Żłobek

Ikona telefonu Tel. 604 472 570

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedszkole

Ikona telefonu Tel. 535 172 235

PLAN PRACY
WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ
GRUPA "SARENKI"
MIESIĄC MAJ 2024

Wychowawca: Marta Mynarska
Pomoc nauczyciela: Paulina Sołtysik

 

 

BLOKI TEMATYCZNE:

  1. DZIEŃ FLAGI
  2. DZIEŃ STRAŻAKA
  3. DZIEŃ KOSMOSU

 

Ad 1
- zapoznanie z symbolem narodowym: flagą Polski, kształtowanie polskiej tożsamości, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności rąk, kształcenie umiejętności liczenie, rozpoznaje różnice w wielkościach, ćwiczenie motoryki małej, zapoznaje się z hymnem Polski, kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku do symboli narodowych, kształcenie umiejętności prawidłowej wypowiedzi.
- Śpiewa piosenkę, naśladuje ruchy, o których jest w niej mowa, słucha czytanego tekstu, odpowiada na pytania dotyczące wiersza i własnych doświadczeń, improwizuje muzykę ruchem, reaguje na przerwę w muzyce, posługuje się określeniami duży, mały, grupuje flagi ze względu na wielkość, przelicza flagi, określa, których flag jest więcej, współdziała z innymi dziećmi podczas zabawy, układa flagę Polski przy użyciu pomponów kreatywnych, wskazuje flagę Polski pośród flag innych krajów, wykleja flagę odpowiednim kolorem według schematu flagę Polski.

 

Ad 2
- kształtowanie prawidłowych zachowań i nawyków w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, wdrażanie do prawidłowych nawyków w zakresie używania domowych urządzeń elektrycznych, utrwalenie znajomości telefonów alarmowych oraz znaków ostrzegawczych i informacyjnych, prezentacja podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, promowanie bezpiecznej zabawy i wypoczynku, przedstawienie specyfiki pracy strażaka, pojazdów pożarniczych oraz strojów i sprzętu przeciwpożarowego

- Kształcenie umiejętności ruchowych, ćwiczenie motoryki dużej, naśladowanie ciągów ruchowych, wyrażanie radości z zabawy, umacnianie więzi w grupie rówieśniczej, wyrażanie ekspresji twórczej, ćwiczenie manualne usprawniające motorykę małą, nauka piosenki https://www.youtube.com/watch?v=yv0YdFZHmgM
Przewidujemy wizytę strażaków w grupie sarenki.

 

Ad 3
- wzbogacenie wiadomości dzieci na temat kosmosu, rozwijanie wyobraźni, rozwijanie zdolności swobodnego wypowiadania się, zna podstawowe pojęcia takie jak: planety, układ słoneczny, kształtowanie umiejętności społecznych, zgodne funkcjonowanie w zabawie z rówieśnikami, przestrzeganie reguł obowiązujący w grupie, kształcenie sprawności ruchowej, naśladuje i odtwarza poszczególne ruchy ciała,
- Kształcenie umiejętności liczenia, rozpoznaje różnice i segreguje poszczególne zbiory, obdarzanie uwagą inne dzieci, kształcenie tolerancji dla drugiej osoby, budowanie poprawnych relacji w grupie, wyrażanie ekspresji twórczej, praca sensoryczna o planetach, ćwiczenie sprawność manualnych oraz motoryki małej i dużej, ćwiczenie umiejętności wyciągania wniosków oraz odpowiedzialności za siebie i innych, nauka piosenki „ W układzie słonecznym”
https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI