Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
BIEDRONKI

BIEDRONKI

PLAN MIESIĘCZNY GRUPA 4 LATKÓW („Biedronki”)
Nauczyciel: Aneta Modrzejewska - Wypych


PAŹDZIERNIK 2017


BLOKI TEMATYCZNE:

Bloki tematyczne:

1. Moja rodzina i ja
2. Droga do przedszkola
3. Leśne odgłosy
4. Kącik zabawy 


         1. Moja rodzina i ja
            Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
 • Potrafi współdziałać w zespole
 • Wypowiada się na temat rodziny
 • Potrafi przedstawić się imieniem i nazwiskiem
 • Nazywa własne obowiązki domowe
 • Zna członków swojej rodziny
 • Posługuje się pojęciem: para
 • Akceptuje i przestrzega ustalone zasady
 • Dba o ład i porządek w swoim otoczeniu
 • Aktywnie bierze udział w zajęciach ruchowych – wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu
 • Wykonuje dowolne i tematyczne prace plastyczne
 • Opowiada treść swoich prac, tworzy rozbudowane wypowiedzi
 • Rozpoznaje i nazywa usłyszane odgłosy i dźwięki
 • Doskonali sprawność narządów artykulacyjnych w toku zabaw
 • Wskazuje różnicę i podobieństwa między obrazkami
 • Klasyfikuje przedmioty według jednej, dwóch i więcej cech
 • Wykonuje  improwizacje muzyczne
 • Posługuj się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w stosunku do innych przedmiotów i do siebie
 
         2.  Droga do przedszkola
            Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
 • Potrafi współdziałać w zespole
 • Słucha tekstu literackiego i chętnie wypowiada się na jego temat
 • Zna zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy
 • Zna kolory sygnalizatora ulicznego i rozumie ich znaczenie
 • Zna telefon alarmowy 112
 • Zna przepisy ruchu drogowego
 • Rozpoznaje wybrane znaki drogowe
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki drzew
 • Wyraża swoje myśli, emocje w formie muzycznej
 • Omawia ilustracje
 • Doskonali sprawność manualną
 • Doskonali sprawność oddechową w toku różnorodnych zabaw
 • Wykonuje płynność i dokładność ruchu rąk
 • Doskonali sprawność rzutu i chwytu oburącz
 • Reaguje właściwie ruchem na zmianę tempa, dynamiki dźwięku
 • Dostrzega różnice i podobieństwa
 • Właściwie orientuje się w otoczeniu i schemacie własnego ciała
 • Potrafi prowadzić dialog
 
         3. Leśne odgłosy
            Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
 • Potrafi współdziałać w zespole
 • Dostrzega różnice i podobieństwa w obserwowanych przedmiotach
 • Słucha tekstu literackiego i chętnie wypowiada się na jego temat
 • Potrafi prowadzić dialog
 • Posiada podstawowe informacje na temat życia zwierząt
 • Nazywa charakterystyczne cechy aktualnej pory roku
 • Rozpoznaj odgłosy z otoczenia
 • Dostrzega piękno otaczającego świata
 • Czerpie radość z uczestnictwa we wspólnych zabawach
 • Dostrzega powtarzalność rytmów w utworze muzycznym
 • Stosuje różne techniki plastyczne- wykorzystuje materiał przyrodniczy
 • Dba o zdrowie swoje i innych
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach słownych
 • Aktywnie bierze udział w zajęciach ruchowych – wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu
 • Wykazuje spontaniczna aktywność ruchową
 • Doskonali sprawność narządów artykulacyjnych w toku zabaw
 • Dobrze orientuje się w schemacie własnego ciała
 • Reaguje ruchem na zmianę tempa i dynamiki muzyki
 • Umie zmieniać ruch zgodnie ze słyszaną muzyką, przechodząc z marszu do biegu
 • Podaje charakterystyczne cechy rzeczy i zjawisk
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa
 • Dopasowuje brakujące elementy
 • Właściwie zachowuje się na placu zabaw
 
         4. Kącik zabawy
            Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
 • Potrafi współdziałać w zespole
 • Potrafi odpowiedzieć na podstawowe pytania
 • Przestrzega reguł społecznych
 • Słucha tekstu literackiego i chętnie wypowiada się na jego temat
 • Doskonali sprawność narządów artykulacyjnych
 • Odtwarza struktury dźwiękowe
 • Umie odpowiedzieć na postawione pytanie
 • Przelicza elementy zbioru zgodnie z własnymi możliwościami
 • Tworzy zbiory
 • Dostrzega różnice i podobieństwa pomiędzy określonymi przedmiotami
 • Umie zmieniać ruch zgodnie ze słyszaną muzyką, przechodząc z marszu do biegu
 • Rozpoznaje w melodii dynamikę o różnym natężeniu dźwięku: głośno-cicho
 • Stosuje określenia: na, pod, obok, wyżej, niżej
 • Jest samodzielne w czasie ubierania się przed wyjściem do ogrodu
 
 
Piosenka  „Jesień w parku
1.   Co jesienią w parku gra? Listek nuci: właśnie ja,
bo szeleszczę szu, szu, szu i kołyszę park do snu./2x
 
2.   Kasztan woła: oj, nie, nie, przecież słychać tylko mnie,
głośno bębnię ram, tam, tam i z żołędziem w parze gram./2x
 
3.   Wtem do parku wpada wiatr, dmucha, wyje, że aż strach.
gwiżdże w uszy wiu, wiu, wiu, aż brakuje wszystkim tchu./2x
 
4.    Jesień mówi: szkoda zwad, można w zgodzie pięknie grać.
Wietrzyk, kasztan, żołądź, liść wielki koncert dadzą dziś./2x
 
 
 
 
 

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL