Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
BIEDRONKI

BIEDRONKI

PLAN MIESIĘCZNY GRUPA 4 LATKÓW („Biedronki”)
Nauczyciel: Aneta Modrzejewska


CZERWIEC 2019

Ogólny rozkład materiału:
Tydzień pierwszy: ŚWIĘTO DZIECI
Tydzień drugi: : KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ?
Tydzień trzeci: KOLORY LATA
Tydzień czwarty: JUŻ WAKACJE
 
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
-Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej; uświadamianie dzieciom ich praw oraz obowiązków.
-Wdrażanie do samodzielności w codziennych sytuacjach oraz stosowania zasad kulturalnego zachowania się przy stole, w czasie uroczystości, w miejscach publicznych.
-Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za ład i porządek w najbliższym otoczeniu.
-Rozwijane wrażliwości słuchowej jako przygotowanie do czytania i pisania.
-Systematyczne rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych i umiejętności regulowania siły i długości fazy wydechowej.
-Rozwijanie umiejętności porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego.
-Rozwijanie umiejętności związanych z porządkowaniem, klasyfikowaniem, przeliczaniem.
-Rozwijanie umiejętności rozumienia i porządkowania zdarzeń przyczynowo-skutkowych i sekwencji czasowych.
-Zachęcanie i motywowanie do codziennego pobytu na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i sprawności fizycznej.
-Uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia.
-Rozwijanie orientacji w przestrzeni.
-Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej jako warunku dobrego przygotowania do pisania i czytania.
-Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny.
-Kształtowanie postawy szacunku i równości w odniesieniu do wszystkich ludzi bez względu na narodowość, wygląd, kolor skóry, płeć, itp.
 
 
Piosenka „Niech żyją wakacje”
Niech żyją wakacje,
niech żyje pole i las,
i niebo, i słońce,
wolny, swobodny czas.
Pojedzie z nami piłka
i kajak, i skakanka,
będziemy grać w siatkówkę
od samiutkiego ranka.

Gorące, złote słońce
na ciemno nas opali,
w srebrzystej, bystrej rzece
będziemy się kąpali.
Niech żyją wakacje,
niech żyje pole i las,
i niebo, i słońce,
wolny, swobodny czas.

 
 

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL