Żłobek

tel Tel. 604 472 570

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedszkole

tel Tel. 535 172 235

PLAN MIESIĘCZNY – grupa „Żabki”

Wychowawca: Elżbieta Stelmach

Luty 2020

BLOKI TEMATYCZNE

 1. Hej, ha, co to gra?
 2. Malujemy świat
 3. Zaproszenie do teatru
 4. Dzieci – wspaniali artyści

Ogólne cele wychowawczo dydaktyczne

 • wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa związanego z muzyką (cisza, dźwięki wysokie i niskie, ciche i głośne, krótkie i długie, nazwy instrumentów, tańce i pląsy)
 • poznanie zawodów: muzyk, pianista, kompozytor, piosenkarz, piosenkarka
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych
 • wdrażanie do czynnego i zgodnego współdziałania w zespole rówie­śniczym
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązują­cych podczas pobytu w przedszkolu
 • wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych
 • kształtowanie postaw prospołecznych – czerpanie radości ze wspól­nego muzykowania
 • rozwijanie umiejętności rozumienia siebie, swoich uczuć i emocji
 • rozwijanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji w sposób społecznie akceptowany
 • przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych i innych ludzi wywołanych kontaktem z muzyką
 • rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka
 • wdrażanie do komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku
 • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała w czasie zabaw muzyczno-ruchowych, tańców i pląsów
 • kształtowanie nawyku zgłaszania potrzeb fizjologicznych
 • rozwijanie sprawności fizycznej oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i gimnastycznych
 • rozwijanie precyzji i szybkości ruchów (motoryka mała)
 • kształtowanie czynności samoobsługowych – rozkładanie przyborów do prac plastycznych oraz technicznych i sprzątanie po zajęciach
 • rozszerzanie słownika dziecka o wyrażenia i zwroty dotyczące uczuć i emocji
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania podstawo­wych emocji
 • doskonalenie umiejętności werbalizowania swoich myśli i uczuć poprzez różne środki wyrazu artystycznego
 • wdrażanie do współdziałania w parach, małych grupach i w zespole rówieśniczym
 • wdrażanie do poszanowania pracy ludzi oraz jej wytworów
 • kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspól­nego działania (działalność plastyczno-techniczna)
 • budowanie czynnego i biernego słownictwa związanego ze sztuką (malarstwo, rzeźba, rękodzieło, nazwy zawodów)
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanego kryterium
 • poznanie zawodów (malarz, rzeźbiarz, artysta) oraz narzędzi wykorzystywanych w ich pracy
 • doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania, wypowiadania się na dany temat
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych i technicznych
 • rozwijanie sprawności fizycznej, ilustrowanie muzyki ruchem w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • wdrażanie do komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku
 • przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych i innych ludzi wywołanych kontaktem ze sztuką
 • doskonalenie umiejętności określania i wyrażania swoich emocji (gra aktorska – wchodzenie w rolę, wczuwanie się w odgrywaną postać, ćwiczenia z użyciem rekwizytu i bez)
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni artystycznej
 • rozwijanie uwagi, koncentracji i skupienia
 • rozwijanie zainteresowania pracą zawodową ludzi dorosłych (zawo­dy związane z teatrem, tj. aktor, reżyser, pisarz, choreograf)
 • stwarzanie okazji do samodzielnego rozwiązywania zadań i czerpa­nia radości z efektów pracy
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
 • budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka, związanego z teatrem
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej
 • kształtowanie pojęć matematycznych
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień teatralnych
 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich
 • rozwijanie sprawności manualnej (precyzji i szybkości ruchu)
 • rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka w zakresie wyra­żania uczuć i emocji z wykorzystaniem dostępnych środków wyrazu
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązują­cych podczas pracy grupowej, w tym do czekania na swoją kolej
 • wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych
 • budowanie poczucia własnej wartości oraz sprawczości
 • kształtowanie umiejętności autoprezentacji
 • budowanie zainteresowania dziecka językiem ojczystym
 • kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie
 • rozwijanie kreatywności – inspirowanie do wymyślania i przestrze­gania reguł gier matematycznych
 • poznawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów, które wzbudziły zainteresowanie dziecka

Zadania do codziennej realizacji

 • Zabawy z „Rymowankami” – wierszykami porządkującymi rytm dnia
 • Zabawy przy muzyce – ruchowo – rytmiczne – rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy
 • Zabawy rozwijające sprawność fizyczną
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie
 • Nabieranie sprawności w czynnościach samoobsługowych
 • Rozwijanie w dzieciach wiary we własne możliwości poprzez pozwalanie im na samodzielność w różnych aspektach życia
 • Słuchanie tekstów czytanych przez Nauczyciela, zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami – rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.