Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
ŻABKI

ŻABKI

PLAN MIESIĘCZNY GRUPA „Żabki”

NAUCZYCIEL: ELŻBIETA STELMACH


PAŹDZIERNIK 2019

BLOKI TEMATYCZNE
 1. Pani jesień puka do drzwi
 2. Prezenty od Pani Jesieni
 3. Jestem zdrowym przedszkolakiem
 4. Kiedy mamy dzień a kiedy noc?
 
Ogólne cele wychowawczo dydaktyczne
• budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia zawartych w kodeksie przedszkolaka
 • Uczestniczenie w zabawach integracyjnych, w kole, ze śpiewem, itp.
 • Koncentrowanie uwagi na innych osobach
• wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
• wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w społecznie akceptowany sposób
• wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami
• rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania rzeczy i zjawisk
• wdrażanie do kształtowania umiejętności współdziałania w zespole
• wdrażanie do respektowania norm społecznych
• wdrażanie do uważnego słuchania
• kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody
• kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów ze względu na podaną cechę
• rozwijanie poczucia rytmu
• rozwijanie mowy i myślenia
• rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
• rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych i graficznych
• kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na określone cechy
• rozwijanie umiejętności liczenia
• rozwijanie umiejętności określania kierunków i ułożenia przedmiotów w przestrzeni
• doskonalenie umiejętności dbania o higienę
• wdrażanie do przestrzegania zasad zdrowego żywienia
• budowanie wzorca zdrowego stylu życia opartego na przestrzeganiu różnych zasad
• kształtowanie umiejętności dostrzegania i nazywania stanów emocjonalnych i uczuć u siebie i innych osób
• rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania zjawisk i świata
• uświadomienie znaczenia kultury w życiu codziennym, stosowanie form grzecznościowych
• kształtowanie właściwego zachowania podczas wycieczek do parku, lasu
• rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy
• rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą
• doskonalenie umiejętności grupowania obiektów ze względu na wspólne cechy
• usprawnianie umiejętności przyczynowo-skutkowych
• rozwijanie umiejętności porównywania przedmiotów
• rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych
• odczuwanie radości ze wspólnej zabawy
• dostrzeganie i nazywanie swoich emocji
• rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania zjawisk i świata
• współdziałanie z grupą podczas różnych zabaw
• okazywanie uwagi i szacunku innym dzieciom
• wdrażanie do rozumienia następstwa czasu i zdobywanie orientacji w czasie
• odtwarzanie prostych sekwencji przedmiotowych i czynnościowych
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na ich przeznaczenie
 • ćwiczenia mięśni narządów mowy- ćwiczenia logopedyczne
• przeliczanie elementów w dostępnym dla siebie zakresie
 • konstruowanie budowli z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków
 
Zadania do codziennej realizacji
 • Zabawy z „Rymowankami” – wierszykami porządkującymi rytm dnia
 • Zabawy przy muzyce – ruchowo – rytmiczne – rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy
 • Zabawy rozwijające sprawność fizyczną
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie
 • Nabieranie sprawności w czynnościach samoobsługowych
 • Rozwijanie w dzieciach wiary we własne możliwości poprzez pozwalanie im na samodzielność w różnych aspektach życia
 • Słuchanie tekstów czytanych przez Nauczyciela, zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami – rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej
 
Wierszyk „Jesień”  B. Forma
Spadają liście, szeleszczą wkoło,
wiatr je unosi, gwiżdże wesoło.
Lecą kasztany, cieszą się dzieci.
Słabiej niż latem słoneczko świeci.
Nagle żołędzie z drzewa spadają,
chętnie je zaraz wszyscy zbierają.
Piękne korale ma jarzębina,
to znak, że jesień już się zaczyna
 

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL