Żłobek

Ikona telefonu Tel. 604 472 570

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedszkole

Ikona telefonu Tel. 535 172 235

Miesięczny plan pracy – listopad 2023r.
Grupa „Motylki”

Wychowawca: mgr Marta Pietras

 

 

BLOKI TEMATYCZNE:

1. Mała i duża ojczyzna
2. W świecie wyobraźni
3. Przygotowania do zimy
4. Nasze ciało

 

Ogólne cele wychowawczo - dydaktyczne:

 

 • poznanie pojęć: patriotyzm, ojczyzna, troska, poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie wrażliwości, empatii, umiejętności nazywania uczuć i emocji
 • poznanie kształtu litery m, M, t, T, d, D, y, Y zachęcanie do nauki czytania, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej, rozwijanie sprawności manualnej, wprowadzenie do rozumienia żartów słownych, rozwijanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości
 • rozpoznawanie i pisanie cyfry 4, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 4, rozwijanie umiejętności przeliczania, doskonalenie układania rytmów, doskonalenie umiejętności wchodzenia w role
 • utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych, rozwijanie umiejętności muzycznych, rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności uważnej obserwacji zachowania kolegów i koleżanek
 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych symboli narodowych, rozwijanie sprawności manualnej, wrażliwości sensorycznej, różnicowania faktur dotykiem, doskonalenie współpracy, rozwijanie umiejętności rozumienia sygnałów werbalnych i symboli
 • wprowadzenie pojęcia „wyobraźnia”, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami, rozwijanie wrażliwości zapachowej, nauka relaksacji, kształtowanie empatii
 • rozpoznawanie i pisanie cyfry 5, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 5, rozwijanie wyobraźni, doskonalenie umiejętności stawiania hipotez i wyciągania wniosków
 • poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej, rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu muzycznego, doskonalenie współpracy w grupie
 • rozpoznawanie żartów językowych, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, poszerzanie słownictwa, doskonalenie współpracy, ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych
 • wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt i ich nawyków żywieniowych, poznanie budowy i zastosowania domku dla owadów, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do odpowiedzialności za przyrodę, budzenie wrażliwości na potrzeby zwierząt
 • poznanie podstawowych wiadomości na temat przygotowań do zimy różnych zwierząt, kształtowanie sprawności manualnej, wdrażanie do odpowiedzialnego korzystania z przyrody i dokarmiania zwierząt
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących i pozostających w Polsce, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, przeliczania i rozwiązywania zadań z treścią, wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • utrwalenie wiadomości na temat zwierząt przed zimą, kształcenie zmysłów, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie poznanie części ciała i roli niektórych organów, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała
 • poznanie podstawowych wiadomości na temat zmysłów i narządów zmysłów, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów do utrzymania czystości i pielęgnacji włosów, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonego eksperymentu, rozwijanie mowy i wymowy, wdrażanie do utrzymywania higieny osobistej
 • poznanie wybranych zasad zdrowego stylu życia, kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych artykułów, kształcenie motoryki małej, zachęcanie do odkrywania nowych smaków

 

Piosenka: Przybyli ułani pod okienko

Przybyli ułani pod okienko
Przybyli ułani pod okienko
Pukają wołają: „puść panienko"
Pukają wołają: „puść panienko"
Zaświecił miesiączek do okienka
Zaświecił miesiączek do okienka
W koszulce stanęła w nim panienka
W koszulce stanęła w nim panienka
„O Jezu, a cóż to za wojacy"
„O Jezu, a cóż to za wojacy"
„Otwieraj! Nie bój się to czwartacy"
„Otwieraj! Nie bój się to czwartacy"
Przyszliśmy napoić nasze konie
Przyszliśmy napoić nasze konie
Za nami piechoty pełne błonie
Za nami piechoty pełne błonie
„O Jezu! A dokąd Bóg prowadzi"
„O Jezu! A dokąd Bóg prowadzi"
„Warszawę odwiedzić byśmy radzi"
„Warszawę odwiedzić byśmy radzi"
Gdy zwiedzim Warszawę już nam pilno
Gdy zwiedzim Warszawę już nam pilno
Zobaczyć to stare nasze Wilno
Zobaczyć to stare nasze Wilno
A z Wilna już droga jest gotowa
A z Wilna już droga jest gotowa
Prowadzi prościutko aż do Lwowa
Prowadzi prościutko aż do Lwowa
„O Jezu, a cóż to za mizeria"
„O Jezu, a cóż to za mizeria"
„Otwórz no panienko! Kawaleria"
„Otwórz no panienko! Kawaleria"
„O Jezu! A cóż to za hołota"
„O Jezu! A cóż to za hołota"
„Otwórz no panienko! To piechota"
„Otwórz no panienko! To piechota"
Panienka otwierać podskoczyła
Panienka otwierać podskoczyła
Żołnierzy do środka zaprosiła
Żołnierzy do środka zaprosiła…

 

Wiersz:“Moja ojczyzna”

Moja ojczyzna to bazie wiosną
i żółte zawilce, co w lasach rosną.
To szary skowronek, co w polu śpiewa,
to wierzba płacząca, kwitnące drzewa.
Moja ojczyzna to zapach chleba
i bocian nad łąką tak blisko nieba.
To miasta i wioski, rzeki, jeziora,
to hejnał mariacki z wieży kościoła.
Moja ojczyzna to wstęga Wisły,
jesienna zaduma i język ojczysty.