Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
ŻABKI

ŻABKI

PLAN MIESIĘCZNY GRUPA NAJMŁODSZA („Żabki”)
NAUCZYCIEL: ANETA MODRZEJEWSKA - WYPYCH

CZERWIEC 2017


Bloki tematyczne:

Bloki tematyczne:
 
  1. Na ulicy ( II tygodnie)
  2. Niedługo wakacje ( II tygodnie)
 
Aktywność społeczna, przyrodnicza i zdrowotna:
 
ñ     rozpoznaje i nazywa pojazdy poruszające się po ulicy
ñ     zna miejsca prznaczone w ruchu ulicznym dla pieszych i rowerzystów
ñ     zna zasady bezpiecznego zachowania na ulicy
ñ     zna znaczenie świateł na sygnalizatorze świetlnym
ñ     zna pracę policjnta, jego umundurowanie i rozumie rolę policjanta w ruchu drogowym
 
ñ     odróżnia pogodę słoneczną od deszczowej
ñ     rozumie potrzebę chronienia się przed nadmiernym słońcem
ñ     współpracuje i bawi się w zespole
 
Aktywność językowa:
 
ñ     buduje wypowiedź poprawną gramatycznie
ñ     uważnie słocha tekstów literackich i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące ich treści
ñ     poprawnie łączy liczebnik z rzeczownikiem
ñ     posługuje się określeniami: przejście dla pieszych, pasy, sygnalizator świetlny, pasy bezpieczeństwa, kierowca
ñ     wiąże opis słowny z sygnalizatorem świetlnym, samochodem
ñ     ćwiczy mięśnie narządów mowy na zgłoskach: brum, szur, pip, tur, dzyń, wrr
ñ     usprawnia ruchomy narząd mowy-język
 
ñ     ćwiczy mięśnie narządów mowy na zgłoskach: hopsa, hopsasa, ach, myk, skik, ciach
ñ     buduje wypowiedź poprawną gramatycznie
ñ     posługuje się nazwami kolorów podstawowych
ñ     odczytuje treści obrazka i opowiada co się na nim dzieje
ñ     rozumie określenia: lato, wakacje, tęcza, żagłówka, żagiel
 
Aktywność matematyczna:
 
ñ     rozumie określenia: na dole, na górze, przed, za, obok,w, dookoła
ñ     wyodrębnia klocki o określonych kształtach
ñ     rozwija orientaję w schemacie własnego ciała
ñ     rozumie określenia: tyle samo
ñ     doskonali liczenie w dostępnym zakresie
 
ñ     tworzy rytmiczny układ elementów według wzoru
ñ     grupuje elementy według rodzajów
ñ     układa elementy w szeregu, w pary
ñ     składa obrazek w części według wzoru
ñ     posługuje się nazwami liczebników głównych i porządkowych
 
 
 
Aktywność plastyczna i techniczna:
 
ñ     swobodnie posługuje się farbami i pędzlem
ñ     umiejętnie lepi z plasteliny
ñ     prawidłowo trzyma kredkę
ñ     umiejętnie posługuje się klejem
ñ     rozwija umiejętność posługiwania się nożyczkami
ñ     estetycznie wykonuje prace plastyczne
ñ     zapewnia barwę kontur obrazka
ñ     wykonuje wydzierankę
 
Aktywność słuchowa i muzyczna:
ñ     uczestniczy w zabawach ze śpiewem
ñ     zna i śpiewa piosenkę: Samochody
ñ     rozpoznaje dźwięki wydawane przez pojazdy
 
ñ     zna i śpiewa piosenkę: Razem z latem
ñ     podejmuje próby śpiewu solowego lub w duecie
ñ     rozróżnia natężenie dźwięku: cicho, głośno
ñ     klaszcze rytmicznie
 
 
Aktywność ruchowa:
 
ñ     ilustruje ruchem treść wierszy
ñ     wzmacnia siłę mięśni rąk i nóg
ñ     rozwija ogólną sprawność fizyczną
ñ     ilustruje ruchem treść piosenki
ñ     kształci koorynację ruchową
 
Wiersze:
 
Na ulicy

Brum, brum, brum, szur, szur, szur,

Samochodów pędzi sznur.

Jadą Prost lub skręcają,

Pip, pip, pip- klaksony mają!

Tur, tur, tur,- kręcą się koła,

Dzyń, dzyń , dzyń – tak rower woła.

Wrr, wrr, wrr- wywrotka pędzi,

Oj, niebezpiecznie jest na jezdni!


Lecz nagle –stop!- światło czerwone!

Samochód staje, cichnie dzwonek;

Zielone światło jest dla pieszych,

Szybko więc szybko przechodźcie dzieci!Mój rower


Mój rower,

jak prawdziwy konik,

Lubi wiatrem po ścieżkach gonić.


Lubi pędzić przed siebie

Przez park i przez pole,

Wciąż dalej i dalej,

Koło za kołem. 

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL