Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
ŻABKI

ŻABKI

PLAN MIESIĘCZNY GRUPA „Żabki”

NAUCZYCIEL: ELŻBIETA STELMACH


GRUDZIEŃ 2019

 
BLOKI TEMATYCZNE
 1. Co to jest rodzina?
 2. Robimy prezenty dla innych
 3. Boże Narodzenie
 
Ogólne cele wychowawczo dydaktyczne
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • rozwijanie mowy i myślenia
 • kształtowanie umiejętności matematycznych
 • poznawanie siebie jako członka wspólnoty rodzinnej
 • kształtowanie szacunku do rodziny oraz osób starszych
 • kształtowanie więzi uczuciowej z rodziną
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych
 • wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • odczuwanie radości ze wspólnej zabawy
 • wdrażanie do rozumienia i szanowania potrzeb i uczuć innych
 • budowanie pozytywnych relacji w grupie
 • rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach
 • kształtowanie umiejętności dbania o porządek
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • rozwijanie pamięci słuchowej
 • poznawanie zwyczajów świątecznych
 • kształtowanie umiejętności matematycznych
 • dostrzeganie emocji swoich i innych osób
 • przełamywanie lęków związanych z wystąpieniem przed publicznością
 • rozwijanie empatii i dobroci poprzez działania dla innych
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • poznawanie tradycji i symboli świątecznych
 • przygotowywanie inscenizacji jasełkowej
 
Zadania do codziennej realizacji
 • Zabawy z „Rymowankami” – wierszykami porządkującymi rytm dnia
 • Zabawy przy muzyce – ruchowo – rytmiczne – rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy
 • Zabawy rozwijające sprawność fizyczną
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie
 • Nabieranie sprawności w czynnościach samoobsługowych
 • Rozwijanie w dzieciach wiary we własne możliwości poprzez pozwalanie im na samodzielność w różnych aspektach życia
 • Słuchanie tekstów czytanych przez Nauczyciela, zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami – rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej
 
Wierszyk
Mikołaju, Mikołaju,
czy ty z lasu, czy ty z gaju?
Czy u Ciebie taka moda,
że do pasa zwisa broda?
Święty Mikołaju
Na Ciebie czekamy
I przez okno zamarznięte
Ciągle wyglądamy.
 
Piosenka „A Mikołaj pędzi…”
https://www.youtube.com/watch?v=aLy0DVYuh0s

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL