Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
ŻABKI

ŻABKI

PLAN MIESIĘCZNY GRUPA „Żabki”
NAUCZYCIEL: AGNIESZKA NOGA


STYCZEŃ 2018


Bloki tematyczne:

1. Gdzie jest gorąco i pachnąco? 

2.  Zima – dobra czy zła?

3.  Co lubię robić z babcią i dziadkiem?

 
 
Przewidywalne osiągnięcia dziecka:
 
Aktywność językowo-literacka i słuchowa
Dziecko:
 • Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i nauczycielem
 • Wypowiada się na interesujący je temat w małych zespołach
 • Słucha krótkich utworów literackich, odpowiada na pytania dotyczących ich treści
 • Rozumie i dostosowuje się do słownych poleceń nauczyciela
 • Rozpoznaje odgłosy z najbliższego otoczenia: głosy kolegów i koleżanek z grupy
 • Uczestniczy w zabawach językowych i oddechowych
 • Dzieli słowa na sylaby wg wzoru nauczyciela
 • Zna imiona członków rodziny.
 •  Wie, jak zachować się w kontaktach z nieznajomymi.
 
 
Aktywność społeczno-przyrodnicza
Dziecko:
 • Uczestniczy w zabawach dowolnych w małych zespołach-podejmuje próby przezwyciężenia nieśmiałości
 • Uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych
 • Jest samodzielne w łazience
 • Rozpoznaje przedmioty poprzez użycie zmysłów: smak, węch, dotyk, słuch, wzrok
 •  Poznaje kuchnię i pracę kucharki.
 • Nazywa naczynia i urządzenia kuchenne.
 •  Obserwuje wybrane gatunki ptaków.
 •  Wie, jak pomagać ptakom przetrwać zimę.
 • Prezentuje swoją wiedzę i umiejętności na forum grupy.
 
 
Aktywność matematyczna
Dziecko:
 • Zna i stosuje słowa określające położenie przedmiotów w przestrzeni: w, na, pod, za, obok w sytuacjach zadaniowych
 • Zna i stosuje słowa określające kierunki: w przód, w tył
 • Zna i stosuje słowa: taki sam
 • Zna i stosuje słowa określające długość: długi, krótki
 • Rozpoznaje koło, trójkąt, kwadat i poznaje kształt prostokąta
 • Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie
 • Klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną cechę – kształt lub kolor
 
 
Aktywność plastyczno-techniczna i grafomotoryczna
Dziecko:
 • Konstruuje różnorodne budowle z klocków wg wzoru lub własnego pomysłu
 • Rysuje i maluje na dowolny temat
 • Wskazuje 1 element różniący dwa obrazki
 • Swobodnie posługuje się kredkami
 • Posługuje się dłonią i narzędziami malarskimi w sposób umożliwiający śmiałość ekspresji, rozmach i płynność ruchów
 • Kreśli kropki, linie pionowe i poziome
 • Rysuje kształt koła, trójkąta
 • Składa obrazek z 2 elementów wg wzoru
 • Bada polisensorycznie produkty spożywcze i przyprawy kuchenne.
 • Przygotowuje prezenty dla bliskich.
 
 
Aktywność muzyczna
Dziecko:
 • Śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie
 • Zna pojęcia: wysoko, nisko
 • Rozróżnia tempo do biegu i do marszu
 • Zna bębenek i swobodnie gra na nim dłonią
 • Podejmuje próby ustawiania się w kole wiązanym
 • Uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych – reaguje ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego
 • Ustawia się w rzędzie
 • Odtwarza rytm podany przez nauczyciela
 
 
Aktywność ruchowo-zdrowotna
Dziecko:
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych
 • Doskonali sprawność motoryczną (szybkość, siła, skoczność), umiejętność rzutu do celu i umiejętność współpracy w grupie
 • Właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały wzrokowe, dźwiękowe w zabawach ruchowych
 •  Dostrzega zamiany zachodzące w przyrodzie zimą.
 •  Poznaje sporty i zabawy zimowe.
 • Poznaje tradycyjne zabawy i rządzące nimi reguły.
 
 
 
 
 
Wierszyk:
Niech nam babcia z dziadziusiem tak nam długo żyją,
póki komar i mucha morza nie wypiją.
A ty mucho, ty komarze pijcie wodę powoli,
 aż się dziadzio z babunią nażyją do woli!
 
Piosenka „Całuski”:
Wesoło witamy, wesoło witamy,
Wszystkich Was, wszystkich Was.
Radośnie śpiewamy,
Cały czas, cały czas.

Ciekawe, ciekawe, co robić będziemy,
Co teraz, co teraz, dla Was szykujemy
Ciekawe, ciekawe, co robić będziemy,
Co teraz, co teraz, dla Was szykujemy.

Całuski, całuski, dzisiaj dla Was mamy,
Całuski, całuski damy Wam.
Całuski, całuski, dzisiaj dla Was mamy,
Całuski, całuski damy Wam.

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL