Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
MOTYLKI

MOTYLKI

PLAN MIESIĘCZNY GRUPA STARSZAKÓW („Motylki”)
Nauczyciele: Małgorzata GAWRYSZUK


ZAMIERZENIA CZERWIEC 2019

BLOKI TEMATYCZNE

1.       WYPRAWA W KOSMOS

2.       MAJOWE ŚWIĘTA

3.       PRZYJĘCIE DLA MAMY I TATY

4.       WSZYSTKIE DZIECI SĄ RÓWNE

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA

 

Aktywność społeczna, przyrodnicza i zdrowotna

·         Dostrzega zależności przyczynowo-skutkowe miedzy działaniem a uzyskanym efektem

·         Interpretuje przysłowie: „W maju jak w gaju”

·         Nazywa niektóre zjawiska atmosferyczne

·         Rozpoznaje środowisko przyrodnicze – łąka i jej mieszkańcy: owady i kwiaty

·         Potrafi wymienić organizmy zwierzęce  występujące na łące

·         Zna fazy rozwojowe motyla i żaby

·         Zna rodzaje chmur i opadów atmosferycznych

·         Prowadzi hodowlę rośliny w kąciku przyrody: cebula

·         Potrafi pleść wianek z kwiatków

·         Projektuje kanapki ze zdrowej żywności

·         Rozróżnia budynki – domy różnych narodów; igloo, dom japoński, afrykański, europejski.

·         Uczestniczy w wydarzeni „Noc w przedszkolu”

·         Zna stale następstwa dni i nocy

·         Dostrzega rolę, jaką pełni w kosmosie człowiek

·         Zna właściwości piasku

·         Reguluje fazę wdechu i wydechu podczas oddychania

·         Dzieli się wiedza, interesuje się książką

·         Zna barwy narodowe i potrafi malować flagę Polski

 

Aktywność językowa

·         Podaje przeciwstawne cechy przedmiotu, zjawiska itp. /smutny –wesoły, ładny – brzydki, duży – mały/

·         Zna etapy powstawania książki

·         Nazywa zawody pełnione przez kobiety – mamy

·         Rozumie rolę, jaką pełni w życiu mama

·         Czyta globalnie wyrazy : maj, bratek, woda, pogoda, mama, tata

·         Poprawnie łączy czasowniki z rzeczownikami/ w oparciu o rodzaj żeński i męski/

·         Określa różnice pomiędzy: książką z bajkami dla dzieci, atlasem, komiksem, poezją

·         Buduje wypowiedzi wielozdaniowe

·         Rozumie wieloznaczność wyrazów:  zamek, łopatka

      

  Aktywność matematyczna

·         Klasyfikuje przedmioty wg kilku cech

·         Posługuje się określeniami określającymi kierunek; na prawo, na lewo, na wprost, na skos

·         Posługuje się liczebnikami porządkowymi; ”W zielonym gaiku”

·         Liczy w zakresie 1-10 i więcej

·         Rozwiązuje zadania matematyczne z treścią; dodawanie i odejmowanie zakresie 0 - 10

·         Wyodrębnia w zbiorze kilka podzbiorów

·         Rozumie pojęcia przeciwstawne; gruby, cienki, ładny – brzydki.....

·         Rozpoznaje i nazywa przedmioty poprzez dotyk: „Czarodziejski wór”

·         Posługuje się pojęciami: o jeden więcej, o jeden mniej

·         Określa miejsce na kartce papieru

·         Układa i rozwiązuje zagadki

        

 

  Aktywność plastyczna i techniczna

·         Kreśli linie literopodobne w liniaturze o szerokości 3 cm

·         Zna technikę ORIGAMI z kwadratów i kół

·         Swobodnie wypowiada się na temat swojej pracy plastycznej

·         Rysuje na zadany temat

·         Wykorzystuje całą powierzchnie kartonu

·         Koloruje obrazki wg barwnego kodu

·         Odzwierciedla w formie plastycznej własne doświadczenia

·         Odwzorowuje obrazki stosując kalkę techniczną

·         Doprowadza pracę plastyczną do końca

·         Łączy elementy za pomocą kleju, taśmy; tworzy zaplanowaną przez siebie figurę przestrzenną

       

 Aktywność słuchowa i muzyczna

·         Zapamiętuje i powtarza rytm  piosenki, utworu muzycznego

·         Dokonuje syntezy i analizy słuchowej wyrazów; /5-6 latki/

·         Wysłuchuje na początku wyrazu i na końcu właściwe głoski:  /5-6 latki/

·         Zna piosenkę : „ Łąka majowa”

·          Dokonuje analizy sylabowej wyrazów

·         Uczestniczy zabawach ruchowych –muzycznych.

·         Wykonuje improwizację ruchową do muzyki; pedagogika zabawy

·         Uczestniczy w zabawach ze śpiewem

·         Zna i śpiewa piosenki o mamie.

·         Tańczy wg własnego pomysłu, zgodnie z muzyką

 

Aktywność ruchowa

·         Biega w „rozsypce” nie potrącając kolegi

·         Sprawnie ustawia się w kole, w szeregu i w rzędzie; reaguje na sygnał dźwiękowy

·         W czasie zabaw ruchowych słucha poleceń i dokładnie je wykonuje

·         Umiejętnie wykonuje serię podskoków; „Pajacyk”, „Piłeczki”

·         Poprawnie wykonuje ćwiczenia z czworakowaniem

·         Zachowuje prawidłową postawę podczas ćwiczeń równoważnych z woreczkiem

·         Potrafi tańczyć do muzyki klasycznej; Grieg , Czajkowski, Chopin

 

 

Piosenka do nauki

                         Majowa łąka

W zieleni łąka majowa

Gdzieś w trawie świerszczyk się schował.

 Nastroił skrzypce maleńkie

 Gra zielone piosenki

Ref: Dla mamy piosenki dla mamy

          Dla mamy piosenki dla mamy

 

W kolorach łąka majowa

Już od stokrotek różowa

 A od bławatków błękitna

 Wszystkie kwiaty zakwitły

Ref: Dla mamy zakwitły....


Rymowanka do nauki;        

 

Kwiatek dla mamy                  

 Jestem mała różyczka

Wypadłam z koszyczka

 Nie umiem winszować

Tylko mocno mamę całować.

                                                               

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL