Żłobek

Ikona telefonu Tel. 604 472 570

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedszkole

Ikona telefonu Tel. 535 172 235

Miesięczny plan zajęć – Kwiecień 2022r.
Grupa „Liski”

Wychowawca: Patrycja Ozdoba-Kapuścik

 

Tematy tygodnia:

 1. Święta, święta, biją dzwony
 2. Wielkanoc
 3. Z kulturą za pan brat
 4. Jestem kulturalny

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznawanie polskich tradycji ludowych, związanych z obchodzeniem świąt wielkanocnych;
 • nazywanie elementów stołu wielkanocnego;
 • uwrażliwianie na tradycję;
 • kultywowanie tradycji przygotowanie koszyka do poświęcenia;
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej podczas układania produktów w koszyku;
 • nawiązanie do tradycji malowania jajek w zabawach matematycznych;
 • doskonalenie umiejętności wykonywania zadania według instrukcji;
 • kształcenie umiejętności respektowania poleceń;
 • poznawanie zwierząt kojarzonych z Wielkanocą podczas zabaw naśladowczych, muzyczno-ruchowych;
 • kształtowanie wrażliwości na barwę instrumentu;
 • rozwijanie zdyscyplinowania podczas wspólnego muzykowania;
 • rozwijanie umiejętności przygotowania i dekorowania wielkanocnych wypieków;
 • rozwijanie możliwości percepcyjnych;
 • naśladowanie czynności z życia codziennego;
 • zdobywanie wiedzy o wsi i jej mieszkańcach, odróżnianie miasta od wsi;
 • dzielenie się wiedzą z innymi ludźmi;
 • rozbudzanie szacunku do różnych grup społecznych, odmienności kultur;
 • rozwijanie procesów analizy i syntezy;
 • wyciąganie prostych wniosków z treści obrazków;
 • ćwiczenie oczekiwania na swoją kolej podczas wypowiedzi;
 • utrwalenie pojęcia para;
 • dobieranie par przeciwstawnych;
 • kształtowanie umiejętności pokonywania trudności;
 • poznanie charakterystycznych cech kotów;
 • klaskanie w rytm melodii;
 • poznanie zwyczaju śmigusa-dyngusa i przygotowanie własnej dyngusówki;
 • ćwiczenie kreatywności podczas działań plastyczno-technicznych;
 • odczuwanie przynależności podczas uczestnictwa w tradycjach i zwyczajach rodzinnych;
 • rozumienie znaczenia uczuć w życiu człowieka;
 • wykorzystywanie dramy jako środka do wyrażania emocji;
 • ćwiczenie radzenia sobie z przykrymi uczuciami;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • doszukiwanie się przyczyny wydarzenia;
 • poznanie zasad zachowania się w kinie;
 • dostrzeganie regularności (rytmu) w zabawie;
 • rozwijanie umiejętności naśladowania;
 • poznanie zasad zachowania się w teatrze;
 • poszerzanie wiedzy na temat baletu;
 • rozwijanie płynności ruchów;
 • wyrażanie siebie i własnych emocji poprzez ruch;
 • poznanie zawodu malarza;
 • wdrażanie do odpowiedniego używania słów: malarz, galeria, obraz;
 • wyrażanie siebie w malarstwie;
 • ćwiczenie kulturalnego zachowania się przy stole;
 • kształtowanie zachowań społecznie akceptowanych;
 • motywowanie do udziału w życiu kulturalnym przedszkola;
 • poznanie akcesoriów urodzinowych;
 • kształtowanie odpowiedniego zachowania się podczas uroczystości typu urodziny;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • utrwalanie znajomości zwrotów grzecznościowych: dzień dobry i do widzenia;
 • ćwiczenie umiejętności odpowiedniego stosowania zwrotu w danej sytuacji;
 • motywowanie do kulturalnego zachowywania się;
 • próba określenia własnych praw na podstawie piosenki;
 • ćwiczenie umiejętności wyrażania sprzeciwu;
 • wyrażanie emocji w formie śpiewu;
 • rozwijanie zdolności plastycznych;
 • odczuwanie potrzeby wyrażania siebie w pracach plastycznych;
 • dostrzeganie wartości emocjonalnej w gotowej pracy.

 

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zabawy dowolne w sali:
  • poznawanie jej wyposażenia;
  • zachęcanie do zabaw grupowych w kącikach zainteresowań;
  • wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem;
  • zachęcanie dzieci do zabawy samodzielnie wybranymi zabawkami;
  • dbanie o zgodną i bezpieczną zabawę;
  • stwarzanie miłej atmosfery integrującej grupę;
  • zachęcanie do używania imion kolegów i koleżanek podczas zabawy;
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań:
  • indywidualne kontakty N. z dziećmi;
  • kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy;
  • zachęcanie do eksplorowania sali;
  • zachęcanie do korzystania z kącika czytelniczego;
  • wdrażanie do odkładania zabawki na miejsce po skończonej zabawie;
  • budowanie radosnej atmosfery;
  • utrwalanie nawyku porozumiewania się spokojnym, umiarkowanym głosem podczas zabawy;
  • zachęcanie dzieci do zgodnej zabawy;
  • stwarzanie warunków do organizowania czasu wolnego;
  • stwarzanie poczucia przynależności do grupy.
 • Zabawy z powitankami
 • Zabawy ruchowo-rytmiczne przy muzyce – rozwijające motorykę dużą, poczucie rytmu i umiejętność ilustrowania muzyki rytmem.
 • Zabawy ruchowe rozwijające sprawność fizyczną.
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Słuchanie tekstów czytanych przez N., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami – rozwijanie mowy przez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej.

 

Wiersz: ,,Cukrowy baranek” (E. Szelburg - Zarembina)

Cukrowy baranek
Ma złociste różki.
Pilnuje pisanek
na łące z rzeżuszki.
A gdy nikt nie patrzy,
chorągiewką buja
i cichutko meczy
święte „Alleluja”...

-------------------------------------------------------------

Piosenka: ,,Znaki Wielkanocy” (ZoZi)

Te mazurki ozdobione migdałami
Te koszyki wypełnione pisankami
Te baranki ulepione z marcepanu
Bazie kotki od staruszki ze straganu
To są znaki tradycyjnej Wielkanocy
Kiedy życie się odradza do swej mocy
To znaki rozbudzonej świeżo wiosny
Świat się staje znów zielony i radosny
Świat radosny! Radosny! Świat radosny!
Te palemki od bibuły kolorowe
Baby z lukrem wyrośnięte, bo drożdżowe
No a potem jeszcze lany poniedziałek
Śmigus dyngus pełen mokrych niespodzianek