Żłobek

Ikona telefonu Tel. 604 472 570

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedszkole

Ikona telefonu Tel. 535 172 235

Żabki

PLAN MIESIĘCZNY – grupa „Żabki”

Wychowawca: Elżbieta Stelmach

Marzec 2020

BLOKI TEMATYCZNE

 1. Odkrywamy tajemnice Ziemi
 2. Zwierzęta i rośliny wokół nas
 3. Kosmiczne przygody
 4. Mali ekolodzy

Ogólne cele wychowawczo dydaktyczne

 • rozwijanie mowy i myślenia
 • posługiwanie się zmysłami w czasie eksploracji świata
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • rozwijanie umiejętności porównywania i klasyfikowania przedmio­tów według podanego kryterium
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządko­wanie się określonym zasadom, podziałowi ról i przydzielonym czynnościom do wykonania)
 • kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w naj­bliższym otoczeniu
 • wdrażanie do uważnego słuchania i czekania na swoją kolej
 • budowanie systemu wartości dziecka – tolerancja, empatia, szacu­nek, uznanie, odpowiedzialność
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji w sposób społecznie akceptowany
 • przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych i innych ludzi wywołanych kontaktem z przyrodą
 • kształtowanie umiejętności autoprezentacji
 • dostrzeganie potrzeby ochrony przyrody
 • rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dziecka oraz precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas zajęć oraz w trakcie spożywania posiłków
 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych oraz naśladowczych
 • kształtowanie nawyku zgłaszania potrzeb fizjologicznych
 • kształtowanie czynności samoobsługowych – spożywanie posiłku z użyciem sztućców, nakrywanie do stołu i sprzątanie po posiłku, samodzielne ubieranie się i rozbieranie
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania emocji i uczuć przyjem­nych i nieprzyjemnych
 • wdrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym
 • kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • wdrażanie do uważnego słuchania i czekania na swoją kolej
 • wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka o nazwy zwierząt i roślin
 • rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze
 • rozwijanie umiejętności porównywania i klasyfikowania przedmio­tów według podanego kryterium
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania w najbliższym otoczeniu kształtów, wzorów i kolorów
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka
 • budowanie więzi emocjonalnej z naturą, w tym odpowiedzialności za otaczający nas świat (woda, ziemia, powietrze)
 • wdrażanie do poszanowania i ochrony przyrody
 • rozwijanie umiejętności współdziałania jako podstawy budowania współpracy
 • wdrażanie do respektowania norm społecznych przyjętych w kontr­akcie grupowym
 • wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych
 • wzbogacanie czynnego i biernego słownika dziecka o zwroty i wyra­żenia związane z kosmosem
 • wdrażanie do wypowiadania się na dany temat
 • wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • wdrażanie do aktywnego udziału w zabawach i ćwiczeniach rucho­wych, inspirowanie do aktywności własnej
 • rozwijanie motoryki małej (chwyt, manipulacje, praca nadgarstka)
 • kształtowanie poczucia empatii i troski o zdrowie swoje i innych
 • budowanie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicz­nym
 • kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych

Zadania do codziennej realizacji

 • Zabawy z „Rymowankami” – wierszykami porządkującymi rytm dnia
 • Zabawy przy muzyce – ruchowo – rytmiczne – rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy
 • Zabawy rozwijające sprawność fizyczną
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie
 • Nabieranie sprawności w czynnościach samoobsługowych
 • Rozwijanie w dzieciach wiary we własne możliwości poprzez pozwalanie im na samodzielność w różnych aspektach życia
 • Słuchanie tekstów czytanych przez Nauczyciela, zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami – rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej

Piosenka: „Słoneczko późno dzisiaj wstało”

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.