Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
BIEDRONKI

BIEDRONKI

PLAN MIESIĘCZNY GRUPA 4 LATKÓW („Biedronki”)
Nauczyciel: Aneta Modrzejewska


KWIECIEŃ 2019

Ogólny rozkład materiału:
Tydzień pierwszy: Dbamy o naszą planetę
Tydzień drugi: : Praca rolnika
Tydzień trzeci: Wielkanoc
Tydzień czwarty: Tajemnice książek
 
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
- Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
- Propagowanie postawy proekologicznej – szacunku i ochrony przyrody.
- Kształtowanie szacunku dla ludzi wykonujących zawód pracownika służb komunalnych.
- Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych –przełamywanie niechęci.
- Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
- Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
- Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję.
-Uświadamianie sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych i umożliwianie przewidywania następstw.
- Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
-Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie samogłosek w nagłosie; przelicznie sylab w słowie.
- Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.
- Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi swojego regionu.
-Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt hodowlanych.
- Kształtowanie umiejętności liczeni i działania na zbiorach.
- Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów.
- Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej.
 
 
 
Rymowanka
Nasze ręce są dziś brudne.
Są na nich jakieś plamy trudne.
Woda po nich pięknie spływa.
Trudne plamy wszystkie zmywa.
Piosenka: „Wełniany baranek”
Ten mały nasz baranek
wszyściutko ma wełniane.
Lali la, lali la, lali la.
Lali la, lali la, lali la.

Wełniane ma trzewiczki,
wełniane rękawiczki.
Lali la, lali la, lali la.
Lali la, lali la, lali la.

Co tu robisz, baranku?
Chłodno dzisiaj od ranka,
chmurki w niebie jak pianka.
Lali la, lali la, la la.

Wełniane masz trzewiczki,
wełniane rękawiczki.
Lali la, lali la, lali la.
Lali la, lali la, lali la.

Ten mały nasz baranek
wszyściutko ma wełniane.
Lali la, lali la, lali la.
Lali la, lali la, lali la.

W kołnierzu futra pełnym
ma łepek cały z wełny.
Lali la, lali la, lali la.
Lali la, lali la, lali la.

Ślicznie ci jest, baranku,
w tym wełnianym ubranku,
ślicznie ci jest, baranku.
Lali la, lali la, la la.

W kołnierzu futra pełnym
masz łepek cały z wełny.
Lali la, lali la, lali la.
Lali la, lali la, lali la

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL