Żłobek

Ikona telefonu Tel. 604 472 570

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedszkole

Ikona telefonu Tel. 535 172 235

Oferta przedszkola Elfik Sosnowiec

OFERTA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA "ELFIK" UL. STALOWA 9, SOSNOWIEC

pan czytajacy ksiazke grupie dzieci w przedszkolu

Często jako rodzice i opiekunowie nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami dla naszych dzieci. Wiara w siebie, zdolność do efektywnego przyswajania wiedzy i umiejętność szybkiego przystosowania się do zmieniających się warunków otoczenia, kształtują się we wczesnym dzieciństwie.

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich Rodziców i Opiekunów Dzieci, którzy chcą zapewnić swoim pociechom fachową opiekę, pomoc i serdeczność, dobrą zabawę i naukę.

Przyjmujemy Dzieci od 2,5 roku do 6 lat (w tym dzieci "pieluchowane")

Dziećmi zajmuje się grono wykwalifikowanych pedagogów, którzy organizują pobyt dziecka stosownie do jego wieku, stopnia rozwoju i predyspozycji. Dbamy, aby każda chwilę w Przedszkolu "Elfik" Dzieci spędzały w aktywny, atrakcyjny i pożyteczny dla nich sposób.

Podążając za tempem rozwoju i potrzebami każdego Dziecka, staramy się wybierać elementy tych metod nauki i zabawy, które w danej chwili są dla niego najlepsze. W ten sposób zapewniamy mu optymalne warunki do nauki i rozwoju. Dla nas równie ważny jest rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny, jest rozwój fizyczny Dziecka.

Maksymalna liczba Dzieci w grupie to 18 osób.

Obecnie w Przedszkolu uruchomiliśmy trzy grupy:

 • Żabki - Dzieci 2,5-3 letnie
 • Biedronki - Dzieci 3,5 - 4 letnie
 • Motylki - Dzieci 5 i 6 letnie

W ramach Niepublicznego Przedszkola "Elfik" oferujemy:

  • opiekę nad Dzieckiem w dni robocze wybranym przez Rodzica wariancie
  • posiłki dostosowane do potrzeb dziecka: śniadanie, II śniadanie, obiadek, podwieczorek
  • zajęcia adaptacyjne
  • elastyczność rozwiązań organizacyjnych i metodycznych
  • pełną opiekę wychowawczą, zabawę z rówieśnikami
  • opieka psychologa, logopedy - bieżąca obserwacja oraz diagnoza (czesne nie wlicza indywidualnych zajęć z dzieckiem)
  • gry i zabawy w ogrodzie, spacery (wedle możliwości pogodowych)
  • wycieczki
  • rodzinną atmosferę

DODATKOWO OFERUJEMY:

 • zajęcia na basenie
 • zajęcia na basenie
 • NOWOŚĆ: zajęcia z piłką w ramach ogólnopolskiego programu "Przedszkoliada"
 • zajęcia z tańca współczesnego
 • zajęcia rytmiczne
 • zajęcia z logorytmiki
 • zajęcia z j. angielskiego
 • zajęcia z j.niemieckiego
 • zajęcia gimnastyczne (w ramach zajęć grupowych)
 • szachy (tylko w naszym przedszkolu)
 • NOWOŚĆ: capoeira (zajęcia ruchowe)
 • udział w konkursach miejskich i krajowych
 • zajęcia prezentujące dobre maniery, formy towarzyskie i reguły grzeczności włączone w codzienne zajęcia grupowe
 • zajęcia plastyczne i ogólno artystyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych i materiałów
 • zajęcia z książką (codzienne czytanie dzieciom bajek)
 • zajęcia teatralne w naszym przedszkolnym teatrzyku z pacynkami i kukiełkami
 • zajęcia kulinarne
 • zajęcia relaksacyjne i wyciszające (z bogatym zestawem pomocy dydaktycznych)
 • profilaktyczne badania lekarskie (konsultacje specjalistów)
 • wspólne świętowanie z dzieckiem urodzin w grupie
 • teczka przedszkolaka z pracami dzieci
 • wspólne obchodzenie świąt i różnych uroczystości
 • pełną otwartość na współpracę z rodzicami
 • ubezpieczenie NW
 • Zabawy integracyjne z Rodzicami "FESTYN", "BIESIADA JESIENNA"
 • Bale karnawałowe
 • Występy z okazji "Dnia Babci i Dziadka", "Dnia Mamy i Taty"
 • Imprezy przedszkolne z okazji "Dnia Dziecka"
 • Wycieczki do teatru
 • Gościnny występy teatru kukiełkowego w Przedszkolu
 • Spotkania z ciekawymi osobami, prezentującymi różne zawody
 • Przyjazd teatrzyków, iluzjonistów, klaunów
 • Wycieczki tematyczne (odwiedziny u małych i dużych zwierząt w ZOO, poznawanie ciekawych roślin w Ogrodzie Botanicznym, zapoznanie z architekturą miasta)
 • Specjalne atrakcje dla dzieci - wyjścia np. do muzeum, teatru, kina, wyjazdy do stadniny koni

 

PODRĘCZNIKI: Decyzją Rady Pedagogicznej zostały wybrane z pośród wydawnictw, które złożyły oferty i zostały zatwierdzone przez Ministerstwo, podręczniki Wydawnictwa WSiP.

 • Dla Dzieci 3 -letnich
 • Dla Dzieci 4-letnich
 • Dla Dzieci 5 i 6-letnich

Każde dziecko posiada swój komplet książek/ćwiczeń.

PODRĘCZNIKI: Od 1 września 2013r. prowadzimy zajęcia z Dziećmi w oparciu o podręczniki wydawnictwa WsiP.

Grupa „Motylki” – „Tropiciele. Roczne Przygotowanie Przedszkolne.”
Grupa „Biedronki” – „Wesołe Przedszkole Czterolatka”
Grupa „Żabki” – „Razem w przedszkolu trzylatka””

podręczniki wydawnictwa WsiP

 

 

REALIZOWANY PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Program wychowania przedszkolnego jest zgodny z nową podstawą programową zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej (rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2009 roku).
Od 1 września 2009 r. we wszystkich formach wychowania przedszkolnego obowiązuje nowa podstawa programowa.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli wyraźnie podkreśla, że celem edukacji przedszkolnej jest wspomaganie rozwoju dziecka i przygotowanie do edukacji, a nie nauczanie. Zadaniem nauczycieli przedszkoli i tzw. klas zerowych jest ukształtowanie u dzieci gotowości do opanowania umiejętności czytania i pisania w szkole.

Główne cele wychowania przedszkolnego to:

 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych
 • Wychowanie do odróżniania dobra i zła oraz szacunku do innych ludzi
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej na radzenie sobie ze stresem oraz właściwe znoszenie sukcesu i porażki
 • Rozwijanie umiejętności społecznych pod katem poprawnych relacji z innymi ludźmi
 • Troska o zdrowie i rozwój fizyczny
 • Budowanie wiedzy o świecie i rozwijanie umiejętności prezentowania jej innym
 • Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i sztuki, jako formy wyrażania samego siebie
 • Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej - rodzina, rówieśnicy, naród
 • Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez indywidualne wpieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są potrzebne w szkole

Nowa podstawa określa szczegółowo obszary, które należy wspomagać, aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego niezależnie od placówki do jakiej dziecko uczęszcza. Nie opisuje tego, co ma być realizowane na zajęciach, lecz to, co dziecko ma umieć, aby było przygotowane do edukacji szkolnej i radzenia sobie w sytuacjach codziennych. Dlatego mówi się, że nowa podstawa programowa została napisana językiem efektów kształcenia. Jednocześnie warto pamiętać, że zapis w podstawie określa minimum wymagań. To nauczyciel, znając swoje przedszkolaki, powinien decydować, w jaki sposób wspomagać i stymulować rozwój dziecka zgodnie z jego aktualnymi możliwościami i potrzebami.

Są to następujące obszary:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.
 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
 • Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem
 • Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec
 • Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych
 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne,

Cele zajęć:

 • kształtowanie charakteru,
 • kształtowanie wrażliwości, empatii,
 • rozwijanie inteligencji wielorakich: muzycznej, matematycznej, logicznej, wizualno-przestrzennej, przyrodniczej, interpersonalnej, logicznej, wizualno-przestrzennej, przyrodniczej, interpersonalnej, ruchowej, językowej,
 • inspirowanie i kształtowanie pozytywnych postaw u najmłodszych,
 • wspomaganie w rozwijaniu osobistego potencjału,
 • stymulowanie do kreatywnej zabawy,
 • doświadczanie radości,

a także:

 • przygotowanie do dalszej edukacji, umożliwienie dzieciom osiągnięcie "gotowości szkolnej",
 • usamodzielnianie poprzez zdobywanie nowych sprawności.

Zajęcia z Dziećmi ukierunkowane są w szczególności na:

 • Naukę języka angielskiego metodą Musical Babies
 • Wychowanie moralno - społeczno - kulturowe mające wpływ na stronę duchową dziecka oraz przygotowujące przedszkolaka do aktywnego życia społecznego,
 • Zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone mające na celu wspomaganie rozwoju dziecka,
 • Kształcenie plastyczne " poprzez pobudzanie zainteresowań konstrukcyjnych jak i poznawanie różnorodnych form plastycznych.
 • Różnorodny program zajęć dydaktycznych przygotowujący do nauki czytania i pisania m.in. zajęcia matematyczne
 • Praca z podręcznikiem: indywidualna i w małych grupach
 • Naukę tańca towarzyskiego
 • Rytmika (zabawy z nutkami) z elementami zabaw fundamentalnych
 • Gimnastykę korekcyjną
 • Zabawy z wykorzystaniem śpiewu
 • Kontakty z literaturą dziecięcą
 • Czytanie na głos ulubionych bajek w tym także terapeutycznych, które pomagają w obniżeniu poziomu lęku, stresu, dodają odwagi, pocieszają
 • Zajęcia przyrodnicze i dostrzeganie wybranych zjawisk fizycznych
 • Zajęcia przyrodnicze, w tym wycieczki do pobliskich parków zakładanie ogródka, pielęgnacja roślin
 • Zajęcia kulinarne
 • Zajęcia teatralne - przygotowanie przez dzieci okolicznościowych teatrzyków i inscenizacji
 • Zajęcia prozdrowotne uczące zasad zdrowego trybu życia, żywienia i zachowań
 • Konsultacje pediatry, logopedy i psychologa dziecięcego, stomatologa

Zajęcia dodatkowe, które możemy realizować na życzenie rodziców:

 • rehabilitant,
 • konsultacje z logopedą,
 • konsultacje z psychologiem dziecięcym,
 • zajęcia z pedagogiem,

Zajęcia z logopedą - dzięki bezpłatnemu spotkaniu diagnozującemu rodzice otrzymują informację o wadach wymowy dziecka oraz zalecenia specjalisty dotyczące dalszej pracy z dzieckiem w celu poprawy artykulacji, wymowy i dykcji. Na życzenie rodziców istnieje możliwość odpłatnej współpracy logopedy z dzieckiem w naszym przedszkolu.

Zajęcia z psychologiem - placówka zapewnia spotkanie diagnozujące, dzięki któremu rodzice uzyskują informacje o możliwościach rozwojowych swojej pociechy, a w razie potrzeby mogą podjąć odpłatną współpracę z naszym specjalistą.

Zajęcia z pedagogiem - przygotowanie do nauki pisania, gotowość szkolna sześciolatka, dysleksja, dysgrafia, dysortografia.

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.