Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
ŻABKI

ŻABKI

PLAN MIESIĘCZNY GRUPA „Żabki”

NAUCZYCIEL: AGNIESZKA NOGA


LUTY 2019

Krąg tematyczny:

1.Baśnie, bajki, legendy
2.Bale, bale w karnawale
3.W dawnych czasach
4.Wynalazki

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Uświadamianie następstwa dnia i nocy.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku.
Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 
 
Ozdoby karnawałowe
Jakub Piotrowski
Karnawał już rozpocząć czas,
Na wielki bal zapraszam was.
Pełne ozdób są kartony,
W nich girlandy i balony.
Zawiesimy serpentyny,
Wszystkie żółte jak cytryny.
Założymy śmieszne maski,
Kapelusze oraz kaski.
Spójrzcie! Wisi tam zasłona,
Pod nią złota jest korona,
Lecz piękniejsza moja czapka.
A na deser będzie babka.
BYŁA SOBIE ŻABKA MAŁA

Była sobie żabka mała 
re re kum kum, re re kum kum, 
która mamy nie słuchała 
re re kum kum bęc. 

Na spacery wychodziła 
re re kum kum, re re kum kum, 
innym żabkom się dziwiła 
re re kum kum bęc. 

Ostrzegała ją mamusia 
re re kum kum, re re kum kum, 
by zważała na bociusia 
re re kum kum bęc. 

Przyszedł bociek niespodzianie 
re re kum kum, re re kum kum, 
i zjadł żabke na śniadanie 
re re kum kum bęc. 

A na brzegu stare żaby 
re re kum kum, re re kum kum, 
rajcoway jak te baby 
re re kum kum bęc. 

Jedna drugiej żabie płacze 
re re kum kum, re re kum kum, 
"Już jej nigdy nie zobaczę" 
re re kum kum bęc. 

Z tego taki morał mamy 
re re kum kum, re re kum kum 
trzeba zawsze słuchać mamy 
re re kum kum bęc.

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL