Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
BIEDRONKI

BIEDRONKI

PLAN MIESIĘCZNY GRUPA 4 LATKÓW („Biedronki”)
Nauczyciel: Aneta Modrzejewska


LISTOPAD 2018

BLOKI TEMATYCZNE:


1. LISTOPADOWE WSPOMNIENIA.
2. JESIENNA POGODA.
3. ZWIERZĘTA DOMOWE.
4. ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ.
 
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

·        Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
·        Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama tata, brat, siostra.
·        Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny.
·        Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
·        Wdrażanie dzieci do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu.
·        Zapoznanie dzieci z przedmiotami codziennego użytku z dawnych czasów.
·        Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych.
·        Rozwijanie u dzieci zwinności i równowagi.
·        Kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu.
·        Pogłębianie więzi rodzinnej.
·        Doskonalenie  małej motoryki.
·        Doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
·        Doskonalenie technik zapamiętywania.
·        Rozwijanie spostrzegawczości.
·        Kształtowanie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 5.
·        Doskonalenie umiejętności rozumienia swoich uczuć i emocji związanych z pogodą.
·        Poszerzenie słownika czynnego dzieci o pojęcia dotyczące zjawisk przyrodniczych.
·        Zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie.
·        Wyjaśnienie znaczenia deszczu dla ludzi, roślin i zwierząt.
·        Rozbudzanie ciekawości świata.
·        Prowadzenie obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń.
·        Dostrzeganie rytmu i następstwa dnia i nocy.
·        Rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej.
·        Kształtowanie sprawności manualnej.
·        Rozwijanie umiejętności rozróżniania pór roku i obserwowania pogody.
·        Kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.
·        Wzmacnianie mięśni kręgosłupa.
·        Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.
·        Rozwijanie logicznego myślenia dzieci poprzez rozwiązywanie zagadek słownych.
·        Rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia i klasyfikowania.
·        Rozwijanie u dzieci wrażliwości słuchowej w zabawach związanych z rozpoznaniem głosów zwierząt.
·        Zapoznanie dzieci z techniką malowania opuszkami palców.
·        Rozwijanie słownika dzieci przez wprowadzenie pojęć: ssaki, ptaki, ryby – klasyfikowanie zwierząt.
·        Kształtowanie odpowiedzialności za swoje zwierzę.
·        Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy na temat swojego ulubionego zwierzęcia.
·        Wzmacnianie mięśni grzbietu.
·        Poszerzenie wiedzy dzieci dotyczącej pracy weterynarza.
·        Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
·        Kształtowanie u dzieci umiejętności współdziałania.
·        Rozwijanie umiejętności tanecznych.
·        Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat.
·        Poznanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy.
·        Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
·        Kształtowanie umiejętności uważnej obserwacji przyrody (dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem zimy).
·        Doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 6.
·        Rozpoznawanie i nazywanie kilku wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce.
·        Kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 3.
·        Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej.
·        Doskonalenie umiejętności współdziałania.
·        Wdrażanie do mądrego i odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt w czasie zimy.
·        Kształtowanie umiejętności bezpiecznego postępowania wobec zwierząt.
 
Piosenka „Kałużowy deszcz”
Biegać po kałużach to przyjemność duża,
 chlapać się wesoło każde dziecko chce.
Biegać po kałużach i po deszczach, burzach,
pryskać wszystkim wkoło to zabawa jest.
Kto w kaloszach chodzi i jak kaczka brodzi,
wody się nie boi, dobrze bawi się.
 Gdy będziemy duzi, wtedy do kałuży
nie będziemy wchodzić – każdy o tym wie.
 
Ref. Wyjdę sobie na podwórze,
takie fajne są kałuże,
kiedy pada deszcz, kałużowy deszcz.
 
 Dziś na spacer pójdę z tatą
i w kałuży się pochlapię,
kiedy pada deszcz, kałużowy daszcz.
  Kiedy zła pogoda, to niewielka szkoda,
 bo w kałuży woda do zabawy jest;
a jak deszcz na dworze, mogę w każdej porze,
 gdy kalosze włożę, dobrze bawić się.
 Biegać po kałużach to przyjemność duża,
dzisiaj z nami mama będzie biegać też.
Mamo włóż kalosze, a jak cię poproszę,
 pobiegniemy razem, kiedy pada deszcz.

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL