Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
ŻABKI

ŻABKI

PLAN MIESIĘCZNY GRUPA „Żabki”
NAUCZYCIEL: AGNIESZKA NOGA

PAŹDZIERNIK 2017


Bloki tematyczne:

 Bloki tematyczne:
1.     Jesienią w parku –liście
2.     Owoce i warzywa
3.     Las i park jesienią – zwierzęta w lesie i parku
4.     Moja rodzina
 
Przewidywalne osiągnięcia dziecka:
Aktywność językowo-literacka i słuchowa
Dziecko:
 • Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i nauczycielem
 • Słucha krótkich utworów literackich, odpowiada na pytania dotyczących ich treści
 • Rozumie i dostosowuje się do słownych poleceń nauczyciela
 • Rozpoznaje odgłosy z najbliższego otoczenia: przedmioty (klocki drewniane, szelest papieru, pęk kluczy itp.)
 • Uczestniczy w zabawach usprawniających pracę narządów mowy
 • Uczestniczy w zabawach ortofonicznych: szczekanie psa
 • Dzieli słowa na sylaby wg wzoru nauczyciela
 
Aktywność społeczno-przyrodnicza
Dziecko:
 • Uczestniczy w zabawach dowolnych w małych zespołach-podejmuje próby przezwyciężenia nieśmiałości
 • Uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych
 • Uczestniczy w zabawach umożliwiających bezpośredni kontakt z otoczeniem przyrodniczym
 • Zna, nazywa i wskazuje części ciała u siebie i innych
 • Jest samodzielne w łazience
 • Dostrzega i określa zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie
 • Wskazuje, nazywa i rozpoznaje zmysłami owoce i warzywa
 • Poznaje dary jesieni
 
Aktywność matematyczna
Dziecko:
 • Zna i stosuje słowa określające kierunki: w przód, w tył
 • Zna i stosuje słowa określające wielkość: duży, mały
 • Rozpoznaje koło oraz trójkąt
 • Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie
 • Klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną cechę
 • Zna i stosuje słowa określające położenie przedmiotów w przestrzeni: nad, pod, wysoko, nisko w sytuacjach zadaniowych
 
Aktywność plastyczno-techniczna i grafomotoryczna
Dziecko:
 • Konstruuje różnorodne budowle z klocków wg wzoru lub własnego pomysłu
 • Rysuje i maluje na dowolny temat
 • Swobodnie posługuje się kredkami
 • Kreśli kropki
 • Tworzy pracę plastyczną w małym zespole - tworzy kompozycje z przygotowanych przez nauczyciela elementów
 • Formuje z plasteliny kulę
 
Aktywność muzyczna
Dziecko:
 • Śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie
 • Rozróżnia tempo do biegu i do marszu
 • Zna bębenek i swobodnie gra na nim dłonią
 • Podejmuje próby ustawiania się w kole wiązanym
 • Uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych – reaguje ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego
 • Ustawia się w rzędzie
 • Odtwarza rytm podany przez nauczyciela
 
Aktywność ruchowo-zdrowotna
Dziecko:
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych
 • Doskonali sprawność motoryczną (szybkość, siła, skoczność), umiejętność rzutu do celu i umiejętność współpracy w grupie
 • Wie, dlaczego należy spożywać owoce i warzywa
 • Zna zasady utrzymania higieny, stosuje je: rozpoznaje i nazywa przybory do utrzymania czystości
 • Wie, że są grzyby, których nie wolno pod żadnym pozorem spożywać
 
Piosenka
 „Jestem sobie przedszkolaczek”
Jestem sobie przedszkolaczek,
Nie grymaszę i nie płaczę,
Na bębenku marsza gram,
Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
Razem bawić się weselej,
Bo kolegów dobrych mam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
To są nasze wspólne skarby,
Bardzo dobrze tutaj nam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
Ten się do nas nie nadaje,
Niechaj w domu siedzi sam,
Ram tam tam, ram tam tam.
 
Wiersz do nauki:
„Mam trzy latka” Irena Suchorzewska
Mam trzy latka, trzy i pół,
Brodą sięgam ponad stół.
Do przedszkola chodzę z workiem
I mam znaczek z muchomorkiem.
Pantofelki ładnie zmieniam,
Myję ręce do jedzenia.
Zjadam wszystko z talerzyka,
Tańczę, kiedy gra muzyka.
Umiem wierszyk o koteczku,
O tchórzliwym koziołeczku,
I o piesku, co był w polu,
Nauczyłam się w przedszkolu.
 
"Robaczkowy masażyk" – zabawa w parach dziecko – rodzic
Malutki robaczek wstał dziś o świcie, (rodzic delikatnie stuka palcami o plecy dziecka)
w łazience umył ząbki należycie. (całą dłonią masujesz plecy dziecka od lewej do prawej strony)
Założył duży kapelusz słomkowy ( kreślisz całą dłonią koło)
i do ogródka ruszył, do pracy gotowy. ("maszerujesz" palcami po plecach dziecka)
W ogrodzie swym posiał rzodkiewki, (kreślisz palcem wskazującym linie od góry do dołu)
kwiaty kolorowe i słodkie marchewki. (palcem rysujesz małe koła, następnie stukasz po plecach)
Słońce już na niebie świeci- (dotykasz opuszkami palców czubka głowy dziecka)
robaczek więc po wodę żwawo leci ("biegniesz" palcami)
i wszystko dokładnie podlewa, (delikatnie stukasz palcami o plecy dziecka)
bo roślinki jego wyrosły wysokie jak drzewa. ( kreślisz całą dłonią linie od dołu do góry)
 
 

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL