Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
BIEDRONKI

BIEDRONKI

PLAN MIESIĘCZNY GRUPA 4 LATKÓW („Biedronki”)
Nauczyciel: Aneta Modrzejewska


LUTY 2019

Ogólny rozkład materiału:
Tydzień pierwszy: Bale, bale w karnawale
Tydzień drugi: Baśnie, bajki, legendy
Tydzień trzeci: W dawnych czasach
Tydzień czwarty: Wynalazki
 
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
- Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
- Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
- Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
- Rozwijanie pamięci wzrokowej.
- Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyróżnianie pierwszej i ostatniej sylaby.
- Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
- Tworzenie zbiorów czteroelementowych.
- Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
- Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
- Tworzenie improwizacji ruchowych, rytmicznych, itp.
- Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
- Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
- Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej w zabawach paluszkowych, grafomotorycznych.
- Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami najpierw, potem, na końcu.
- Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
- Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem.
- Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
- Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.
- Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.
 
Piosenka

"Przedszkolna samba"

I. Brazylijska dżungla, tropikalny gąszcz,
płynie Amazonka a w niej wielki wąż.
Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara.
Tylko lama tańczy sama, z kuguarem zła to para.

Ref.:
Tańczmy sambę wszyscy razem w kole,
brazylijską sambę tańczy całe przedszkole. (bis)

II. Brazylijska dżungla, tropikalny las.
Brazylijska samba niech rozgrzewa nas.
Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara.
Tylko lama tańczy sama, z kuguarem zła to para.

Ref.:
Tańczmy sambę…
Wiersz
 „Dinozaury” 

Dinozaury to takie stworzenia,
których już od dawna na świecie nie ma.

Niektóre były duże, wielkości wieżowca, 
a inne małe, na przykład jak owca.

Drapieżny tyranozaur był groźny szalenie,
jego się bało każde stworzenie.

Jak szedł to wokół ziemia drżała,
siał pośród zwierząt strachu bez mała.

Największe były brontozaury chyba,
ich szyje sięgały prawie do nieba. 

Skubały listki z koron drzew,
smakował im także mały krzew.

Pterozaury to gady, które latały,
one naszym ptakom początek dały.

Diplodoki to gady pływające,
ich rozmiary były imponujące.

Dinozaury wyginęły miliony lat temu
i do dzisiaj nie wiemy czemu.

Krążą na ten temat różne spekulacje 
i do końca nie wiadomo, kto ma racja.

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL