Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
Plan dnia

Plan dnia

 Plan Dnia- Przedszkole "Elfik"

6.30 - 8.30 Przyjmowanie Dzieci
 • Kontakty indywidualne z rodzicami i opiekunami dzieci,
 • Gry i zabawy stolikowe, zabawy dowolne w kącikach zabaw,
 • Rozmowy okolicznościowe i sytuacyjne z dziećmi
 • Zabawy ruchowo – muzyczne
8.30 - 9:00 Przygotowanie do śniadania
 • wyrabianie nawyków higienicznych,
 • mycie rąk,
 • załatwianie potrzeb fizjologicznych
 • zajmowanie miejsc przy stolikach
9:00 - 9.20 Pierwsze śniadanie
9.20 - 9.30 Mycie ząbków po śniadaniu
9.30 - 11.00 Zajęcia dydaktyczne z całą grupą (Starszaki do 12:00), spacery, wycieczki
10.30-10.45 II śniadanie
11:30 - 12:30 Obiad - I i II danie
12:30 - 14:00 Praca indywidualna i wyrównawcza z dziećmi
 • zajęcia dydaktyczne i językowe
 • Maluszki poobiedni odpoczynek na leżakach
14:00- 15:30 Zajęcia dodatkowe: Taniec współczesny, Rytmika, Logorytmika, Caoeira, Szachy, Gimnastyka korekcyjna, Przedszkoliada
14.30-15.00  I Podwieczorek
15.30-18.00 Zabawy relaksacyjne, wyciszające
 • czytanie bajek
 • II podwieczorek 16.45-17.00
 • zabawy stolikowe i w kącikach zabaw
 • zabawy na sali zabaw
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym
Szanowni Rodzice, jeśli chcecie, aby wasze Dziecko brało udział we wszystkich atrakcjach oraz zajęciach prosimy przyprowadzać je do godziny 9.00.

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL