Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
BIEDRONKI

BIEDRONKI

PLAN MIESIĘCZNY GRUPA 4 LATKÓW („Biedronki”)
Nauczyciel: Aneta Modrzejewska


CZERWIEC 2018


Bloki tematyczne:

1.      Dzień Dziecka
2.      Co w trawie piszczy?
3.      Bezpieczne wakacje
4.      Pożegnanie przedszkola
 
Przewidywalne osiągnięcia dziecka:


Tydzień pierwszy:
·        Zna swoje prawa i szanuje prawa innych dzieci
·        Jest wrażliwe na potrzeby innych
·        Wykazuje się tolerancją
·        Słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat
·        Potrafi prowadzić dialog
·        Chętnie ćwiczy celność rzutu
·        Potrafi regulować oddech
·        Wykazuje spontaniczną aktywność ruchową
·        Zna i rozumie pojęcie długości
·        Potrafi zmierzyć długość za pomocą dowolnych jednostek miary
·        Potrafi łączyć przyczynę ze skutkiem
·        Podaje charakterystyczne cechy rzeczy i zjawisk
·        Potrafi dzielić wyrazy na sylaby
·        Potrafi odtwarzać różnorodne formy i kształty
·        Tworzy kompozycje według określonych reguł
·        Stosuje różnorodne techniki plastyczne
 
Tydzień drugi:
·        Potrafi stosować się do poleceń
·        Chętnie ćwiczy mięśnie narządów mowy
·        Potrafi rozwiązywać zagadki słowne
·        Tworzy proste komunikaty
·        Poprawnie nazywa obserwowane rzeczy i zjawiska
·        Rozpoznaje i nazywa niektóre zjawiska atmosferyczne
·        Orientuje się w kierunkach w przestrzeni i stronach ciała
·        Potrafi łączyć przyczynę ze skutkiem
·        Podaje charakterystyczne cechy rzeczy i zjawisk
·        Potrafi dzielić wyrazy na sylaby
·        Umie regulować fazę wdechu i wydechu
·        Orientuje się w przestrzeni, umie stosować określenia: w prawo, w lewo, w bok, do przodu, do tyłu
 
Tydzień trzeci:
·        Potrafi współdziałać w zespole
·        Zna i rozpoznaje następstwo czasu w naturze – cykliczność pór roku
·        Rozpoznaje charakterystyczne cechy lata
·        Potrafi prowadzić dialog
·        Zna swoje prawa i szanuje prawa innych dzieci
·        Jest wrażliwe na potrzeby innych
·        Wykazuje się tolerancją
·        Słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat
·        Potrafi prowadzić dialog
·        Chętnie ćwiczy celność rzutu
·        Potrafi dzielić wyrazy na sylaby
·        Umie regulować fazę wdechu i wydechu
·        Orientuje się w przestrzeni, umie stosować określenia: w prawo, w lewo, w bok, do przodu, do tyłu
·        Potrafi poprawnie przeliczać i odróżnia poprawne liczenie od błędnego
·        Dba o zdrowie swoje i innych
 
Tydzień czwarty:
·        Wykazuje się tolerancją
·        Słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat
·        Potrafi prowadzić dialog
·        Chętnie ćwiczy celność rzutu
·        Potrafi dzielić wyrazy na sylaby
·        Dzieli się doświadczeniami i spostrzeżeniami
·        Reaguje na sygnał dźwiękowy
·        Układa zdania i dzieli je na wyrazy
·        Jest sprawne ruchowo
·        Pamięta swój adres zamieszkania
·        Jest zainteresowane pisaniem
·        Orientuje się w przestrzeni
·        Zna właściwości piasku i umie wykorzystywać je podczas  zabawy
·        Wykazuje się refleksem
 
Piosenka „ Niech żyją wakacje”
Niech żyją wakacje
Niech żyje pole i las,
I niebo i słońce,
Wolny , swobodny czas.

Pojedzie z nami piłka
I kajak i skakanka,
Będziemy grać w siatkówkę
Od samiutkiego ranka.

Niech żyją wakacje
Niech żyje pole i las,
I niebo i słońce,
Wolny , swobodny czas.

Gorące , złote słońce
na ciemno nas opali
w srebrzystej , bystrej rzece
będziemy się kąpali.

Niech żyją wakacje
Niech żyje pole i las,
I niebo i słońce,
Wolny , swobodny czas.

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL