Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
MOTYLKI

MOTYLKI

PLAN MIESIĘCZNY GRUPA "MOTYLKI"

Nauczyciel: Małgorzata GAWRYSZUK


GRUDZIEŃ 2019

 

1.    BLOKI TEMATYCZNE

                                      

1. 1. NASZE RODZINY

2. 2. CO TO ZNACZY BYĆ DOBRYM?

3. 3.  BOŻE NARODZENIE

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA

 

Aktywność językowo – literacka i słuchowa

·       Uczestniczy w swobodnych rozmowach z N.

·       Wypowiada się na interesujący temat; doskonali umiejętności językowe

·       Buduje krótką wypowiedź na temat Świąt Bożego Narodzenia

·       Recytuje wiersze z pamięci /Jasełka /

·       Różnicuje pojęcia: rodzina, zwyczaj, tradycja, dywan

·       Czyta globalnie imiona swoich kolegów

·       Układa zdania na określony temat

·       Wyodrębnia słowa w zdaniu

·       Wskazuje słowa rymujące się

·       Opowiada o sytuacji przedstawionej na obrazku

·       Czyta globalnie wyrazy: karta, koperta, ryba, dom

·       Rozpoznaje i nazywa litery: D, d, Y, y,

   


Aktywność społeczno – przyrodnicza

·         W sposób kulturalny zwraca się do osób dorosłych

·          Uczestniczy w zabawach dowolnych w małych grupach

·          Uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych

·          Zna i stosuje zasady zgodnego współżycia w grupie

·          Samodzielnie zdejmuje i nakłada ubranie

·          Wskazuje i nazywa części swojego ciała i kolegi

·          Dostrzega  i nazywa zmiany zachodzące w przyrodzie zimą.

·          Wie, w jaki sposób człowiek może pomóc zwierzętom przetrwać  zimę.

·          Wymienia nazwy ptaków zimujących w naszym kraju

·          Wykonuje pod nadzorem dorosłych ciasteczka świąteczne

·          Uczestniczy czynnie w spotkaniu z Rodzicami podczas prezentacji Jasełek

 

 Aktywność matematyczna

·       Różnicuje kierunki w przestrzeni i na kartce

·       Wskazuje serce i odniesieniu  do niego stronę prawą i lewą

·       Wymienia różnice i podobieństwa między dwoma przedmiotami

·       Posługuje się wyrażeniami: największy, najmniejszy, większy, mniejszy, najkrótszy, najdłuższy

·       Dokonuje klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybrane cechy

·       Łączy pojęcia przeciwstawne

·       Prawidłowo przelicza w  coraz szerszym zakresie

·       Tworzy zbiory równoliczne

·       Kontynuuje rozpoczęty rytm

·       Posługuje się cyframi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. do określenia liczebności zbioru oraz kolejności

·       Dostrzega następstwo dnia i nocy

  Aktywność plastyczna,  techniczna i grafomotoryczna

·       Konstruuje różnorodne budowle z klocków wg własnego pomysłu

·       Prawidłowo trzyma narzędzie malarskie

·       Rysuje i maluje na dowolny temat

·       Koloruje rysunki zgodnie z kodem

·       Rysuje w tunelu i po śladzie

·       Kreśli pętelki po śladzie

·       Odwzorowuje wg wzoru litery D, Y oraz cyfry : 1 - 8

·       Kreśli linie ukośne na ograniczonej powierzchni

·       Koloruje rysunki konturowe

·       Zna technikę ORIGAMI i wykonuje pracę tą techniką

Aktywność muzyczna

·       Śpiewa piosenki, pastorałki i  kolędy solo i w grupie

·       Porusza się w rytm słyszane muzyki: marsz, podskoki, bieg

·       Słucha w skupieniu muzyki klasycznej

·       Zna treść kolęd: „Stajenka licha”,  „Prowadź nas aniołku...””

·        Uczestniczy w zabawach tanecznych – reaguje ruchem na zmianę dynamiki, tempa, i wysokości dźwięków

·       Odtwarza rytm podany przez nauczyciela

Aktywność ruchowo - zdrowotna

·       Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych

·       Właściwie reaguje na sygnały wzrokowe podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

·       Doskonali sprawność motoryczną /szybkość, siła, skoczność/

·       Właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały: wzrokowe, dźwiękowe.

·       Zna zasady prawidłowego ubierania się stosownie do pory roku i pogody

·       Myje ręce po zabawie, spacerze, przed posiłkiem i po skorzystaniu z toalety

·       Sprawnie ustawia się w kole, w szeregu i w rzędzie

·       Bawi się w przedszkolnym ogrodzie wykorzystując sprzęt terenowy, przestrzega zasad dotyczących  bezpieczeństwa, dbając jednocześnie o zdrowie.

·       Umiejętnie porusza się w przestrzeni

 

Nauka piosenki pt. „Gawron”

Chociaż gawron trochę siwy

Ale jeszcze urodziwy.

Stąpa dzielnie , pierś wypina

Jeszcze go się humor trzyma.

 

Ref. Gawron, gawron ,gawronie

         Drepczesz ładnie obok mnie

         Ja  cię  lubię a ty mnie

         Gawron,  gawron ,gawronie.

 

Wiersz do nauki: „Placek”

Baba placek wałkowała, wyciskała, ugniatała.

Raz na prawo, raz na lewo,

Potem trochę w przód i w tył,

Żeby placek dobry był.

Cicho, cicho......placek rośnie

W ciepłym piecu u babuli.

A gdy będzie upieczony

Każdy brzuszek zadowoli.

 

Logopeda radzi

Drodzy Rodzice! Wasze dzieci przygotowują się do nauki w szkole przez zabawy sprzyjające nauce czytania i pisania. Warto wesprzeć je w tych zabiegach.

1.    Śpiewajcie z dzieckiem; przypomnijcie sobie piosenki z Waszego dzieciństwa.

2.    Zabawa, w której gestom towarzyszą słowa lub wyrażenia dźwiękonaśladowcze.

3.    Wyliczanki – rymowanki

4.    Przygotujcie wraz z dzieckiem kilka żartów, dowcipów, które będzie mogło przedstawić np. na spotkaniu rodzinnym

5.    Możecie też wspólnie wymyśleć wiersz dla kochanej babci lub dziadka. Nie zwracajcie uwagi na niezbyt trafione rymy. Najważniejsze będą ćwiczenia pamięci słuchowej dziecka i radość odbiorcy.

 

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL