Żłobek

Ikona telefonu Tel. 604 472 570

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedszkole

Ikona telefonu Tel. 535 172 235

PLAN MIESIĘCZNY – GRUPA „Biedronki”
Maj 2024r.

Wychowawca: Klaudia Giers

 

BLOKI TEMATYCZNE:
1). MAJOWE ŚWIĘTA
2). OD POMYSŁU AŻ PO DACH
3). ŚWIĘTO RODZINY
4). JAK POWSTAJE…?


Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie legendy o początkach państwa polskiego, poznanie symboli narodowych, kształtowanie świadomości różnic kulturowych, językowych między mieszkańcami poszczególnych krajów, kształtowanie poczucia przynależności do narodu, rozbudzanie postawy patriotycznej
 • rozpoznawanie i podawanie nazw symboli narodowych, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, rozwijanie umiejętności analizy sylabowej, kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na zadany temat, utrwalanie postawy patriotycznej
 • poznanie wybranych miast – w tym stolicy Polski, kształtowanie logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności odtwarzania i kontynuowania rytmów, rozbudzanie zainteresowania przeprowadzeniem prostych eksperymentów przyrodniczych, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy
 • zapoznanie z wybranymi tańcami ludowymi i strojami regionalnymi, nauka tańca ludowego, uwrażliwienie na różnorodność muzyczną poszczególnych regionów Polski, budzenie przywiązania i szacunku do ojczyzny
 • poznanie nazw wybranych państw europejskich, utrwalenie wiadomości na temat Unii Europejskiej i zależności między UE a państwami członkowskimi, utrwalenie wyglądu flagi Polski i flagi Unii Europejskiej oraz hymnu Polski i hymnu UE, usprawnianie zmysłu dotyku, doskonalenie współpracy w grupie, kształtowanie umiejętności przełamywania nieśmiałości
 • poznanie różnych typów budynków, kształtowanie umiejętności klasyfikowania domów ze względu na pełnioną funkcję, budowniczych, rozwijanie sprawności ruchowej, ćwiczenie zdolności wypowiadania się całym zdaniem, rozwijanie kreatywności podczas wykorzystywania różnorodnych technik plastycznych, kształtowanie umiejętności wyciągania i formułowania wniosków, doskonalenie umiejętności współpracy w grupie
 • poznanie rodzajów domów i zawodów osób zajmujących się budowaniem, ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, rozwijanie umiejętności analizy  sylabowej, doskonalenie współpracy w grupie
 • poznanie nazw domów budowanych przez zwierzęta, doskonalenie umiejętności matematycznych: klasyfikowania, przeliczania, rozróżniania figur geometrycznych, rozwijanie zasobu słownictwa, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami w sytuacji przegranej w grze
 • poznanie nazw materiałów budowlanych, utrwalenie znajomości nazw związanych z budową domu i osobami pracującymi przy budowie domu, kształtowanie poczucia pulsu w muzyce, rozwijanie wrażliwości muzycznej, rozwijanie umiejętności społecznych, doskonalenie sprawności fizycznej
 • utrwalanie wiedzy dotyczącej budowy domów w świecie ludzi i zwierząt, doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych, rozwijanie kreatywności, rozwijanie integracji sensorycznej, budowanie poczucia wspólnoty
 • utrwalanie znajomości nazw emocji, rozwijanie świadomości, że emocje są nieodłącznym elementem życia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i wypowiadania się jego temat, rozwijanie postawy szacunku i życzliwości wobec najbliższych
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich i wypowiadania się na ich temat, doskonalenie percepcji wzrokowej, kształtowanie poczucia obowiązku, wyzwalanie ekspresji emocjonalnej
 • ćwiczenie umiejętności klasyfikacji ze względu na podaną cechę, kształtowanie umiejętności rozpoznawania kolorów, rozwijanie orientacji przestrzennej, ćwiczenie słuchania tekstów literackich ze zrozumieniem, kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, rozwijanie ciekawości poznawczej i kreatywności poprzez eksperymentowanie
 • zapoznanie z nową piosenką o tematyce rodzinnej, budzenie wrażliwości muzycznej, rozwijanie sprawności fizycznej i refleksu, doskonalenie umiejętności dramowych, doskonalenie współpracy w grupie
 • utrwalenie wiedzy o relacjach między członkami rodziny, rozwijanie ciekawości poznawczej, chęci przeprowadzania własnych eksperymentów, ćwiczenie integracji sensorycznej, doskonalenie motoryki małej, czerpanie przyjemności z obdarowywania bliskich osób własnoręcznie przygotowanymi podarunkami
 • zapoznanie z etapami robienia zakupów, kształtowanie wiedzy na temat zależności między pracą a wynagrodzeniem, wzbogacanie wiedzy dotyczącej rodzajów zawodów, ćwiczenie umiejętności zachowania się w miejscach publicznych typu sklep, rozwijanie sprawności ruchowej, doskonalenie umiejętności pracy w grupie
 • poznanie procesu powstania wełnianych ubrań, wzbogacanie słownika czynnego, wdrażanie do nauki czytania, rozwijanie sprawności motorycznej, rozwijanie zdolności plastycznych, wdrażanie do odczuwania radości ze wspólnej zabawy
 • poznanie znaczenia wyrazu nabiał oraz etapów jego wytwarzania, doskonalenie umiejętności matematycznych i grafomotorycznych, ćwiczenie sprawności ruchowej, nauka wyrażania szacunku wobec innych ludzi, ich pracy, utrwalanie znajomości zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w miejscach publicznych
 • poznanie nazw instrumentów i sposobów wydobywania z nich dźwięków, wzbogacanie słownika czynnego o terminy związane z muzyką, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, utrwalanie znajomości poznanej piosenki, uwrażliwianie na dźwięki w otaczającym nas świecie
 • poznanie etapów powstania ciasta i nazw produktów potrzebnych do jego przygotowania, rozwijanie zmysłu węchu i dotyku, kształtowanie aktywności badawczej, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości

Codzienne aktywności:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych według zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki, np. „Do przedszkola” lub „Witaj…”;kształtowanie codziennych nawyków higienicznych
 • samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
 • wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw.

Piosenka:

MAZUREK DĄBROWSKIEGO
(POLSKI HYMN NARODOWY)

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz Dąbrowski..

 


Wierszyk:

“Moja ojczyzna”

Polska to moja ojczyzna.
Tu mieszka moja rodzina.
Mieszkają tu ludzie dorośli
i mała, wesoła dziewczyna.
Wszyscy Polskę kochamy
i chcemy dla niej pracować.
Poznawać piękne zakątki,
a w święta wspólnie świętować.
Kochamy biel naszej flagi
i czerwień co obok powiewa,
gdy z dumą trzymamy ją w dłoni
a obok nas szumią drzewa.