Żłobek

Ikona telefonu Tel. 604 472 570

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedszkole

Ikona telefonu Tel. 535 172 235

Miesięczny plan zajęć – Czerwiec 2023r.
Grupa „Liski”

Wychowawca: Patrycja Ozdoba-Kapuścik

 

Tematy tygodnia:

 1. Dzień dziecka
 2. Wielka wyprawa
 3. Smaki i zapachy lata
 4. Wakacyjne przygody

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • zapoznanie się z tematyką praw i obowiązków dzieci;
 • kształtowanie świadomości korzystania ze swoich praw;
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie i przestrzegania wspólnie ustalonych zasad; poznanie znaczenia słowa przyjaciel;
 • poznanie zasady działania magnesu;
 • rozwijanie zdolności matematycznych;
 • wzbudzanie ciekawości za sprawą aktywnego udziału w zabawach badawczych; kształtowanie poczucia rytmu oraz sprawności ruchowej;
 • rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi, spostrzegawczości;
 • kształtowanie umiejętności podejmowania wspólnych zabaw w grupie; poznanie zabaw dziecięcych popularnych w innych krajach;
 • utrwalenie wiedzy na temat praw i obowiązków dzieci;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych i konstrukcyjnych podczas wykonywania własnej zabawki; pobudzanie zmysłu dotyku;
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie;
 • kształtowanie postawy wyrażającej szacunek do innych kultur i ich przedstawicieli; poznanie charakterystycznych miejsc / budowli świata;
 • rozwijanie świadomości różnorodności kulturowej, językowej ludzi żyjących na różnych kontynentach;
 • poznanie pozawerbalnych sposobów na komunikowanie się z osobami mówiącymi w innych językach;
 • budowanie szacunku do ludzi, kultur na innych kontynentach; ćwiczenie wczuwania się w emocje i uczucia innych;
 • wzbogacanie słownika o nazwy środków komunikacji lądowej, morskiej i powietrznej;
 • rozwijanie percepcji słuchowej, wdrażanie do uważnego słuchania i rozumienia tekstów literackich, rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na podany temat;
 • rozwijanie zainteresowania podróżami, nauką płynącą z obcowania z przedstawicielami innych kultur, narodowości;
 • poznanie nazw zwierząt egzotycznych;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania wielkości;
 • ćwiczenie umiejętności rozróżniania uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, rozwijanie empatii; poznanie instrumentów i muzyki z różnych stron świata;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej, koordynacji słuchowo-ruchowej;
 • utrwalanie relacji rówieśniczych, kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i kulturę, z której się wywodzi;
 • stymulowanie doznań sensorycznych za pomocą poznawania smaków, zapachów;
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami podczas oczekiwania na swoją kolej w zabawie;
 • rozbudzanie ciekawości świata;
 • poznanie miejsca wakacyjnego wypoczynku;
 • rozwijanie umiejętności kulturalnego komunikowania się;
 • umacnianie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej;
 • nauka radzenia sobie z emocjami dotyczącymi zbliżającej się przerwy wakacyjnej; poznanie znaczenia słowa sztuka;
 • doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania i budowania wypowiedzi; pobudzanie wyobraźni w kontakcie ze sztuką;
 • uwrażliwianie na piękno przyrody;
 • poznanie zjawiska przyrodniczego: tęczy;
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania emocjonalnej wartości przyrody; ćwiczenie umiejętności eksperymentowania głosem;
 • wykorzystywanie oryginalnych technik podczas wykonywania prac plastycznych; rozpoznawanie odgłosów przyrody;
 • poznanie nazw, wyglądu i smaku owoców dojrzewających latem; utrwalenie wiedzy na temat smaków, zapachów lata;
 • kształtowanie wrażliwości zmysłowej;
 • rozwijanie kreatywności i zainteresowania otaczającym światem przyrody;
 • utrwalenie wiedzy na temat zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z wyjazdami wakacyjnymi oraz sposobów ich uniknięcia;
 • kształtowanie umiejętności oceniania swojego zachowania i jego konsekwencji;
 • doskonalenie znajomości i umiejętności bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa; poszerzenie wiedzy na temat gór w Polsce;
 • poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w górach;
 • poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat zasad bezpiecznego wypoczynku nad morzem; rozwijanie znajomości figur geometrycznych;
 • doskonalenie umiejętności zgodnej współpracy podczas zabawy;
 • poznanie zasad bezpieczeństwa dotyczących uprawiania sportów wodnych; nabywanie i utrwalanie wiedzy na temat geografii Polski;
 • rozwijanie umiejętności grafomotorycznych; rozwijanie sprawności fizycznej;
 • uwrażliwianie na piękno przyrody;
 • poznawanie nazw miejsc wakacyjnego wypoczynku; rozwijanie umiejętności plastycznych;
 • wspomaganie rozwoju integracji sensorycznej.

 

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zabawy dowolne w sali:

-poznawanie jej wyposażenia;

-zachęcanie do zabaw grupowych w kącikach zainteresowań;

-wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem;

-zachęcanie dzieci do zabawy samodzielnie wybranymi zabawkami;

-dbanie o zgodną i bezpieczną zabawę;

-stwarzanie miłej atmosfery integrującej grupę;

-zachęcanie do używania imion kolegów i koleżanek podczas zabawy;

 

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań:

- indywidualne kontakty N. z dziećmi;

- kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy;

- zachęcanie do eksplorowania sali;

- zachęcanie do korzystania z kącika czytelniczego;

- wdrażanie do odkładania zabawki na miejsce po skończonej zabawie;

- budowanie radosnej atmosfery;

- utrwalanie nawyku porozumiewania się spokojnym, umiarkowanym głosem podczas zabawy;

- zachęcanie dzieci do zgodnej zabawy;

- stwarzanie warunków do organizowania czasu wolnego;

- stwarzanie poczucia przynależności do grupy.

 

 • Zabawy z powitankami

 • Zabawy ruchowo-rytmiczne przy muzyce – rozwijające motorykę dużą, poczucie rytmu i umiejętność ilustrowania muzyki rytmem.

 • Zabawy ruchowe rozwijające sprawność fizyczną.

 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.

 • Słuchanie tekstów czytanych przez N., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami – rozwijanie mowy przez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej.

 

 

Wiersz:

„Niech żyją wakacje”

Niech żyją wakacje, niech żyje pole, las,

i niebo, i słońce, wolny, swobodny czas.

Pojedzie z nami piłka i pajac, i skakanka,

będziemy grać w siatkówkę od samiutkiego ranka.

Gorące, złote słońce na ciemno nas opali,

w srebrzystej, bystrej rzece będziemy się kąpali.

Niech żyją wakacje, niech żyje pole, las,

i niebo, i słońce, wolny, swobodny czas.

 

Piosenka:

„Po łące biega lato”

1. Po łące biega lato
Uwija się jak bąk.
„Dzień dobry” mówi kwiatom
i pieści każdy pąk.

Ref.:
Kto chce się z latem spotkać,
Niech idzie z nami tam.
Rumianek i stokrotka
Pokażą drogę nam.

2. Pomaga lato pszczołom,
Na kwiatach też się zna.
Uśmiecha się wesoło
I w berka z wiatrem gra!

Ref.:
Kto chce się z latem spotkać…

3. Gdy lato jest zmęczone,
W szałasie sobie śpi
I we śnie gra w zielone,
Bo łąka mu się śni.

Ref.:
Kto chce się z latem spotkać…
Co pod jednym dachem wspólne snują plany,