Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
MOTYLKI

MOTYLKI

PLAN MIESIĘCZNY GRUPA STARSZAKÓW („Motylki”)
Nauczyciele: Małgorzata Gawryszuk


STYCZEŃ 2018

BLOKI TEMATYCZNE

 1.  ULUBIONE DOBRANOCKI
 2.  BALE W KARNAWALE
 3.  W GALERII SZTUKI Z BABCIĄ I DZIADKIEM
 4.  DOMY LUDZI I ZWIERZĄT
 
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
 
Aktywność językowo – literacka i słuchowa
 • Rozumie określenia: wady i zalety
 • Podaje rozwiązanie zagadki na podstawie treści
 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi wyglądu ludzi, przedmiotów, miejsc, swoich wrażeń dotykowych, wzrokowych
 • Opowiada o członkach swojej najbliższej rodziny
 • Nazywa swoje emocje, odczucia związane z domem rodzinnym
 • Porządkuje zdarzenia w historyjce obrazkowej
 • Odczytuje informacje przedstawione w formie symboli, znaków
 • Dokonuje analizy i syntezy prostych wyrazów
 • Wyróżnia głoski w nagłosie, w wygłosie
 • Określa miejsce wskazanej głoski w wyrazie
 • Czyta globalnie wyrazy-  zima, zegar,  sanki, zaspy, domy, sen
 • Wyodrębnia słowa w zdaniu
 •  Konstruuje sensowne zdania podczas tworzenia opowiadania
 • Wypowiada się na temat: Kim będę na balu?
 
      
Aktywność społeczno – przyrodnicza
 •   Bierze udział w przedstawieniu teatralnym; kukiełki; przedstawia ulubiona bajkę
 • Przyjmuje na siebie określone role w zabawach tematycznych
 •   Wskazuje charakterystyczne cechy pór roku
 •   Interesuje się zegarem i termometrem
 •     Aktywnie uczestniczy w przygotowaniach  do przedstawienia z
  okazji Dnia Babci i Dziadka; odgrywa przydzieloną mu rolę
 •   Wymienia właściwości fizyczne wody, śniegu i lodu
 •   Obserwuje najbliższe otoczenie, wypowiada się na temat swoich
      obserwacji
 •   Podejmuje próby przewidywania wyniku  doświadczenia
 •   Zachowuje ciszę podczas zabaw, które tego wymagają
 •   Panuje nad emocjami związanymi z przegraną
      
Aktywność matematyczna
 • Dostrzega następstwa pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • Odczytuje pełne godziny zegarze
 • Tworzy kalendarz swoich zajęć
 • Rozdaje przedmioty tak, aby wszędzie było tyle samo
 • Porusza się w przestrzeni wg poleceń  nauczyciela
 • Określa co najmniej dwie cechy danego przedmiotu
 • Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • Układa liczby w kolejności wg wzoru
 • Dodaje i odejmuje na konkretach, podaje wynik
 • Określa, ile to jest o jeden więcej lub mniej oraz: po równo
 • Porównuje liczebność dwóch zbiorów
       
   Aktywność plastyczna,  techniczna i grafomotoryczna
 • Sprawnie wypycha elementy z wyprawki
 • Sprawnie wycina po linii prostej i łamanej
 • Odrysowuje kształty od szablonu
 • Maluje portret Babci  i Dziadka
 • Lepi z plasteliny postać zwierzęcia lub człowieka
 • Przedstawia muzykę ruchem np. przy pomocy wstążki
 • Rysuje i maluje na dowolny temat
 • Koloruje rysunki zgodnie z kodem
 • Koloruje rysunki konturowe
 • Składa papier metodą ORIGAMI
 • Kreśli szlaczki litero podobne , pętelki, linie faliste
Aktywność muzyczna
 • Akompaniuje i improwizuje na instrumentach perkusyjnych
 • Reaguje na akcent muzyczny
 • Tańczy taniec do melodii  /proste układy/
 • Śpiewa piosenki solo i w grupie
 • Porusza się w rytm słyszane muzyki: marsz, podskoki, bieg
 • Słucha w skupieniu muzyki klasycznej
 • Zna treść piosenek: Zajączek odwiedza znajomych”, „Biały walczyk”,
 
Aktywność ruchowo - zdrowotna
 
 • Sprawnie ustawia się w kole i szeregu
 • Ilustruje ruchem treść wierszy, piosenek, opowiadań
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie ćwiczeń gimnastycznych
 • Z zaangażowaniem wykonuje zadania ruchowe wyznaczone przez nauczyciela
 • Przestrzega zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie.
 
Piosenka do nauki : „Zajączek odwiedza znajomych”
 
Siedzi zajączek w kotlince,
Widać po jego mince,
Ze nudzi się jak mops
I wzdycha: a to klops!
Szepczą mu trawy do ucha:
Dobrej rady posłuchaj:
Z wizytą warto iść,
Znajomych odwiedzić dziś.
 
W dziupli wiewiórkę
I w norze lisa,
Zając u lisa? Czy ktoś to słyszał?
W norce rodzinkę myszek wesołych,
Mrówki w mrowisku
I w ulu pszczoły.
Na wsi odwiedzić też każdy może:
Kury w kurniku, krowy w oborze,
W gnieździe jaskółki i w stajni konie,
Jeszcze psa w budzie i na tym koniec.
 
 
Wiersz do nauki: „Tydzień” - Jan Brzechwa
 
Tydzień dzieci miał siedmioro:
- Niech się tutaj wszyscy zbiorą!
Ale przecież nie tak łatwo
Radzić sobie z liczną dziatwą:
Poniedziałek już od wtorku
Poszukuje kota w worku,
Wtorek środę wziął pod brodę:
- Chodźmy sitkiem czerpać wodę.
Czwartek w górze igłą grzebie
I zaszywa dziury w niebie.
Chcieli prace skończyć w piątek,
A to ledwie był początek.
Zamyśliła się sobota:
- Toż dopiero jest robota!
Poszli razem do niedzieli,
Tam porządnie odpoczęli.
Tydzień drapie się w przedziałek:
No a gdzie jest poniedziałek?

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL