Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
BIEDRONKI

BIEDRONKI

PLAN MIESIĘCZNY GRUPA 4 LATKÓW („Biedronki”)
Nauczyciel: Justyna Olewska


CZERWIEC 2017


BLOKI TEMATYCZNE:

1.TAKI SAM, ALE INNY
2.CZYM PODRÓŻUJEMY?
3.KOLORY LATA
4.NADCHODZĄ WAKACJE


Aktywność językowo-literacka i słuchowa
Dziecko:
·         Buduje krótką wypowiedź na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji.
·         Podejmuje próbę oceny i wyciąga wnioski.
·         Zna i wymienia prawa dziecka.
·         W sposób kulturalny wyraża własną opinię.
·         Dzieli wyrazy na sylaby i składa wyrazy z sylab.
·         Recytuje z pamięci wiersze.
·         Tworzy rodzaj żeński i męski nazw zawodów.
·         Próbuje układać zdanie złożone na określony temat.
·    
Aktywność przyrodnicza
Dziecko:
·         Wyjaśnia czym zajmuje się: nauczyciel, kucharz, lekarz, pielęgniarka, strażak, policjant.
·         Wskazuje przedmioty będące atrybutami danego zawodu.
·         Zwraca się do kolegów w sposób miły i przyjazny.
·         Odgrywa role w zabawach tematycznych.
·         przestrzega zasad podczas gier planszowych.
·         Samodzielnie się rozbiera i ubiera.
·         Jest samodzielne w łazience.
·        Wie, jakie prawa mają dzieci na świecie.
·         Wie, do kogo należy zwrócić się o pomoc.
·         Potrafi w sposób właściwy skorzystać z numeru alarmowego.
·         Wie ,że wszyscy ludzie mają równe prawa.
·         Wyjaśnia zasady bezpiecznego zachowania się podczas wakacyjnych wypraw.


Aktywność matematyczna
Dziecko:
·         Wyznacza kierunki w przestrzeni: z przodu, z tyłu, przed, za, na górze, na dole, pomiędzy, w, za zewnątrz
·         Porusza się zgodnie z poleceniem: zrób 3 kroki do przodu.
·         Prawidłowo przelicza elementy zbioru w zakresie 6.
·         Przelicza w zakresie 10 i więcej.
·         Zapamiętuje kolejność przedmiotów w szeregu.
·         Posługuje się pojęciami dotyczącymi wielkości: najmniejszy, mały, większy, największy, wysoki, niski,    najniższy, najwyższy, taki sam.

Aktywność plastyczna i techniczna
Dziecko:
·         Rysuje postać uwzględniając szczegóły.
·         Rozcina kartkę wzdłuż wyznaczonej linii prostej.
·         Składa obrazek z czterech nieregularnych części.
·         Swobodnie posługuje się kredkami.
·         Składa papier według instrukcji.
·         Tworzy pracę plastyczną w małym zespole.
·         Konstruuje samochód z pudełek po zapałkach.
·         Nazywa kolory podstawowe i pochodne.Aktywność  muzyczna
Dziecko:
·         Śpiewa indywidualnie poznane piosenki.
·         Uczestniczy w zabawach tanecznych.
·         Ilustruje muzykę ruchem.
·         Odtwarza rytm podany przez nauczyciela.
·         Ilustruje ruchem treść piosenki ,wiersza .

Aktywność ruchowo-zdrowotna
Dziecko:
·         Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.
·         Stara się w sposób dokładny naśladować N. w wykonywaniu ćwiczeń.
·         Kontroluje własną aktywność  ruchową podczas zabaw pobudzająco -hamujących.
·         Sprawnie rzuca i chwyta piłkę.
·         Właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały wzrokowe, dźwiękowe w zabawach ruchowych.
 
Piosenka do nauki:,,Rowerowa piosenka’’
Kiedy spojrzę na ulicę, jadą piękne samochody,
 
 autobusy i tramwaje spieszą wciąż.
 
 Po błękitnym, czystym niebie samoloty mkną przed siebie
 
 i pociągi pędzą z wszystkich świata stron.
 Ref.: A ja swoim rowerem
 
 zwiedzę cały świat;
 
 lubię, kiedy w uszach gwiżdże wiatr.
 
 Mijam pola i lasy
 
 i podziwiam wciąż,
 
 jaki piękny jest ten świat.
 
II. Komu spieszy się, to proszę, może łatwo mnie wyprzedzić;
 
 mnie nie spieszy się w ogóle, nic a nic.
 
 Bardzo wolno pedałuję, z przerzutkami nie szarżuję,
 
 bo przyjemnie jechać tak jak ja.
 Ref.: A ja swoim...
 
Wiersz: „Lato i dzieci” B.Formy
Lato do nas idzie,
 
zatrzyma się w lesie.
 
Jagody, poziomki
 
w dużym koszu niesie.
 
Słoneczka promienie
 
rozrzuca dokoła.
 
– Chodźcie się pobawić! –
 
głośno do nas woła.
 
Nad morze, w góry
 chce pojechać z nami.
 Wie, że miło spędzi
 czas z przedszkolakami.

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL