Noc w przedszkolu”
·      Zna stale następstwa dni i nocy
·      Dostrzega rolę, jaką pełni w kosmosie człowiek
·      Zna właściwości piasku
·      Reguluje fazę wdechu i wydechu podczas oddychania
·      Dzieli się wiedza, interesuje się książką
·      Zna barwy narodowe i potrafi malować flagę Polski
 
Aktywność językowa
·      Podaje przeciwstawne cechy przedmiotu, zjawiska itp. /smutny –wesoły, ładny – brzydki, duży – mały/
·      Zna etapy powstawania książki
·      Nazywa zawody pełnione przez kobiety – mamy
·      Rozumie rolę, jaką pełni w życiu mama
·      Czyta globalnie wyrazy : maj, bratek, woda, pogoda, mama, tata
·      Poprawnie łączy czasowniki z rzeczownikami/ w oparciu o rodzaj żeński i męski/
·      Określa różnice pomiędzy: książką z bajkami dla dzieci, atlasem, komiksem, poezją
·      Buduje wypowiedzi wielozdaniowe
·      Rozumie wieloznaczność wyrazów:  zamek, łopatka
      
  Aktywność matematyczna
·      Klasyfikuje przedmioty wg kilku cech
·      Posługuje się określeniami określającymi kierunek; na prawo, na lewo, na wprost, na skos
·      Posługuje się liczebnikami porządkowymi; ”W zielonym gaiku”
·      Liczy w zakresie 1-10 i więcej
·      Rozwiązuje zadania matematyczne z treścią; dodawanie i odejmowanie zakresie 0 - 10
·      Wyodrębnia w zbiorze kilka podzbiorów
·      Rozumie pojęcia przeciwstawne; gruby, cienki, ładny – brzydki.....
·      Rozpoznaje i nazywa przedmioty poprzez dotyk: „Czarodziejski wór”
·      Posługuje się pojęciami: o jeden więcej, o jeden mniej
·      Określa miejsce na kartce papieru
·      Układa i rozwiązuje zagadki
        
 
  Aktywność plastyczna i techniczna
·      Kreśli linie literopodobne w liniaturze o szerokości 3 cm
·      Zna technikę ORIGAMI z kwadratów i kół
·      Swobodnie wypowiada się na temat swojej pracy plastycznej
·      Rysuje na zadany temat
·      Wykorzystuje całą powierzchnie kartonu
·      Koloruje obrazki wg barwnego kodu
·      Odzwierciedla w formie plastycznej własne doświadczenia
·      Odwzorowuje obrazki stosując kalkę techniczną
·      Doprowadza pracę plastyczną do końca
·      Łączy elementy za pomocą kleju, taśmy; tworzy zaplanowaną przez siebie figurę przestrzenną
       
 Aktywność słuchowa i muzyczna
·       Zapamiętuje i powtarza rytm  piosenki, utworu muzycznego
·       Dokonuje syntezy i analizy słuchowej wyrazów; /5-6 latki/
·       Wysłuchuje na początku wyrazu i na końcu właściwe głoski:  /5-6 latki/
·       Zna piosenkę : „ Łąka majowa”
·        Dokonuje analizy sylabowej wyrazów
·       Uczestniczy zabawach ruchowych –muzycznych.
·       Wykonuje improwizację ruchową do muzyki; pedagogika zabawy
·       Uczestniczy w zabawach ze śpiewem
·       Zna i śpiewa piosenki o mamie.
·       Tańczy wg własnego pomysłu, zgodnie z muzyką
 
   
    
 
 
 
Aktywność ruchowa
·       Biega w „rozsypce” nie potrącając kolegi
·       Sprawnie ustawia się w kole, w szeregu i w rzędzie; reaguje na sygnał dźwiękowy
·       W czasie zabaw ruchowych słucha poleceń i dokładnie je wykonuje
·       Umiejętnie wykonuje serię podskoków; „Pajacyk”, „Piłeczki”
·       Poprawnie wykonuje ćwiczenia z czworakowaniem
·       Zachowuje prawidłową postawę podczas ćwiczeń równoważnych z woreczkiem
·       Potrafi tańczyć do muzyki klasycznej; Grieg , Czajkowski, Chopin
 
 
Piosenka do nauki
                         Majowa łąka
W zieleni łąka majowa
Gdzieś w trawie świerszczyk się schował.
 Nastroił skrzypce maleńkie
 Gra zielone piosenki
Ref: Dla mamy piosenki dla mamy
          Dla mamy piosenki dla mamy
 
W kolorach łąka majowa
Już od stokrotek różowa
 A od bławatków błękitna
 Wszystkie kwiaty zakwitły
Ref: Dla mamy zakwitły....
 
 
Rymowanka do nauki;        
 
Kwiatek dla mamy                  
 
Jestem mała różyczka
Wypadłam z koszyczka
 Nie umiem winszować
Tylko mocno mamę całować.

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL