Żłobek

Ikona telefonu Tel. 604 472 570

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedszkole

Ikona telefonu Tel. 535 172 235

Miesięczny plan zajęć – październik 2021
Grupa „Liski”

Tematy tygodnia:

 1. Idzie jesień przez świat
 2. Jesienna przygoda
 3. Koszyk Pani Jesieni
 4. Skarby jesieni

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie znaczenia empatii jako ważnej wartości;
 • uwrażliwianie na piękno przyrody otaczające człowieka;
 • wychowanie do poszanowania środowiska przyrodniczego;
 • poznanie oznak jesieni występujących w przyrodzie;
 • nabieranie sprawności motoryki małej;
 • kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych przedmiotów z użyciem określeń mały, duży;
 • wzbudzenie zainteresowania instrumentami muzycznymi;
 • ukazanie możliwości wykorzystania nietypowych pomocy związanych z porą roku do zabaw i ćwiczeń;
 • rozbudzanie zainteresowania eksperymentowaniem z kolorem farby;
 • poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt leśnych;
 • nabywanie empatycznego stosunku do świata zwierząt;
 • czerpanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych;
 • nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami: wysoki / niski, wyższy / niższy, wysoko / nisko;
 • wspomaganie w rozwijaniu zdolności określania wyglądu ze względu na kształt;
 • uwrażliwianie na muzykę;
 • uświadamianie konieczności dbania o własne zdrowie;
 • określenie zasad zdrowego odżywiania;
 • poznanie znaczenia zwrotu ubierać się na cebulkę;
 • kształtowanie zainteresowań darami jesieni poprzez zabawy językowe;
 • utrwalanie nazw figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat);
 • dostrzeganie kształtu koła w środowisku przyrodniczym;
 • kształtowanie umiejętności opracowywania ruchów do piosenki;
 • rozpoznawanie wyglądu, smaku i koloru owoców i warzyw;
 • zdobywanie wiadomości o kapuście;
 • zdobywanie wiadomości na temat kukurydzy i produktów z niej powstałych;
 • umiejętność nazywania produktów spożywczych;
 • poznanie owoców i ich nazw;
 • wykorzystanie ziemniaka jako materiału do prac plastycznych;
 • kształtowanie pomysłowości i twórczości; rozwijanie umiejętności społecznych.

 

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zabawy dowolne w sali:
  • poznawanie jej wyposażenia;
  • zachęcanie do zabaw grupowych w kącikach zainteresowań;
  • wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem;
  • zachęcanie dzieci do zabawy samodzielnie wybranymi zabawkami;
  • dbanie o zgodną i bezpieczną zabawę;
  • stwarzanie miłej atmosfery integrującej grupę;
  • zachęcanie do używania imion kolegów i koleżanek podczas zabawy;
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań:
  • indywidualne kontakty N. z dziećmi;
  • kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy;
  • zachęcanie do eksplorowania sali;
  • zachęcanie do korzystania z kącika czytelniczego;
  • wdrażanie do odkładania zabawki na miejsce po skończonej zabawie;
  • budowanie radosnej atmosfery;
  • utrwalanie nawyku porozumiewania się spokojnym, umiarkowanym głosem podczas zabawy;
  • zachęcanie dzieci do zgodnej zabawy;
  • stwarzanie warunków do organizowania czasu wolnego;
  • stwarzanie poczucia przynależności do grupy.
 • Zabawy z powitankami
 • Zabawy ruchowo-rytmiczne przy muzyce – rozwijające motorykę dużą, poczucie rytmu i umiejętność ilustrowania muzyki rytmem.
 • Zabawy ruchowe rozwijające sprawność fizyczną.
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Słuchanie tekstów czytanych przez N., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami – rozwijanie mowy przez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej.

 

 

Wiersz:
Jesień
(M. Strzałkowska)

- Patrzcie! Lecą już żurawie
i bociany , i słowiki,
i jaskółki, i kukułki…
Odlatują do Afryki!

U nas zimy są za zimne ,
tam czekają ciepłe kraje…
Lecz część ptaków mróz ma za nic -
stroszy piórka i zostaje.

 

Piosenka:
Kolorowe listki

Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały.
Kolorowe listki na wietrze szumiały.
Szu, szu, szu, szumiały wesoło.
Szu, szu, szu, wirowały w koło.

Kolorowe listki bardzo się zmęczyły.
Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.
Hop, hop, hop, tak sobie skakały.
Hop, hop, hop, w koło wirowały.

Kolorowe listki spadły już na trawę.
Kolorowe listki skończyły zabawę.
Cicho, sza, listki zasypiają.
Cicho, sza, oczka zamykają.