Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
ŻABKI

ŻABKI

PLAN MIESIĘCZNY GRUPA „Żabki”
NAUCZYCIEL: AGNIESZKA NOGA


MAJ 2018
Bloki tematyczne:
1.      Tęczowo i kolorowo.
2.      Zabawy z mamą i tatą.
3.      Dzień Dziecka na sportowo.
 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
 
1.Tęczowo i kolorowo
·                Potrafi wymienić kolory tęczy;
·                Zna podstawowe kolory;
·                Bierze udział w łączeniu kolorów; wyciąga wnioski;
·                Tworzy pracę plastyczną w temacie tęczy;
·                Podejmuje aktywność ruchową związaną z rozpoznawaniem kolorów;
·                Potrafi przeliczyć podane kolory;
·                Segreguje według wzoru;
·                Bawi się zgodnie z innymi dziećmi;
 
2. Zabawy z mamą i tatą
·  Bawi się zgodnie z innymi dziećmi
·  Dostrzega różnice i podobieństwa
·  Jest wrażliwe na potrzeby innych
·  Zna zasady zdrowego odżywiania się
·  Rozumie pojęcie rodzina
·  Rozumie rolę mamy i taty w rodzinie
·  Odnosi się z szacunkiem do rodziców i ich pracy
·  Zna cykliczne następstwo pór roku
·  Rozumie, że czynności dnia codziennego mogą wpływać na ochronę środowiska
·  Rozpoznaje i nazywa wiosenne kwiaty
·  Wie o konieczności przebywania na świeżym powietrzu
·  Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas spaceru
·  Dostrzega zmiany w przyrodzie w różnych porach roku
·  Stosuje określenia przymiotnikowe do opisywania cech przedmiotów
·  Umie liczyć kroki, wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności
·  Prowadzi dialog, zadaje pytania poszukuje odpowiedzi
·  Czerpie radość z uczestnictwa we wspólnych zabawach
·  Dostrzega powtarzalność rytmów w utworze muzycznym
·  Stosuje różne techniki plastyczne- wykorzystuje materiał przyrodniczy
·  Dba o zdrowie swoje i innych
·  Aktywnie uczestniczy w zabawach słownych
 
3.Dzień dziecka na sportowo
 
·  Aktywnie bierze udział w zajęciach ruchowych – wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu
·  Wykazuje spontaniczna aktywność ruchową
·  Doskonali sprawność narządów artykulacyjnych w toku zabaw
·  Dobrze orientuje się w schemacie własnego ciała
·  Reaguje ruchem na zmianę tempa i dynamiki muzyki
·  Umie zmieniać ruch zgodnie ze słyszaną muzyką, przechodząc z marszu do biegu
·  Samodzielnie prowadzi proste doświadczenia
·  Potrafi określić kierunek w przestrzeni, stosując określenia: na, obok
·  Poznaje słowa związane z określoną tematyką
·  Akceptuje ustalone zasady
 
 
 
 
Piosenka „Droga do przedszkola”
Tu jest domek, a tu płot.
Na tym płotku siedzi kot.
Tu są drzewa, tam ulica,
jaka piękna okolica.
Refren To jest droga do przedszkola.
La, la, la, la, la, li.
Co dzień chodzi drogą Ola.
La, la, la, la, la, li.
Tu są sklepy, a tam las.
W lesie miło płynie czas.
Tu plac zabaw, tam apteka,
a w oddali Azor szczeka.
Refren To jest droga do przedszkola.
La, la, la, la, la, li.
Co dzień chodzi drogą Ola.
La, la, la, la, la, li.
 

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL