Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
BIEDRONKI

BIEDRONKI

PLAN MIESIĘCZNY GRUPA "BIEDRONKI"

NAUCZYCIEL: ANETA MODRZEJEWSKA


STYCZEŃ 2020

Bloki tematyczne:
  1. Witamy Nowy Rok
  2. Co można robić zimą?
  3. Święto Babci i Dziadka
  4. Zimowe mistrzostwa sportowe

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

·         Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.

·         Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

·         Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.

·         Zapamiętanie cech typowych dla zimy.

·         Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.

·         Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowego (sanki) w ogrodzie przedszkolnym.

·         Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.

·         Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – przeliczanie sylab w wyrazach.

·         Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – przeliczanie dźwięków.

·         Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

·         Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

·         Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: mors, foka, kra, woda.

·         Budzenie zainteresowania życiem ludzi w innych strefach klimatycznych.

·         Nauka piosenek i pląsów.

·         Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

·         Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

 

 

Wiersz:

Babciu droga i kochana

ja o Tobie myślę z rana.

Po południu i wieczorem,

boś Ty dla mnie wielkim wzorem.

Bądź Ty ze mną długie lata,

najlepiej do końca świata!
 

 

Piosenka: :Babciu, droga Babciu”

 

Babciu, droga Babciu powiedz mi

Czy potrafisz zrobić to, co my?

My tupiemy tup-tup-tup

Teraz babciu ty to zrób!

 

Babciu, droga Babciu powiedz mi

Czy potrafisz zrobić to, co my?

My klaszczemy raz dwa trzy

Teraz babciu zrób to ty.

 

Babciu, droga Babciu powiedz mi

Czy potrafisz zrobić to, co my?

My skaczemy raz, dwa, trzy
 Teraz babciu podskocz ty!

 

Babciu, droga Babciu powiedz mi

Czy potrafisz zrobić to, co my?

My całuski damy ci,

Teraz babciu daj nam ty!

 

 

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL