Żłobek

Ikona telefonu Tel. 604 472 570

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedszkole

Ikona telefonu Tel. 535 172 235

 Plan miesięczny – Grupa „Jeżyki”
KWIECIEŃ 2024r.

Wychowawca: Angelina Sikora

 

Bloki tematyczne:
1. W świecie książek

2. Dbamy o naszą planetę

3. Na wiosennej łące

4. Kto nam pomoże ?Cele dydaktyczno – wychowawcze:

 • kształtowanie nawyku czytania książek, odkładania ich na półkę i właściwych zachowań podczas czytania/oglądania książek, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat, kształtowanie umiejętności klasyfikowania według wybranej cechy, rozwijanie sprawności fizycznej

 • wprowadzenie litery „f”, „F”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, utrwalenie wiedzy na temat funkcjonowania księgarni, biblioteki i czytelni oraz właściwych zachowań podczas pobytu w bibliotece, zachęcanie do dzielenia się książkami, wymiany nimi i wielokrotnego ich używania

 • doskonalenie czynności matematycznych, zapoznanie z procesem tworzenia książki, uświadomienie wartości pracy każdego człowieka w procesie tworzenia książki, poznanie zawodów związanych z powstawaniem książki, utrwalanie nazw cech wielkościowych i umiejętności odwzorowywania

 • poznanie nowej piosenki i nauka metodą ze słuchu, rozwijanie słuchu muzycznego i wyobraźni, doskonalenie umiejętności autoprezentacji, rozwijanie umiejętności plastycznych

 • utrwalenie wiedzy na temat książek, pobudzanie wielu zmysłów, wdrażanie do samodzielnej pracy, wyrażanie ekspresji twórczej podczas prac plastyczno-technicznych;

 • zapoznanie z pojęciem i przedmiotem „globus”, kształtowanie nawyku sprzątania, budowanie poczucia odpowiedzialności za planetę, wpajanie przekonania, że Ziemia to nasz dom, o który trzeba dbać, poznanie zachowań proekologicznych, rozwijanie sprawności fizycznej

 • poszerzenie wiedzy na temat kolorów śmietników i surowców, które do nich należy wrzucać, kształtowanie zachowań proekologicznych, w tym umiejętności segregowania śmieci, rozwijanie świadomości językowej, poszerzenie słownika czynnego, zwracanie uwagi na wyrazy rymujące się, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych

 • zapoznanie z informacjami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii, doskonalenie czynności matematycznych, w tym liczenia i pomiaru długości, utrwalenie cech wielkościowych, kształtowanie zachowań proekologicznych

 • kształtowanie proekologicznego stylu życia, w tym nawyku oszczędzania wody, zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody, rozwijanie orientacji w przestrzeni, wyobraźni ruchowej i dźwiękowej, ćwiczenie poczucia „pulsu” w muzyce, rozwiązywanie zagadek, utrwalanie wiedzy o sprzętach domowych związanych z wodą (pralka, zmywarka, umywalka itp.)

 • utrwalenie pojęcia ,,recykling”, wykorzystanie odpadów do zrobienia nowych przedmiotów (instrumentów muzycznych, zabawek) – zachęcanie do nadawania odpadom drugiego życia, stymulowanie wielu zmysłów, utrwalanie wiedzy na temat zachowań proekologicznych

 • uwrażliwianie na otaczającą przyrodę, budowanie pozytywnej postawy wobec pracy owadów zapylających, reagowanie na wskazówki N., uważne słuchanie, budowanie wypowiedzi, nawiązywanie relacji rówieśniczych, rozwijanie tężyzny fizycznej, ćwiczenie percepcji wzrokowej

 • wprowadzenie litery „ł”, „Ł”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wzmacnianie odporności, ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych, zachęcanie do zabaw i eksperymentów słownych (np. szukania rymów)

 • poznanie różnicy między pojęciami „pionowe” i „poziome”, zapoznanie się z przyrządami do mierzenia, kształtowanie świadomości przyrodniczej i poczucia empatii i troski, rozwijanie umiejętności odwzorowywania

 • rozwijanie małej motoryki, ćwiczenie koncentracji, rozwijanie zdolności wokalnych, uwrażliwianie zmysłów przez zabawy usprawniające percepcję słuchową, rozwijanie sprawności fizycznej

 • rozwijanie zdolności manualnych, stymulowanie wielu zmysłów, poznanie ziół rosnących na polskich łąkach, zachęcanie do obserwacji owadów, podsumowanie wiedzy, integracja grupy

 • zapoznawanie się ze sposobami wzywania pomocy w razie nagłego wypadku, podawanie nazw stanów emocjonalnych, uważne słuchanie tekstu literackiego i budowanie wypowiedzi na jego temat, zapoznanie z pracą straży pożarnej, rozwijanie logicznego myślenia i poczucia następstwa czasu, rozwijanie sprawności fizycznej

 • poszerzanie wiedzy na temat sposobów wzywania pomocy w sytuacjach, które tego wymagają, zapoznanie z pracą policjanta oraz zasadami panującymi na drodze, rozwijanie aparatu mowy, ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych

 • poszerzenie wiedzy na temat pracy strażaków, ćwiczenie, jak zadzwonić po straż pożarną w nagłym wypadku, wykonywanie prostych operacji na zbiorach, ćwiczenie umiejętności odwzorowywania, zachęcanie do zabaw ruchowych i naśladowczych

 • zapoznanie z pracą lekarza, uwrażliwianie zmysłów przez zabawy usprawniające percepcję wzrokowo-słuchową, zapoznanie ze zdrowym stylem życia, rozwijanie sprawności fizycznej, przypomnienie piosenki, zachęcanie do podejmowania wyzwań kulinarnych

 • utrwalanie numerów alarmowych, kształtowanie umiejętności wzywania pomocy w nagłych wypadkach, uwrażliwianie zmysłu dotyku przez zabawy techniczne i plastyczne, w tym z wykorzystaniem materiału naturalnego, podsumowanie wiedzy

 

 

Wiersz:

„Wiosenne porządki” – Jan Brzechwa

Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana,
Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana,
Lecz zajrzała we wszystkie zakątki:
-Zaczynamy wiosenne porządki.
Skoczył wietrzyk zamaszyście,
Poodkurzał mchy i liście.
Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek
Powymiatał brudny śnieżek.
Krasnoludki wiadra niosą,
Myją ziemię ranną rosą.
Chmury, płynąc po błękicie,
Urządziły wielkie mycie,
A obłoki miękką szmatką
Polerują słońce gładko,
Aż się dziwią wszystkie dzieci,
Że tak w niebie ładnie świeci.
Bocian w górę poszybował,
Tęczę barwnie wymalował,
A żurawie i skowronki
Posypały kwieciem łąki,
Posypały klomby, grządki
I skończyły się porządki.


Piosenka:
„Kwiatki bratki i stokrotki”- Chochliki

https://www.youtube.com/watch?v=KoAEIDEzG3Y

Jestem sobie ogrodniczka,

Mam nasionek pół koszyczka.

Jedne gładkie, drugie w łatki,

A z tych nasion będą kwiatki.

Ref:

Kwiatki, bratki i stokrotki

Dla Malwinki, dla Dorotki.

Kolorowe i pachnące,

Malowane słońcem.

Mam konewkę z dużym uchem

Co podlewa grządki suche.

Mam łopatkę, oraz grabki

Bo ja dbam o moje kwiatki.

Ref:

Kwiatki, bratki i stokrotki

Dla Malwinki, dla Dorotki.

Kolorowe i pachnące,

Malowane słońcem