Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
ŻABKI

ŻABKI

PLAN MIESIĘCZNY GRUPA „Żabki”

NAUCZYCIEL: AGNIESZKA NOGA


CZERWIEC 2018

Krąg tematyczny:

 1. Wodne eksperymenty 

2. W zdrowym ciele zdrowy duch- Dzień Dziecka na sportowo

3. Pożegnanie grupy Motylków

4. Zabawy na świeżym powietrzu
 
 
 
Przewidywalne osiągnięcia dziecka:
 
Aktywność językowo-literacka i słuchowa
Dziecko:
 • Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i nauczycielem
 • Wypowiada się na interesujący je temat w małych zespołach
 • Słucha krótkich utworów literackich, odpowiada na pytania dotyczących ich treści
 • Rozumie i dostosowuje się do słownych poleceń nauczyciela
 • Rozpoznaje odgłosy z najbliższego otoczenia: głosy kolegów i koleżanek z grupy
 • Uczestniczy w zabawach językowych i oddechowych
 • Wie, jak zachować się podczas przeprowadzania eksperymentów przez nauczycielkę
 
 
Aktywność społeczno-przyrodnicza
Dziecko:
 • Uczestniczy w zabawach dowolnych w małych zespołach-podejmuje próby przezwyciężenia nieśmiałości
 • Uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych
 • Jest samodzielne w łazience
 • Rozpoznaje przedmioty poprzez użycie zmysłów: smak, węch, dotyk, słuch, wzrok
 • Prezentuje swoją wiedzę i umiejętności na forum grupy
 • Rozpoznaje emocje: radość, smutek, gniew
 • Zna i stosuje zasady bezpiecznej zabawy na ogrodzie przedszkolnym
 • Zna zasady bezpiecznego spacerowania poza terenem placówki
 
 
Aktywność matematyczna
Dziecko:
 • Zna i stosuje słowa określające położenie przedmiotów w przestrzeni: w, na, pod, za, obok w sytuacjach zadaniowych
 • Zna i stosuje słowa określające kierunki: w przód, w tył
 • Zna i stosuje słowa: taki sam
 • Zna i stosuje słowa określające długość: długi, krótki
 • Rozpoznaje koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt
 • Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie
 • Klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną cechę – kształt lub kolor
 • Przelicza na konkretach w dostępnym dla siebie zakresie
 
Aktywność plastyczno-techniczna i grafomotoryczna
Dziecko:
 • Konstruuje różnorodne budowle z klocków wg wzoru lub własnego pomysłu
 • Rysuje i maluje na dowolny temat
 • Wskazuje 2 elementy różniące dwa obrazki
 • Swobodnie posługuje się kredkami
 • Kreśli kropki, linie pionowe i poziome
 • Rysuje kształt koła, próbuje rysować kształt trójkąta i kwadratu
 • Składa obrazek z 4 elementów wg wzoru
 • Aktywnie bierze udział w eksperymentach z powietrzem
 • Rysuje kształty palcem po piasku
 
 
Aktywność muzyczna
Dziecko:
 • Śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie
 • Zna pojęcia: wysoko, nisko
 • Rozróżnia tempo do biegu i do marszu
 • Zna bębenek, dzwoneczki, marakasy i swobodnie gra nimi dłonią
 •  Ustawia się w kole wiązanym z całą grupą
 • Potrafi dobrać się w pary w trakcie zabawy
 • Uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych – reaguje ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego
 • Ustawia się w rzędzie, siada w rzędzie wraz z grupą
 • Odtwarza rytm podany przez nauczyciela
 
 
Aktywność ruchowo-zdrowotna
Dziecko:
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych
 • Doskonali sprawność motoryczną (szybkość, siła, skoczność), umiejętność rzutu do celu i umiejętność współpracy w grupie
 • Właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały wzrokowe, dźwiękowe w zabawach ruchowych
 •  Dostrzega zamiany zachodzące w przyrodzie
 • Poznaje tradycyjne zabawy i rządzące nimi reguły
 • Wie, jak zachować się na spacerze
 • Zna dobroczynne zalety chodzenia na spacery w ładną pogodę
 • Rozumie potrzebę korzystania z kremów z filtrem, spray przeciw kleszczom i czapki z daszkiem
 
Majka Jeżowska „Na raz, na dwa”

Morze szumi w muszelkach dłoni twych, 
podnieść dłonie do ucha i słuchaj, 
Morze snuje opowieść o ludziach złych, 
oczy ich są fałszywe a pięści chciwe, 
A przecież dłonie mogą prawdę nieść 
i pomóc zawsze kiedy bywa źle. 

Ref. Na raz na dwa świat za uszy dziś złap, 
ty w przód jak żółw on rakietą ucieka, 
Na raz na dwa dość już tego człap, człap, 
więc weź się w garść ramion bramą wybiegnij w świat. 

Los nam pisze na dłoniach drogi swe, 
otwórz te mapę życia i czytaj, 
Są tam rzeki przyjaźni i mosty serc, 
są doliny cierpienia i wzgórza cienia, 
Te same dłonie pielęgnują broń, 
te same biegną na spotkanie z łzą. 

Ref. Na raz na dwa świat za uszy dziś złap, 
ty w przód jak żółw on rakietą ucieka, 
Na raz na dwa dość już tego człap, człap, 
więc weź się w garść ramion bramą wybiegnij w świat. 

Mamo weź mnie za rękę i prowadź mnie
ja prowadzę za ręce me lalki
Mamo czemu z piosenką się żyje lżej, 
może nuty nas niosą jak radość wiosną, 
Gdy nasze głosy w jeden splotą się, 
to nawet lalkom wtedy żyć się chce. 

Ref. Na raz na dwa świat za uszy dziś złap, 
ty w przód jak żółw on rakietą ucieka, 
Na raz na dwa dość już tego człap, człap, 
więc weź się w garść ramion bramą wybiegnij w świat. 

La,la,la,la,la...La,la,la,la,la... 

Stań z nami, stań z nami, 
niech wspólny głos, chmury rozproszy w krąg, 
Stań z nami, stań z nami, 
niech przejdzie zło przez pięciolinie rąk, 
Stań z nami, stań z nami, 
odmierzaj takt. 

Ref. Na raz na dwa świat za uszy dziś złap, 
ty w przód jak żółw on rakietą ucieka... 

Na raz na dwa świat za uszy dziś złap, 
ty w przód jak żółw on rakietą ucieka, 
Na raz na dwa dość już tego człap, człap, 
więc weź się w garść ramion bramą wybiegnij w świat, 
Na raz na dwa świat za uszy dziś złap, 
ty w przód jak żółw on rakietą ucieka, 
Na raz na dwa dość już tego człap, człap, 
więc weź się w garść ramion bramą wybiegnij w świat.
 
 

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL