Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
MOTYLKI

MOTYLKI

PLAN MIESIĘCZNY GRUPA STARSZAKÓW („Motylki”)
Nauczyciele: Małgorzata GawryszukKWIECIEŃ 2019

BLOKI TEMATYCZNE
 1.  PRACA ROLNIKA
 2.  DBAMY O NASZĄ PLANETĘ
 3.  WIELKANOC
 4.  TAJEMNICE KSIĄŻEK
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
 
Aktywność społeczna, przyrodnicza i zdrowotna
 • Opowiada własnymi słowami proces wzrostu roślin.
 • Interpretuje przysłowie: „Kwiecień -plecień”
 • Zna nazwy różnych owadów. /mrówka, motyl, biedronka, pszczoła/
 • Opowiada historyjkę obrazkową o rozwoju rośliny.
 • Wie, jaką rolę pełnią owady w procesie powstawania owoców.
 • Przedstawia rozmowę ptaków poprzez modulację głosu.
 • Poprawnie zachowuje się w miejscu publicznym
 • Rozwiązuje zagadki przyrodnicze przestrzegając zasady zawarte z grupą.
 • Segreguje odpady i wie, w jakim celu to robi.
 • Zna niektóre właściwości powietrza
 • Wymienia różnice miedzy wsią a miastem
 • Posiada podstawową wiedzę na temat ekologii
 • Współpracuje w zespole.
 • Chętnie uczestniczy w wiosennych spacerach
 • zna zasady dotyczące dbania o swoje zdrowie
 • wspólnie wykonuje potrawę  - sałatkę jarzynową
 
 
  Aktywność językowa
 • Posiada zasób wiedzy dotyczący naszej planety
 • Opowiada historyjkę obrazkową
 • Czyta globalnie wyrazy zgodne z tematyką /PISANKI, POLE, PLANETA, AUTOR/
 • Wypowiada się pełnym zdaniem
 • Rozpoznaje słowa, które wypowiada prowadząca
 • Układ rymu do podanych wyrazów
 • Konstruuje wypowiedzi wielozdaniowe
 • Dokonuje uogólnień
 • Wie, że książka jest źródłem wiedzy
 • Rozumie główne przesłanie w tekście
 • Układa wydarzenia chronologicznie
 • Odróżnia fikcję od rzeczywistości
 • Rozumie pojecie  Ekologia
 
          Aktywność matematyczna
 • Przelicza w zakresie 10 i więcej
 • Ustala równoliczność w sytuacjach zadaniowych
 • Klasyfikuje przedmioty wg kilku cech
 • Tworzy zbiory, przelicza ich liczbę i porównuje
 • Rozumie pojęcia: plaska, przestrzenna
 • Posługuje się liczebnikami porządkowymi
 • Wyodrębnia w zbiorze podzbiory;         
 
 Aktywność plastyczna i techniczna
 • Rozpoznaje kolory: różowy, żółty, szary, lila
 • Dorysowuje brakujące elementy
 • Zna różne techniki plastyczne i stosuje je wg własnego uznania .
 • Pamięta kolejność działanie np. podczas stosowania techniki ORIGAMI; zwierzęta wiejskie: kurczak, pies,
 • Wyraża stany emocjonalne poprzez działania  plastyczne .
 • Rysuje linie proste, ukośne, poziome i pętle
 • Koloruje obrazki wg barwnego kodu
 • Wycina obrazki z czasopism i tworzy własna „książeczkę”
 • Kalkuje obrazki stosując kalkę techniczną
        
 Aktywność słuchowa i muzyczna
 • Zna treść piosenek: „Wiosna, wiosna”, „Kwiecień-plecień”
 • Wykonuje proste ruchy taneczne
 • Rozróżnia rodzaje muzyki: poważna, rozrywkowa, taneczna itp.
 • Opowiada ruchem ciała historyjkę przekazywaną przez nauczycielkę
 • Wymyśla melodię do krótkich wyrażeń słownych
 • Wystukuje rytm piosenki/ wytupuje, wyklaskuje/
 • Dokonuje syntezy i analizy słuchowej wyrazów
 • Wysłuchuje na początku wyrazu właściwe głoski
 • Dokonuje analizy sylabowej wyrazu
 • Uczestniczy w zabawach ze śpiewem
 • Zna podstawowe kroki do polki i krakowiaka
 
      Aktywność ruchowa
 • Wykonuje ćwiczenia dokładnie wg pokazu nauczycielki
 • Podejmuje zabawy ruchowe pamiętając o zasadach bezpieczeństwa
 • Wykazuje inwencję twórczą w czasie ćwiczeń gimnastycznych
 • Jest świadome, ze prawidłowo wykonane ćwiczenia zapobiegają wadom postawy
 • Sprawnie ustawia się w kole, w szeregu i w rzędzie
 • Umiejętnie porusza się w przestrzeni
 • Czerpie radość z zabaw ruchowych na powietrzu
 • Sprawnie ubiera się w strój gimnastyczny
 
 
Piosenka do nauki ; „Wiosna, wiosna”
 
Wiosna, wiosna dziś na łące
Powitalny będzie koncert.
Świerszcz ma skrzypki,
Skrzat bębenek
W nutkach pięknych sto piosenek.
Ref. La la  la....
 
Już nastroił świerszczyk skrzypki;
Naraz wiatr przyleciał szybki
Chwycił nuty
Porwał w górę
Poszybował aż pod chmurę.
Ref. La, la, la...
 
 
Wiersz – rymowanka do nauki;  
 
        „KWIECIEŃ” /rymowanka/
Kwiecień siedzi cały w kwiatach
I w bukiety wstążki wplata.
Ma swój stragan na bazarze,
 bo ten kwiecień jest kwiaciarzem
 
 

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL