Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
BIEDRONKI

BIEDRONKI

PLAN MIESIĘCZNY GRUPA "BIEDRONKI"

NAUCZYCIEL: ANETA MODRZEJEWSKA


PAŹDZIERNIK 2019

Ogólny rozkład materiału:
Tydzień pierwszy: Dary jesieni
Tydzień drugi: Dbamy o zdrowie
Tydzień trzeci: Jesienią w parku i w lesie
Tydzień czwarty: Zabawy na jesienne wieczory
 
 
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia zawartych w kodeksie przedszkolaka.
Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
Koncentrowanie uwagi na innych osobach.
Uczestniczenie w zabawach integracyjnych, w kole, ze śpiewem, itp.
Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania.
Doskonalenie dbałości o porządek w swoim otoczeniu.
Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
Rozwijanie umiejętności składania obrazków z części.
Kształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.
Zachęcanie do aktywnego współdziałania podczas przygotowywania różnorodnych potraw – próbowanie własnych wyrobów.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: las, cebula.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
Rozwijanie zainteresowania pracą weterynarza, leśniczego.
Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastycznych.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 
Zabawa z piosenką
Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.
Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.
And eyes, and ears, and mouth,
And nose.
Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.
 
 
 Piosenka „Nasza Pani”

Spadły z drzewa dwa kasztany,
Toczą się po trawie.
Zrobię sobie z nich konika,
W kąciku postawię.

Proszę Pani, proszę Pani,
Jak to zrobić mam?
Nasza pani, nasza Pani
Wszystko powie nam!

Mam w pudełku ładne kredki
Żółte i czerwone.
Wezmę papier i kredkami
Narysuję domek.

Proszę Pani, proszę Pani…

Są w ogródku dwa zagonki,
Kwiaty tam wyrosną,
Gdy nasiona na zagonkach
Posiejemy wiosną.

Proszę Pani, proszę Pani…

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL