Żłobek

Ikona telefonu Tel. 604 472 570

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedszkole

Ikona telefonu Tel. 535 172 235

 Plan miesięczny – Marzec 2023 rok
Grupa „Jeżyki”

Wychowawca: Angelina Sikora

 

 

Bloki tematyczne:

 1. W kinie i teatrze
 2. W świecie książek
 3. Przebudzenie po zimie
 4. W wiosennym ogrodzie
 5. Na wiosennej łące

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poszerzenie wiedzy na temat kina i teatru oraz właściwego zachowania w miejscach publicznych, utrwalanie umiejętności dostosowywania stroju do sytuacji, kształtowanie umiejętności rozróżniania typów lalek teatralnych (pacynka, kukiełka, marionetka), kształtowanie postawy otwartości na sztukę
 • poznanie i utrwalenie znajomości nazw zawodów pracowników teatru i kina, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej, ćwiczenie umiejętności odróżniania zdania pytającego od oznajmującego, kształtowanie logicznego myślenia, uświadomienie wartości wspólnej pracy nad projektem typu film, przedstawienie
 • poznanie zasad obowiązujących przy zajmowaniu miejsc na widowni w kinie lub teatrze, ćwiczenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi, utrwalenie znajomości nazw zawodów związanych z pracą w kinie i teatrze, doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy z rówieśnikami
 • poznanie piosenki na temat teatru, rozwijanie słuchu muzycznego, kształtowanie poczucia rytmu, wdrażanie do podejmowania aktywności twórczej i odczuwania satysfakcji z własnych osiągnięć, ćwiczenie umiejętności pracy w grupie i realizowania przydzielonych zadań
 • poznanie cech charakterystycznych kina niemego, utrwalenie wiedzy na temat kina i teatru, osób pracujących przy powstawaniu spektaklu i filmu, pobudzanie i stymulowanie zmysłów podczas zabaw sensorycznych, kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem wywołanym byciem w centrum uwagi
 • poznanie sposobu dbania o książki, kształtowanie nawyku czytania książek i odkładania ich na półkę, uświadamianie wartości lektury w życiu człowieka, wdrażanie do poczucia odpowiedzialności za wspólne mienie
 • poznanie pojęć biblioteka, księgarnia i różnic między tymi miejscami, ćwiczenie właściwego zachowania podczas wizyt w bibliotece, księgarni, doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej, zapoznanie z akcją „Drugie życie książki”, uświadomienie wartości wynikającej z obcowania z książkami
 • poznanie procesu tworzenia książki i zawodów związanych z tym procesem, doskonalenie umiejętności przeliczania, rozwijanie wyobraźni i kreatywności, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego
 • poznanie nowej piosenki, rozwijanie słuchu muzycznego, ćwiczenie umiejętności klasyfikowania książek ze względu na tematykę, kształtowanie umiejętności autoprezentacji
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej tematu tygodnia, osób związanych z przygotowaniem książek, pobudzanie zmysłów, wdrażanie do samodzielnej pracy, uświadomienie korzyści płynących z regularnej lektury
 • poznawanie oznak wiosennej pogody, rozwijanie słownika czynnego, poznanie definicji zwrotów: ubierać się na cebulkę, w marcu jak w garncu, utrwalenie znajomości nazw części garderoby, kształtowanie umiejętności dostosowywania stroju do pogody i ubierania się na cebulkę, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie rówieśniczej
 • utrwalenie znajomości znaczenia powiedzenia W marcu jak w garncu, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej, rozwijanie świadomości występowania różnorodnych zjawisk atmosferycznych, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego, uczestniczenie w różnych formach aktywności, np. dramie
 • nabywanie wiedzy na temat różnych typów kalendarzy, doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych, kształtowanie umiejętności prowadzenia kalendarza pogodowego, zachęcanie do systematycznej pracy
 • poznanie ptaków przylatujących wiosną do Polski, ćwiczenie orientacji w przestrzeni, kształtowanie poczucia formy i „pulsu” muzycznego, kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie wrażliwości na otaczającą nas przyrodę, wdrażanie do zgodnej współpracy w grupie
 • poznanie zjawiska powstawania tęczy, kształtowanie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów przyrodniczych i formułowania wniosków, utrwalenie wiedzy dotyczącej tematu tygodnia, ćwiczenie kreatywności, wyobraźni, pobudzanie zmysłów, wdrażanie do zachowywania norm społecznych, np. oczekiwania na swoją kolej
 • poznanie etapów prac wykonywanych wiosną w ogrodzie, poznanie nazw i zastosowania sprzętów ogrodniczych, kształtowanie nawyku dbania o porządek w swoim otoczeniu, uświadomienie konieczności wykonywania pewnych czynności w określonym czasie, wyrabianie nawyku systematycznego wykonywania zadań, wdrażanie do bycia cierpliwym
 • poznanie nazw wiosennych kwiatów, utrwalanie wiedzy dotyczącej wzrostu roślin (z nasion lub cebulek), doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem utworów literackich, rozwijanie postawy odpowiedzialności za hodowaną roślinę
 • utrwalenie wiadomości o warunkach niezbędnych do życia i wzrostu roślin, doskonalenie umiejętności przeliczania, posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi, ćwiczenie umiejętności czytania znaków, budowania ciągów przyczynowo-skutkowych na podstawie obrazków, doskonalenie umiejętności współpracy w zespole, sztuki kompromisu
 • nauka nowej piosenki o tematyce wiosennej, rozwijanie sprawności ruchowej i umiejętności reagowania na sygnał w zabawie, kształtowanie wrażliwości na otaczającą przyrodę, ćwiczenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej tematu tygodnia, kształtowanie postawy proekologicznej, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, rozwijanie odpowiedzialności za założoną hodowlę
 • poznanie etapów prac wykonywanych wiosną w ogrodzie, poznanie nazw i zastosowania sprzętów ogrodniczych, kształtowanie nawyku dbania o porządek w swoim otoczeniu, uświadomienie konieczności wykonywania pewnych czynności w określonym czasie, wyrabianie nawyku systematycznego wykonywania zadań, wdrażanie do bycia cierpliwym
 • poznanie nazw wiosennych kwiatów, utrwalanie wiedzy dotyczącej wzrostu roślin (z nasion lub cebulek), doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem utworów literackich, rozwijanie postawy odpowiedzialności za hodowaną roślinę
 • utrwalenie wiadomości o warunkach niezbędnych do życia i wzrostu roślin, doskonalenie umiejętności przeliczania, posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi, ćwiczenie umiejętności czytania znaków, budowania ciągów przyczynowo-skutkowych na podstawie obrazków, doskonalenie umiejętności współpracy w zespole, sztuki kompromisu
 • nauka nowej piosenki o tematyce wiosennej, rozwijanie sprawności ruchowej i umiejętności reagowania na sygnał w zabawie, kształtowanie wrażliwości na otaczającą przyrodę, ćwiczenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej tematu tygodnia, kształtowanie postawy proekologicznej, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, rozwijanie odpowiedzialności za założoną hodowlę

 

Wiersz:
PRZEBUDZENIE WIOSNY

Obudziła się dziś Wiosna
Uśmiechnięta i radosna
Rozejrzała się dokoła
– Ojej!! Na wstawanie pora!

Czas obudzić mą przyrodę
Niech nie wieje wietrzyk chłodem
Promień słońca niech ogrzewa
Trawę, kwiaty, krzewy, drzewa

Niech otworzą się już pąki
Niech śpiewają już skowronki
Pszczoły zaczną swoją pacę
Ja już na świat ciepło patrzę

------------------------------------------------------------------------------ 

Piosenka:
„Wiosna w ogródku” – Fasolki

https://www.youtube.com/watch?v=_uJ4HB68w18

1. Grabie i łopaty zimą spały w szopie Wiadomo, że wtedy grządek nikt nie kopie.
Nagle przyszła wiosna na dwór je wygnała, Kiedy pracowały, ona planowała.

Ref: Tu i tam zieleń dam. Szaro-bure zniknie. Ani się obejrzysz jak wszystko rozkwitnie.
W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa, Kwiaty będą kwitnąć, ptaki będą śpiewać.

2. Słońce grzać zaczęło z coraz większą mocą. Grabie i łopaty męczą się i pocą.
Taczki i konewki także się zwijają Wszyscy pani wiośnie dzielnie pomagają.

Ref: Tu i tam zieleń dam. Szaro-bure zniknie. Ani się obejrzysz jak wszystko rozkwitnie.
W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa, Kwiaty będą kwitnąć, ptaki będą śpiewać. (x2)