Żłobek

Ikona telefonu Tel. 604 472 570

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedszkole

Ikona telefonu Tel. 535 172 235

Miesięczny plan zajęć – Listopad 2022r.
Grupa „Liski”

Wychowawca: Patrycja Ozdoba-Kapuścik

 

Tematy tygodnia:

 1. Mała i duża ojczyzna.
 2. W świecie wyobraźni.
 3. Przygotowania do zimy.
 4. Nasze ciało.

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • poznanie pojęć: mapa, symbole, Polska;
 • poszerzanie słownika czynnego;
 • używanie pojęć: dom, mieszkańcy domu;
 • dokonywania analizy sylabowej;
 • ćwiczenia w odróżnianiu fikcji od rzeczywistości;
 • poszerzenie wiedzy o wyglądzie miast;
 • odróżnianie krajobrazu miasta i wsi;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania, dokonywania analizy sylabowej, prowadzenia eksperymentów;
 • wprowadzenie pojęcia wyobraźnia;
 • doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami;
 • rozwijanie wrażliwości zapachowej, nauka relaksacji;
 • odróżnianie fikcji od rzeczywistości;
 • rozwijanie wyobraźni;
 • rozumienie pojęcia marzenie;
 • poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu muzycznego;
 • rozbudzanie wyobraźni dźwiękowej;
 • współdziałanie w parach, doskonalenie współpracy;
 • ćwiczenie ruchów naprzemiennych, rozciąganie;
 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych zapachów;
 • rozwijanie wrażliwości sensorycznej;
 • poszerzanie słownictwa czynnego;
 • doskonalenie współpracy w grupie;
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt leśnych i ich nawyków żywieniowych;
 • poznanie zasad zachowania się w lesie;
 • wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę, wdrażanie do odpowiedniego zachowania w lesie;
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijanie motoryki dużej i małej oraz precyzyjnych ruchów rąk;
 • poznanie podstawowych wiadomości na temat przygotowań do zimy wiewiórki, niedźwiedzia i jeża;
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących i pozostających w Polsce;
 • utrwalenie wiadomości na temat wiewiórki, jeża i ptaków;
 • kształtowanie umiejętności określania położenia różnych przedmiotów w przestrzeni;
 • poznanie wybranej piosenki z repertuaru dziecięcego, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu;
 • zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań;
 • rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia;
 • wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie;
 • utrwalanie znajomości nazw części ciała;
 • poznanie zawodu lekarza;
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji i podawania ich nazw;
 • rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała;
 • utrwalanie znajomości nazw części ciała;
 • poznanie zmysłów i odpowiadających im narządów;
 • poznanie zasad utrzymania higieny jamy ustnej;
 • poznanie zawodu stomatologa;
 • poznanie produktów zdrowych dla zębów;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji według symbolu;
 • kształtowanie nawyku mycia zębów;
 • poznanie nazw różnych aktywności fizycznych;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • kształcenie słuchu muzycznego i rozwijanie umiejętności wokalnych;
 • nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne;
 • poznanie wybranych zasad zdrowego odżywiania;
 • kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych artykułów;
 • zachęcanie do odkrywania nowych smaków.

 

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zabawy dowolne w sali:
  • poznawanie jej wyposażenia;
  • zachęcanie do zabaw grupowych w kącikach zainteresowań;
  • wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem;
  • zachęcanie dzieci do zabawy samodzielnie wybranymi zabawkami;
  • dbanie o zgodną i bezpieczną zabawę;
  • stwarzanie miłej atmosfery integrującej grupę;
  • zachęcanie do używania imion kolegów i koleżanek podczas zabawy;
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań:
  • indywidualne kontakty N. z dziećmi;
  • kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy;
  • zachęcanie do eksplorowania sali;
  • zachęcanie do korzystania z kącika czytelniczego;
  • wdrażanie do odkładania zabawki na miejsce po skończonej zabawie;
  • budowanie radosnej atmosfery;
  • utrwalanie nawyku porozumiewania się spokojnym, umiarkowanym głosem podczas zabawy;
  • zachęcanie dzieci do zgodnej zabawy;
  • stwarzanie warunków do organizowania czasu wolnego;
  • stwarzanie poczucia przynależności do grupy.
 • Zabawy z powitankami
 • Zabawy ruchowo-rytmiczne przy muzyce – rozwijające motorykę dużą, poczucie rytmu i umiejętność ilustrowania muzyki rytmem.
 • Zabawy ruchowe rozwijające sprawność fizyczną.
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Słuchanie tekstów czytanych przez N., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami – rozwijanie mowy przez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej.

 

Wiersz: ,,Listopad”
(Wanda Grodzieńska)

Wyszedł sobie do ogrodu
stary, siwy pan Listopad.
Grube palto wdział od chłodu
i kalosze ma na stopach.
Deszcz zacina, wiatr dokucza,
pustka, smutek dziś w ogrodzie.
Pan Listopad cicho mruczy
"Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi".
Po listowiu kroczy sypkim
na ławeczce sobie siada:
"Chłód i zimno, mam dziś chrypkę.
Trudna rada! Trudna rada!"

 

-------------------------------------------------------------

Piosenka: „Listopad gra na basie”
„(sł. Zofia Holska-Albekier)

Pan listopad gra na basie dylu dylu bum
Na jesiennym graniu zna się
Trawką dotknął strun
Wesoło gra muzyka, pada deszcz
Świerszcz za kominem cyka
Tańcz gdy chcesz

Pan listopad gra na bębnie bara bara bam
Z deszczem kółka, równo pięknie koncert daje nam

Wesoło gra muzyka, pada deszcz
Świerszcz za kominem cyka
Tańcz gdy chcesz

Pan listopad gra na flecie fiju, fiju, fiu
Z liści złotych ma berecik a kubraczek z nut

Wesoło gra muzyka, pada deszcz
Świerszcz za kominem cyka
Tańcz gdy chcesz